Alpin 73396

Alpin 73396 mode d'emploi

(1)
 • Thermometer: inside / outside, digital
  Installation Instructions: Remove the protective foil from the front side
  of the thermometer. To activate the battery, open the battery compartment
  and remove the protective strip. Close the cover as indicated in the figure.
  Set in or out at the back.
  Temperature range: –50°C to 50°C / –58 out to 122°F.
  When used in your car, make sure that the outside sensor is not influenced
  by wind or engine heat when driving. Most precise temperature display
  may be achieved when placed on the inside of the front bumper.
  When using this thermometer in your household, make sure that the
  sensor is not exposed to direct sunlight. Outside temperature sensor cord
  with a connector for easy installation and removing. If necessary, replace
  the battery with an LR44 battery or with a battery of similar type.
  On the console: Fasten the holder onto the thermometer (see figure).
  Remove the protective film from the adhesive surface at the back side and
  fix the thermometer onto clean and dry surface. Now, you can remove the
  thermometer: the holder remains at the spot of fixation.
  Important cautions: After sticking the thermometer, wait for half an
  hour to let the connection harden.
  On the ventilation grill: Fasten the clip onto the thermometer
  (see figure). Install the thermometer onto the ventilation grill.
  Note: The clip may be fastened either horizontally or vertically.
  Teploměr vnitřní / venkovní digitální
  Návod: Z přední části teploměru odstraňte ochrannou fólii. Pro aktivaci
  baterie otevřete kryt prostoru pro baterii a odstraňte ochranný pásek. Kryt
  opět uzavřete tak, jak je znázorněno na obrázku. Na zadní části nastavte
  in nebo out. Rozsah teploty leží mezi –50°C až 50°C příp. –58 out až
  122°F. Při použití v autě dbejte na to, aby venkovní senzor nebyl vystaven
  větru za jízdy nebo teplu od motoru. Co nejpřesnějšího zobrazení teploty
  lze dosáhnout při upevnění na vnitřní straně předního nárazníku.
  Při použití tohoto teploměru v domácnosti dodržte, aby senzor nebyl
  vystaven přímému slunečnímu záření. Kabel senzoru venkovní teploty s
  konektorem pro snadnou montáž a demontáž. V případě nutnosti výměny
  baterie použijte baterii LR44 nebo podobnou.
  Na konzole: Držák upevněte na teploměr tak, jak je znázorněno na
  obrázku. Z lepicí plochy na zadní části odstraňte ochranný film a vše
  upevněte na čistý, suchý povrch. Teploměr lze nyní odejmout, držák
  zůstane v místě upevnění.
  Užitečné upozornění: Po nalepení počkejte půl hodiny, aby se lepený
  spoj uchytil.
  Na větrací mřížce: Úchytný klips upevněte na teploměr tak, jak je
  znázorněno na obrázku. Vše upevněte na větrací mřížku.
  Upozornění: Úchytný klips lze upevnit buď horizontálně nebo vertikálně.
  Thermomètre digital intérieur/extérieur
  Mode d‘emploi: Enlevez la feuille protectrice de l’écran. Pour activer la
  pile ouvrez le couvercle de l’espace aux piles et enlevez le ruban de
  protection. Remettez le couvercle selon l’image. Réglez in ou out sur la
  partie de derrière. La gamme de mesure se trouve entre –50°C et 50°C
  ou bien entre –58 et 122°F. En utilisant ce thermomètre dans la voiture
  veillez à ne pas exposer le senseur extérieur au vent ou à la chaleur
  causée par le moteur. Pour obtenir la plus exacte température, fixez le
  senseur de la température extérieure derrière le pare-chocs. En utilisant ce
  thermomètre dans la maison veillez à ne pas exposer le senseur au soleil
  direct. Le câble du senseur de la température extérieure avec un
  connecteur pour un montage et un démontage facile. En cas de besoin
  changez la pile pour une LR44 ou une pile semblable.
  Sur une console: Fixez la poignée du thermomètre selon l’image.
  Enlevez la feuille protectrice de la partie de derrière et collez sur une
  surface propre et sèche. Le thermomètre est maintenant détachable, la
  poignée reste collée sur l’endroit chosi.
  L’avertissement utile: Attendez une demie heure après avoir colé,
  pour que la jointure soit solide.
  Sur la grille de ventilation: Fixez le clip sur le thermomètre selon
  l’image. Fixez tous sur la grille de ventilation.
  Avertissement: Le clip est fixable dans la position horizonale ou verticale.
  Termometro digitale interno / esterno
  Istruzioni: Togliere la foglia di protezione dalla parte anteriore del termometro.
  Per l’attivazione della batteria aprire il coperchio dello spazio per batteria e togliere
  il nostro di protezione. Richiudere il coperchio in modo che è raffigurato
  sull’immagine. Sulla parte posteriore impostare in oppure out. Il campo di
  temperatura si trova tra –50°C fino a 50°C eventualmente –58 out fino a 122°F.
  Nell’utilizzo in automobile osservare che il sensore esterno non sia esposto al vento
  durante il viaggio oppure al caldo del motore. Si può ottenere la più precisa
  visualizzazione della temperatura nel fissaggio sul lato interno del paraurti
  anteriore. Utilizzando il presente termometro in casa bisogna osservare che il
  sensore non sia esposto ai raggi di sole diretti.Il cavo del sensore della temperatura
  esterna con il connettore per il montaggio e smontaggio facile. In caso di necessità
  della sostituzione della batteria bisogna utilizzare la batteria LR44 oppure simile.
  Sulla console: Fissare il portatermometro in modo come è raffigurato
  sull’immagine. Togliere la pellicola di protezione dalla superficie da incollare della
  parte posteriore e fissare tutto sulla superficie pulita ed asciutta. Adesso il
  termometro può essere tolto, il portatermometro rimane sul posto di fissaggio.
  Avvertenza utile: Dopo l’incollatura bisogna aspettare mezz’ora per
  fare attaccare il giunto incollato.
  Sulla rete di ventilazione: La clip di attacco deve essere fissata al termometro
  in modo che è raffigurato sull’immagine. Fissare tutto sulla rete di ventilazione.
  Avvertenza: La clip di attacco può essere fissata sia orizzontalmente che verticalmente.
  Teplomer vnútorný / vonkajší digitálny
  Návod: Z prednej časti teplomeru odstráňte ochrannú fóliu. Pre aktiváciu
  batérie otvorte kryt priestoru pre batériu a odstráňte ochrannú pásku. Kryt
  opäť uzatvorte tak, ako je znázornené na obrázku. Na zadnej časti
  nastavte in alebo out. Rozsah teploty leží medzi –50°C až 50°C príp. –58
  out až 122°F. Pri použití v aute dbajte na to, aby vonkajší senzor nebol
  vystavený vetru počas jazdy alebo teplu od motora. Čo najpresnejšieho
  zobrazenia teploty je možné dosiahnuť pri upevnení na vnútornej strane
  predného nárazníku.Pri použití tohto teplomeru v domácnosti dodržte, aby
  senzor nebol vystavený priamemu slnečnému žiareniu. Kábel senzora
  vonkajšej teploty s konektorom pre jednoduchú montáž a demontáž. V
  prípade nutnosti výmeny batérie použite batériu LR44 alebo podobnú.
  Na konzole: Držadlo na teplomere upevnite tak, ako je znázornené na
  obrázku. Z lepiacej plochy na zadnej časti odstráňte ochranný film a
  všetko upevnite na čistý, suchý povrch. Teplomer je možné teraz odobrať,
  držadlo zostane v mieste upevnenia.
  Užitočné upozornenie: Po nalepení počkajte pol hodiny,
  aby sa lepený spoj uchytil.
  Na vetracej mriežke: Úchytnú klipsu na teplomere upevnite tak, ako je
  znázornené na obrázku. Všetko upevnite na vetraciu mriežku.
  Upozornenie: Úchytnú klipsu je možné upevniť buď
  horizontálne alebo vertikálne.
  Digital Innen-Aussenthermometer
  Anleitung: Entfernen Sie die Schutzfolie von der Vorderseite des
  Thermometers. Öffnen Sie den Batteriefachdeckel und entfernen Sie den
  Schutzstreifen zum Aktivieren der Batterie. Schließen Sie den Deckel
  wieder wie in der Abbildung gezeigt. Stellen Sie auf der Rückseite in oder
  out ein. Der Temperaturbereich liegt zwischen –50 °C bis 50 °C bzw.
  –58 out bis 122 °F. Der Außentemperaturfühler sollte hinter der vorderen
  Stoßstange montiert werden, um nicht dem Fahrtwind ausgesetzt zu sein.
  Aussentemperatursensorkabel mit Steckkupplung für einfachen Ein-
  und Ausbau. Bei erforderlichem Batteriewechsel verwenden Sie eine
  LR44-Batterie oder gleichwertige Batterie.
  An der Konsole: Bringen Sie die Halterung an dem Thermometer wie in
  der Abbildung dargestellt an. Ziehen Sie den Schutzfilm von der
  Klebefläche auf der Rückseite ab und bringen Sie das ganze auf einer
  sauberen, trockenen Oberfläche an. Das Thermometer kann nun entfernt
  werden, während die Halterung am Anbringungsort verbleibt.
  Nützlicher Hinweis: Nach dem Aufkleben ein halbe Stunde warten,
  damit die Klebeverbindung sich festigen kann.
  An der Lüftung: Bringen Sie die Cliphalterung an dem Thermometer wie in
  der Abbildung dargestellt an. Befestigen Sie das ganze an dem Lüftungsgitter.
  Hinweis: Die Cliphalterung kann entweder horizontal oder waagrecht
  angebracht werden.
  Art.Nr. 73396 Art.Nr. 73396 Art.Nr. 73396 Art.Nr. 73396 Art.Nr. 73396 Art.Nr. 73396
  Lüftungsgittermontage
  Installation on the ventilation grill
  Montáž na větrací mřížce
  Montage sur la grille de ventilation
  Montaggio griglia di aeraggio
  Montáž na vetracej mriežke
  Montagefuß selbstklebend
  Self-adhesive foot
  Samolepicí montážní patka
  L‘embout de montage autocollant
  Montaggio base adesiva
  Samolepiaca montážna pätka
  Entfernen Sie die Schutzfolie
  Remove the protective foil
  Odstraňte ochrannou fólii
  Enlevez la feuille protectrice
  Togliete la fodera (imballaggio)
  Odstráňte ochrannú fóliu
  in
  out
  Schiebeschalter für Innen- und Aussentemperatur
  Sliding inside / outside temperature switch
  Posuvný přepínač vnitřní a venkovní teploty
  Commutateur de la température intérieure/extérieure
  Commutatore spostabile interno ed esterno
  Posuvný prepínač vnútornej a vonkajšej teploty
Alpin 73396

Besoin d’aide?

Nombre de questions : 0

Vous avez une question sur le 73396 de la marque Alpin ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici. Fournissez une description claire et complète du problème et de votre question. Plus votre problème et votre question sont détaillés, plus il sera facile pour les autres propriétaires du 73396 de la marque Alpin de répondre correctement à votre question.

Consultez gratuitement le manuel de la marque Alpin 73396 ici. Ce manuel appartient à la catégorie Thermomètres environnement et a été évalué par 1 personnes avec une moyenne de 6.9. Ce manuel est disponible dans les langues suivantes: Français, Anglais, Allemand, Espagnol, Italiën, Polonais, Slovaque, Hongrois, Slovène, Croate. Vous avez une question sur le 73396 de la marque Alpin ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici

Spécifications du 73396 de la marque Alpin

Généralités
Marque Alpin
Modèle 73396
Produit Thermomètre environnement
EAN 9002852733960
Langue Français, Anglais, Allemand, Espagnol, Italiën, Polonais, Slovaque, Hongrois, Slovène, Croate
Type de fichier PDF
Détails techniques
Type Thermomètre électrique
Utilité Intérieur & extérieur
unité de mesure de température F, °C
Plage de températures -50 - 50
Plage de mesure de température -58 - 122
Couleur du produit Black, Metallic
Écran
Type d'écran Numérique
Informations sur l'emballage
Largeur du colis 125
Profondeur du colis 150
Hauteur du colis 25
Piles fournies

ModesdEmploi.fr

Vous cherchez un manuel ? ModesdEmploi.fr vous permet de trouver le manuel que vous recherchez en un rien de temps. Notre base de données contient plus d'un million de manuels en PDF pour plus de 10 000 marques. Chaque jour, nous ajoutons les derniers manuels afin que vous trouviez toujours le produit que vous recherchez. C'est très simple : entrez le nom de la marque et le type de produit dans la barre de recherche pour consulter gratuitement et immédiatement le manuel de votre choix en ligne.

ModesdEmploi.fr

© Copyright 2020 ModesdEmploi.fr. Tous droits réservés.

Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site. Si vous continuez à utiliser ce dernier, nous considérerons que vous acceptez l'utilisation des cookies.

En savoir plus