Ankarsrum Pasta cutter Fettuccine mode d'emploi

Ankarsrum Pasta cutter Fettuccine
(1)
  • N. d. pages: 2
  • Type de fichier: PDF

Pasta cutter

FettuccINe

Pastavals fettuccine

Pastavalse fettuccine

Pastaindsats fettuccine

Fettuccine-pastatela

Nudelwalze für fettuccine

Presse-rouleaux fettuccine

Rodillo para fettuccine

Rullo tagliasfoglia per fettuccine

Насадка для феттучини

1
4
7
2
5
8
3
6

eNGLIsH

PASTA CUTTER FETTUCCINE

Preparations
Prepare your pasta dough using the dough
roller and dough knife. Pour 350 g (12 oz.)
durum wheat our into the bowl and run the
machine on low speed, adding 2 large eggs
as it mixes. Lock the dough roller 1-2 cm
from the edge of the bowl and knead until the
dough is smooth, around 5 minutes. Knead
the dough by hand on a oured work surface.
Add a little lukewarm water if the dough
seems dry or crumbly. Shape the dough into
a ball and allow it to rest. Cover it to prevent it
from drying out. Use the lasagne pasta roller
to produce sheets of pasta, or alternatively
you can use a rolling pin to roll the dough out
into sheets.
Assembly
Attach the roller to the machine’s drive
socket, g. 1-5. Remember that the rst por-
tion of dough is used to clean the attachment
and must therefore be discarded. Feed the
pasta sheets through on medium speed,
g. 6-8. Hang the fresh pasta on a rack or
allow it to rest on a kitchen towel for about 10
minutes before you cook it.
Use
Only pasta dough may be used with the pasta
roller. Never stick your ngers or any objects
into the roller. Never lean over the roller while
the machine is running.
Cleaning
Clean the roller using a ne brush or a soft
cloth, though never during operation. The
roller should never be washed or submerged
in water, as this may cause it to rust.

sVeNsKa

PASTAVALS FETTUCCINE

Förberedelser
Förbered din pastadeg med degrulle och
degkniv. Häll 350 g durumvetemjöl i kitteln
och kör maskinen på låg hastighet samtidigt
som du tillsätter 2 stora ägg. Lås degrullen
1-2 cm från kittelns kant och knåda tills
degen är smidig, cirka 5 minuter. Arbeta
degen för hand på mjölad arbetsbänk. Tillsätt
lite ljummet vatten om degen är torr och
smulig. Forma den färdiga degen till en boll
och låt den vila övertäckt så den inte torkar.
Använd pastavals lasagne för att få pastaplat-
tor, alternativt kavla ut degen till pastaplattor
med kavel.
Montering
Montera valsen på maskinens drivuttag,
bild 1-5. Tänk på att den första delen deg
används för att rengöra tillbehöret och därr
bör slängas. Mata igenom pastaskivorna
på medelhastighet, bild 6-8. Häng den
färska pastan på torkställning eller låt vila
på kökshandduk cirka 10 minuter innan du
kokar pastan.
Användning
Endast pastadeg får användas till pastav-
alsen. Stoppa aldrig ngrar eller främmande
föremål i valsen. Luta dig aldrig över valsen
när maskinen är igång.
Rengöring
Rengör valsen med en n borste eller mjuk
trasa, dock aldrig under drift. Valsen får aldrig
rengöras eller nedsänkas i vatten eftersom
den då kan rosta.

www.ankarsrum.com

PrODuct NO: 920 900 010
Keep these instructions
Spara dessa instruktioner
Ta vare på disse anvisningene
Gem instruktionerne
Säilytä nämä ohjeet
Bewahren Sie diese Anweisungen auf
Conservez ces instructions
Conserve estas instrucciones
Conservare le presenti istruzioni
Сохраните инструкцию
Read the safety instructions in the manual
before use.
Läs säkerhetsföreskrifterna I manualen
innan användning.
Les sikkerhetsforskriftene i håndboken
før bruk.
s sikkerhedsforskrifterne i brugsanvis-
ningen før brug.
Lue käytohjeen turvallisuusohjeet, ennen
kuin käytät laitetta.
Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheits-
anweisungen in dem Handbuch.
Lisez les consignes de sécurité du manuel
d'instruction avant d'utiliser l'appareil.
Lea las instrucciones de seguridad
incluidas
en el manual antes de usar la máquina.
Leggere le istruzioni di sicurezza prima
dell'uso.
Перед использованием ознакомьтесь
с инструкцией по безопасности.
NO: 920 000 133 reV. 1
Ankarsrum Pasta cutter Fettuccine

Besoin d’aide?

Nombre de questions : 0

Vous avez une question sur le Pasta cutter Fettuccine de la marque Ankarsrum ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici. Fournissez une description claire et complète du problème et de votre question. Plus votre problème et votre question sont détaillés, plus il sera facile pour les autres propriétaires du Pasta cutter Fettuccine de la marque Ankarsrum de répondre correctement à votre question.

Consultez gratuitement le manuel de la marque Ankarsrum Pasta cutter Fettuccine ici. Ce manuel appartient à la catégorie Autres appareils de cuisine et a été évalué par 1 personnes avec une moyenne de 8.1. Ce manuel est disponible dans les langues suivantes: Français, Anglais. Vous avez une question sur le Pasta cutter Fettuccine de la marque Ankarsrum ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici

Spécifications du Pasta cutter Fettuccine de la marque Ankarsrum

Généralités
Marque Ankarsrum
Modèle Pasta cutter Fettuccine
Produit autres appareil de cuisine
EAN 7350061080057
Langue Français, Anglais
Type de fichier PDF

Foire aux questions

Ci-dessous, vous trouverez les questions les plus fréquemment posées à propos de Ankarsrum Pasta cutter Fettuccine.

Votre question n'est pas dans la liste ? Posez votre question ici