Braun BNC008 mode d'emploi

Braun BNC008
5.7 · 1
PDF mode d'emploi
 · 2 pages
Français
mode d'emploiBraun BNC008

BNC008

Travel alarm clock

Reisewecker

Réveil de voyage

Reiswekker

Rejsevækkeur

English

User instructions

Guarantee

Deutsch

Gebrauchsanweisung

Garantie

Français

Model d’emploi

Garantie

Nederlands

Gebruiksaanwijzingen

Garantie

Dansk

Brugervejledninger

Garanti

Instellen van de tijd
1. Schuif de “TIME/OFF/ALARM”-schakelaar naar
de TIME positie.
2. Druk de “+” of “-” -knop in om de gewenste
waarde in te stellen.
3. Schuif de “TIME/OFF/ALARM”-schakelaar in
de OFF-positie om terug te keren naar normale
weergave en de instellingen op te slaan.
Instellen van de wekker
1. Schuif de “TIME/OFF/ALARM”-schakelaar naar
de ALARM-positie.
2. Druk de “+” of “-” -knop in om de gewenste
waarde in te stellen.
3. Schuif de “TIME /OFF/ALARM”-schakelaar in
de OFF-positie om terug te keren naar normale
weergave en de instellingen op te slaan.
Gebruik van het wekker en sluimerfunctie
1. Activeer de wekker door de “ALARM ON/
OFF”-knop in te drukken. Het wekkersymbool “ “
verschijnt op het LCD-scherm.
2. Druk de SNOOZE/LIGHT-knop in om de wekker
te stoppen en de sluimerfunctie te activeren. Als de
wekker afgaat, zal het wekkersymbool knipperen.
3. Druk op de ALARM ON/OFF-knop om de
wekker en de sluimerfunctie te deactiveren, Het
wekkersymbool zal verdwijnen.
Opmerking: Als de sluimerfunctie is geactiveerd,
zal de wekker automatisch na 5 minuten weer
afgaan. De sluimerfunctie zal niet stoppen totdat
u op de ALARM ON/OFF-knop drukt om de
sluimerfunctie uit te schakelen.
Batterij vervangen
Als het LCD-scherm dimt, vervang dan onmiddellijk
de batterij.
Garantie
2 Jaar garantie op materiaal- en productiefouten
(met uitzondering van de batterij). De garantie
is geldig in de landen waar de wekker ofcieel
wordt verkocht.
Een gebroken of gebarsten scherm valt niet
onder de garantie.
Braun hulplijn
Mocht u een probleem ondervinden met uw
product, zoek dan op:
www.braun-clocks.com
www.braun-watches.com
naar uw plaatselijke servicecentrum of neem
contact op via +44 208 208 1833
WAARSCHUWING! Dit product valt
onder de richtlijn Afgedankte Elektrische
en Elektronische Apparatuur (AEEA).
Het mag niet worden weggegooid bij het
gewone huishoudelijke afval, maar bij
het plaatselijke verzamelcentrum voor
recycling.
Braun is een geregistreerd handelsmerk van Braun GmbH,
Kronberg, Duitsland dat onder licentie gebruikt wordt door
Zeon Ltd.

Dansk

Batteriforholdsregler
1. Brug ikke genopladelige batterier.
2. Brug kun alkaliske AAA-batterier af samme eller
tilsvarende type.
3. Isættes batterier med korrekt polaritet.
4. Hold batterier uden for børns rækkevidde.
5. Tømte batterier skal bortskaffes i henhold til lokale
lovkrav. Bortskaf dem ikke ved at smide dem ud med
normalt husholdningsaffald.
6. Undgå at kortslutte kontakterne i batteriholder og
batteripoler.
7. Fjern batterier fra enheden, hvis den ikke skal
bruges i længere tid.
8. Tømte batterier skal fjernes fra batterirummet for
at forhindre for stor aadning, hvilket kan forårsage
lækage og skade på uret.
Sådan kommer du i gang
1. Fjern batteridækslet.
2. Indsæt et nyt AAA-batteri som angivet i
batterirummet, og tryk på RESET-knappen for at
nulstille uret.
3. Luk batteridækslet.
Funktionstaster
TIME/OFF/ALARM-kontakt
- Skub til TIME-position for at indstille klokkeslettet.
- Skub til ALARM-position for at indstille
vækketidspunktet.
- Skub til OFF-position (<) for at gå ud af
indstillingsmode og vende tilbage til normal visning.
+ nøgle
- Tryk i normal visning for at skifte mellem 12/24
timers format. I indstillingsmode trykkes for at øge
indstillingsværdien. Tryk og hold for at fremskynde
indstillingen.
- nøgle
- I indstillingsmode trykkes for at reducere
indstillingsværdien. Tryk og hold for at fremskynde
indstillingen.
ALARM ON/OFF-knap
- Tryk for at slå vækning til/fra.
SNOOZE/LIGHT-knap
- Tryk for at tænde for baggrundslys i 5 sekunder.
- Tryk for at stoppe vækning og aktivere snooze-
funktionen.
RESET-nøgle
- Tryk ved hjælp af en nål for at nulstille alle værdier
til standard. I tilfælde af fejlfunktion skal enheden
nulstilles.
Produktbeskrivelse (Billede 1)
1. LCD-skærm
2. ALARM ON/OFF-knap
3. SNOOZE/LIGHT-knap
4. TIME/OFF/ALARM-kontakt
5. + nøgle
6. - nøgle
7. RESET-nøgle
8. Batteriruml
Visningssymboler (Billede 2)
A. Tid
B. AM/PM
C. Vækningstid
D. Vækningsikon
Indstilling af tiden
1. Skub “TIME/OFF/ALARM”-kontakten til TIME-
position.
2. Tryk på “+” eller “-” nøglen for at indstille den
ønskede værdi.
3. Skub “TIME/OFF/ALARM”-kontakten til OFF-position
for at vende tilbage til normal visning og gemme
indstillingerne.
Indstilling af vækning
1. Skub “TIME/OFF/ALARM”-kontakten til ALARM-
position.
2. Tryk på “+” eller “-” nøglen for at indstille den
ønskede værdi.
3. Skub “TIME/OFF/ALARM”-kontakten til OFF-position
for at vende tilbage til normal visning og gemme
indstillingerne.
Brug af vække- og snooze-funktion
1. Aktiver vækning ved at trykke på “ALARM ON/
OFF”-knappen. Klokkeikonet “ ” vil blive vist på
LCD-skærmen.
2. Tryk SNOOZE/LIGHT-knappen for at stoppe vækning
og aktivere snooze-funktionen. Når alarmen lyder, vil
vækkeikonet blinke.
3. Tryk ALARM ON/OFF-knappen for at deaktivere
vække- og snooze-funktionen. Klokkeikonet forsvinder.
Bemærk: Når snooze-funktionen er aktiveret, vil
alarmen starte automatisk igen efter 5 minutter.
Snooze-funktionen stopper ikke, før du trykker på
ALARM ON/OFF-knappen for at slå snooze fra.
Batteriudskiftning
Når LCD-skærmen bliver svagtlysende, skal du straks
udskifte med et nyt batteri. Alkaline batteri (1xAAA)
anbefales.
Garanti
2 års garanti mod materiale- og fabrikationsfejl
(undtagen batteri). Garantien gælder i de lande,
hvor vækkeuret sælges ofcielt.
Itugået eller revnet linseskærm er ikke dækket af
garantien.
Braun helpline
Hvis der er problemer med dit produkt, bedes du
kontakt dit lokale servicecenter på:
www.braun-clocks.com
www.braun-watches.com
eller kontakt +44 208 208 1833
ADVARSEL! Dette produkt er dækket af
Affald fra Elektrisk og Elektronisk Udstyr
(WEEE) direktivet. De bør ikke bortskaffes
sammen med husholdningsaffald men
bringes til din lokale genbrugsstation.
Braun er et registreret varemærke fra Braun GmbH, Kronberg,
Tyskland under licens til Zeon Ltd.
12.11. 13.

Mode d'emploi

Consultez gratuitement le manuel de la marque Braun BNC008 ici. Ce manuel appartient à la catégorie Montres et a été évalué par 1 personnes avec une moyenne de 5.7. Ce manuel est disponible dans les langues suivantes: Français, Anglais. Vous avez une question sur le BNC008 de la marque Braun ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici

Besoin d’aide?

Vous avez une question sur le Braun BNC008 et la réponse n'est pas dans le manuel? Posez votre question ici. Fournissez une description claire et complète du problème, et de votre question. Plus votre problème et votre question sont clairement énoncés, plus les autres propriétaires de Braun BNC008 ont de chances de vous fournir une bonne réponse.

Christian • 31-7-2021 Pas de commentaire

Comment passer de l'affichage en mode AM/PM en mode d'affichage 24 heures ?

Répondez à cette question

Nombre de questions : 1

Spécifications du BNC008 de la marque Braun

Vous trouverez ci-dessous les spécifications du produit et les spécifications du manuel du Braun BNC008.

Généralités
Marque Braun
Modèle BNC008 | M66041
Produit Montre
EAN 4007218660411
Langue Français, Anglais
Type de fichier Mode d’emploi (PDF)
Caractéristiques
Fonction Snooze Oui
Réveil Oui
Fonction Alarme Oui
Couleur du produit Gris
Écran
Type d'écran LCD
Rétroéclairage Oui
Poids et dimensions
Largeur 57 mm
Hauteur 19.9 mm
Profondeur 57 mm
voir plus

Foire aux questions

Vous ne trouvez pas la réponse à votre question dans le manuel? Vous trouverez peut-être la réponse à votre question dans la FAQ sur le Braun BNC008 au dessous de.

Votre question n'est pas dans la liste ? Posez votre question ici

Aucun résultat