ECG HH 3010 mode d'emploi

ECG HH 3010
7.5 · 1
PDF mode d'emploi
 · 68 pages
Anglais
mode d'emploiECG HH 3010
Always read the safety&use instructions carefully before using your appliance for the rst time. The user´smanual must be always included. Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Produktes diese Anleitung und
die darin enthaltenen Sicherheitshinweise aufmerksam durch. Die Bedienungsanleitung muss dem Gerät immer beigelegt sein. Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod abezpečnost
pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen kpřístroji. Enne seadme esmakordset kasutamist lugege ohutus- ja kasutusjuhised alati hoolikalt läbi. Kasutusjuhend peab alati kaasas
olema. Uvijek pročitajte sigurnosne upute iupute za uporabu prije prvog korištenja vašeg uređaja. Upute moraju uvijek biti priložene. Pirms ierīces pirmās lietošanas reizes vienmēr rūpīgi izlasiet drošības un
lietošanas norādījumus. Rokasgrāmata vienmēr jāpievieno ierīcei. Prieš naudodamiesi prietaisu pirmąjį kartą, visuomet atidžiai perskaitykite saugos ir naudojimo instrukcijas. Kartu su gaminiu visada privalo būti jo
naudotojo vadovas. Atermék használatba vétele előtt gyelmesen olvassa el ezt ahasználati útmutatót és az útmutatóban található biztonsági rendelkezéseket. Ahasználati útmutatót tartsa akészülék közelében.
English
Deutsch
Čeština
Eesti keel
Hrvatski
Bosanski
Latviešu valoda
Lietuvių kalba
Magyar

HH 2010

HH 3010

CERAMIC HEATER WITH FAN
INSTRUCTION MANUAL
This product is only suitable for well insulated spaces or
occasional use.
KERAMIČKI GRIJAČ S VENTILATOROM
UPUTE ZA UPORABU
Ovaj je proizvod prikladan samo za dobro izolirane prostore
ili povremenu uporabu.
KERAMISCHE HEIZUNG MIT VENTILATOR
BEDIENUNGSANLEITUNG
Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den
gelegentlichen Gebrauch geeignet.
KERAMISKAIS SILDĪTĀJS AR VENTILATORU
ROKASGRĀMATA
Šis ražojums ir derīgs tikai izmantošanai telpās ar labu izolāciju
vai neregulārai izmantošanai.
KERAMICKÉ TOPENÍ S VENTILÁTOREM
NÁVOD KOBSLUZE
Tento výrobek je vhodný pouze pro dobře izolované prostory
nebo občasné používání.
KERAMINIS ŠILDYTUVAS SU VENTILIATORIUMI
INSTRUKCIJŲ VADOVAS
Šis gaminys tinkamas naudoti tik gerai izoliuotose patalpose
arba tik retkarčiais.
VENTILAATORIGA KERAAMILINE KÜTTESEADE
KASUTUSJUHEND
See toode sobib kasutamiseks üksnes hästi isoleeritud kohtades
ja üksikjuhtudel.
KERÁMIA HŐSUGÁRZÓ, VENTILÁTORRAL
HASZNÁLATI ÚTMUTA
A termék kizárólag jól szigetelt helyiségek fűtére vagy
alkalmankénti használatra alkalmas!

Consultez gratuitement le manuel de la marque ECG HH 3010 ici. Ce manuel appartient à la catégorie Radiateurs et a été évalué par 1 personnes avec une moyenne de 7.5. Ce manuel est disponible dans les langues suivantes: Anglais. Vous avez une question sur le HH 3010 de la marque ECG ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici

Besoin d’aide?

Vous avez une question sur le ECG et la réponse n'est pas dans le manuel? Posez votre question ici. Fournissez une description claire et complète du problème, et de votre question. Plus votre problème et votre question sont clairement énoncés, plus les autres propriétaires de ECG ont de chances de vous fournir une bonne réponse.

Nombre de questions : 0

Généralités
ECG
HH 3010
chauffage
Anglais
Mode d’emploi (PDF)

Vous ne trouvez pas la réponse à votre question dans le manuel? Vous trouverez peut-être la réponse à votre question dans la FAQ sur le ECG HH 3010 au dessous de.

Votre question n'est pas dans la liste ? Posez votre question ici

Aucun résultat