Jumbo iPawn Fishing Game mode d'emploi

Jumbo iPawn Fishing Game
(1)
  • N. d. pages: 2
  • Type de fichier: PDF

FISHING GAME

iPawn®

Instructions

iPawn oers you a new way of
playing together on the iPad.
The classic Fishing Game, together
with the interactive features of
the iPad, provides a unique gaming
experience for the whole family.
Experience how the Fishing Game
comes to life when you try to catch
the sh with your iPawn shing
rods. Catch a sh and drag it to your
bucket to score points. But watch
out for the Heron and the Pike! This
Fishing Game provides hours of fun!
Download the free
Fishing Game
app by Jumbo,
designed
exclusively for
iPawn.
Content
- 4 iPawn
shing rods
- Instructions
Requires iPad or
iPad2
(sold separately)
To get started
1. Visit the iTunes app store and
download the free application,
Fishing Game by Jumbo. You can
search for the game by its name
“Fishing Game” (by Jumbo), by
iPawn or by developer “Jumbo”.
2. Launch the Fishing Game iPad
application.
3. Follow the instructions. When
asked if you have iPawns, press
“Yes”.
4. You are ready to play the game!
5. To have the best interactive
experience make sure you are
holding your iPawn with two or
three ngers when it makes
contact with the iPad.
6. iPawns are made of strong,
durable and abrasion-resistant
material. iPawns don’t scratch
under normal use. Make sure that
your iPawns are clean and dry
when using them on your iPad.
7. Store your iPawns away from
sand and dust. If you have
diculties nding or launching
the Jumbo “Fishing Game”
app, please visit
www.jumbo.eu/ipawn
© Koninklijke Jumbo
B.V., Zaandam, the
Netherlands.
iPawn® is a regis-
tered trademark of
Koninklijke Jumbo B.V.
All rights reserved.
iPad is a trademark of
Apple Inc., registered
in the U.S. and other
countries. Contents, designs
and specications are subject
to change without notice and may
vary from one country to another.
This product is not distributed under
license from or approved by Apple Inc.
Koninklijke Jumbo B.V. is not liable for
any direct, indirect, incidental, special,
or consequential damages arising out
of improperly or negligently use of
the iPawn product.

HENGELSPEL

iPawn®

Instructies

iPawn is de nieuwe manier van
samen spelen op de iPad.
Het klassieke Hengelspel, samen
met de interactieve functies van
de iPad, zorgt voor een unieke spel-
ervaring voor het hele gezin.
Beleef hoe het Hengelspel tot leven
komt wanneer je probeert de vis
te vangen met je iPwan hengels.
Vang een vis en sleep deze naar je
emmer om punten te scoren. Maar
kijk uit voor de reiger en de snoek!
Het Hengelspel zorgt voor uren
plezier!
Download gratis de
bijbehorende Hengel-
spel app van Jumbo,
speciaal ontwikkeld
voor iPawn.
Inhoud
- 4 iPawn hengels
- Instructies
Vereist iPad of iPad2
(afzonderlijk
verkrijgbaar)
Start het spel
1. Ga naar de iTunes app store
en download de gratis applicatie,
Hengelspel van Jumbo. Je kunt
het spel op naam “Hengelspel“
(van Jumbo) of op ontwikkelaar
Jumbo” zoeken.
2. Start de Hengelspel iPad
applicatie.
3. Volg de instructies. Op de vraag
of je iPawns hebt, druk je op “Ja”.
4. Je kunt het spel spelen!
5. Om de beste interactieve
ervaring te krijgen, moet je met
twee of drie vingers je iPawn
vasthouden als deze contact met
de iPad maakt.
6. iPawns zijn gemaakt van sterk,
duurzaam en slijtvast materiaal.
Zorg ervoor dat de iPawns
schoon en droog zijn als ze op
een iPad gebruikt worden.
iPawns krassen bij normaal
gebruik niet.
7. Houd iPawns uit de buurt van
zand en stof. Ga in het
geval van problemen
bij het vinden, of
starten van Jumbo
“Hengelspel”,
naar www.
jumbo.eu/
ipawn
© Koninklijke
Jumbo B.V.,
Zaandam,
Nederland.
iPawn® is een
geregistreerd
handelsmerk van
Koninklijke Jumbo B.V.
Alle rechten voorbehouden;
iPad is een handelsmerk van Apple
Inc., geregistreerd in de V.S. en
andere landen. Inhoud, ontwerpen
en specicaties zijn onderhevig aan
veranderingen en kunnen van land
tot land verschillen. Dit product wordt
niet verspreid onder licentie van of
goedgekeurd door Apple Inc.
Koninklijke Jumbo BV is niet
aansprakelijk voor enige directe,
indirecte, incidentele, speciale
of gevolgschade ontstaan uit
nalatigheid of ongepast/oneigenlijk
gebruik van het iPawn product.

ANGELSPIEL

iPawn®

Anleitung

iPawn bietet Ihnen eine neue Art
des gemeinsamen Spielens auf
dem iPad.
Das klassische Angelspiel,
zusammen mit den interaktiven
Funktionen des iPads, bietet ein
einzigartiges Spielerlebnis für die
ganze Familie.
Erleben Sie, wie das Angelspiel
zum Leben erweckt wird, wenn Sie
versuchen, mit Ihren iPawn Angel-
ruten einen Fisch zu fangen. Fangen
Sie einen Fisch und ziehen Sie ihn in
Ihren Eimer, um Punkte
zu erhalten. Aber halten
Sie Ausschau nach
Reihner und Hecht!
Dieses Angelspiel
bietet stunden-
langen Spaß!
Laden Sie die
kostenlose
Angelspiel-
App von
Jumbo, exklu-
siv für iPawn
entwickelt.
Inhalt
- 4 iPawn Angelruten
- Anleitung
Erfordert das iPad oder iPad2
(separat erhältlich)
Um zu beginnen
1. Besuchen Sie den iTunes App
Store und laden Sie die
kostenlose Anwendung
Angelspiel von Jumbo herunter.
Sie können suchen nach dem
Namen des Spiels Angelspiel”
(von Jumbo), nach iPawn oder
nach dem Entwickler “Jumbo”.
2. Starten Sie die iPad-Angelspiel-
Anwendung
3. Folgen Sie den Anweisungen.
Wenn Sie gefragt werden, ob Sie
iPawns haben, drücken Sie auf
“Ja”.
4. Sie sind bereit, das Spiel zu
beginnen!
5. Für das beste interaktive
Erlebnis, halten Sie Ihren iPawn
mit zwei oder drei Fingern, wenn
es mit dem iPad in Kontakt
kommt.
6. iPawns sind aus einem starken,
haltbaren und abriebfesten
Material. Stellen Sie sicher, dass
Ihre iPawns sauber und trocken
sind, wenn Sie sie auf Ihrem
iPad benutzen. iPawns
kratzen bei normalem
Gebrauch nicht.
7. Bewahren Sie
Ihre iPawns fern von
Sand und Staub auf.
Falls Sie Probleme
haben, die Jumbo-
App “Angelspiel“
zu nden oder
auszuführen,
besuchen Sie bitte
www.jumbo.eu/ipawn.
© Koninklijke Jumbo B.V.,
Zaandam, Niederlande. iPawn® ist
ein eingetragenes Warenzeichen
der Koninklijke Jumbo B.V. Alle
Rechte vorbehalten; iPad ist ein
eingetragenes Warenzeichen von
Apple Inc., eingetragen in den USA
und in anderen Ländern. Inhalt,
Design und Spezikationen können
ohne Ankündigung geändert werden
und von Land zu Land variieren.
Dieses Produkt wird nicht unter der
Lizenz von Apple Inc. vertrieben oder
genehmigt.
Koninklijke Jumbo BV übernimmt
keine Haftung für direkte, indirekte
oder zufällige Neben- oder Folge-
schäden durch die unsachgemäße
oder nachlässige Verwendung des
iPawn Produkten.
17602_instructions.indd 1-3 06-09-11 15:29
Jumbo iPawn Fishing Game

Besoin d’aide?

Nombre de questions : 0

Vous avez une question sur le iPawn Fishing Game de la marque Jumbo ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici. Fournissez une description claire et complète du problème et de votre question. Plus votre problème et votre question sont détaillés, plus il sera facile pour les autres propriétaires du iPawn Fishing Game de la marque Jumbo de répondre correctement à votre question.

Consultez gratuitement le manuel de la marque Jumbo iPawn Fishing Game ici. Ce manuel appartient à la catégorie Contrôleurs et a été évalué par 1 personnes avec une moyenne de 7.5. Ce manuel est disponible dans les langues suivantes: Français, Anglais. Vous avez une question sur le iPawn Fishing Game de la marque Jumbo ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici

Spécifications du iPawn Fishing Game de la marque Jumbo

Généralités
Marque Jumbo
Modèle iPawn Fishing Game
Produit contrôleur
Langue Français, Anglais
Type de fichier PDF
Ergonomie
Couleur du produit Multicolore
Caractéristiques
Couleur du produit Black,Red
Type de produit -
voir plus

Foire aux questions

Ci-dessous, vous trouverez les questions les plus fréquemment posées à propos de Jumbo iPawn Fishing Game.

Votre question n'est pas dans la liste ? Posez votre question ici