Lenco CR-400 mode d'emploi

Lenco CR-400
8.8 · 1
PDF mode d'emploi
 · 2 pages
Français
mode d'emploiLenco CR-400
POW
E
R
14
11
15
12
7
8
6
10
9
16
4
3
2
1
FRI SAT SUNTHUWEDTUEMON
AL
20
19
21
22
23
AC Connection
Press POWER till the POWER LED turns off. Insert the AC adaptor’s cable plug tip into the DC IN
6V Jack at the back of the unit, then insert the moulded plug (with blades) into the wall outlet.Note : Always Power off the unit before switching to AC adaptor supply.In the event of AC power cut/off, user needs to readjust the Time and Alarm.Install 4 pcs of `AA` size batteries (not included) into the battery compartment at the bottom of the unit (Alkaline is recommended for longer life). Be sure to observe the polarity markings which are engraved inside the battery compartment, then close the cover.Note : Do not mix different type of battery or old batteries with new ones.
Install Battery
Display Backlight
Press to turn on the LCD backlight for 7 seconds. Press other turn on the backlight plus activating their associated function.SNOOZE/LIGHT buttons may also 1. Press POWER till the Power LED turns off.
2. To activate the Alarm, press & hold UP for about 2 seconds till the `AL` icon turns on. The ` `
icon & Alarm Time appears for 2 seconds.
3. To deactivate the Alarm set, press & hold DOWN for about 2 seconds till the `AL` icon turns off.
Activate / Deactivate Alarm
Setting Clock Time
Setting Alarm Time
1. Press POWER till the POWER LED turns off.
2. Press & hold TIME SET for about 2 seconds. The `HOUR` digits will flash. Press UP / DOWN to
set the hour. Press TIME SET to confirm the hour set. After this, the `MINUTE` digits will flash.
Press UP / DOWN to set the minute. Press TIME SET to confirm the minute set. Then the
`WEEKDAY` Indicator will flash. Press UP / DOWN to select the desired weekday (MON to
SUN), press TIME SET to confirm the weekday set.3. At any stage, if no key is pressed within the next 7 seconds (time out period), the last selected value is automatically saved.1. Press POWER till the POWER LED turns off.
2. Press & hold AL SET for about 2 seconds till the Alarm On icon ` ` turns on. The `HOUR`digits
will flash. Press UP / DOWN to set the hour. Press AL SET to confirm the hour set. After this,
the `MINUTE` digits will flash. Press UP / DOWN to set the minute. Press AL SET to confirm
the minute set. The ` ` icon disappears. The Clock Time is displayed.3. At any stage, if no key is pressed within the next 7 seconds (time out period), the last selected value is automatically saved.
4. Short press UP or DOWN displays the ` ` icon & Alarm Time for 2 seconds.
Playback mp3 Music from your USB Drive / iPod shuffle
1. Make sure that your USB Drive/iPod shuffle contains music in mp3 format.
2. User MUST use the AC adaptor when playing iPod shuffle, otherwise the battery power will
be drained away by the iPod. Always power off before inserting/removing the USB to/from the USB Port. 3. Insert the USB Drive and press POWER till the POWER LED turns on.
4. The LCD displays rEAd”, then the first track 0001 is played automatically. On some MP3
Player you may need to press VII to start playing.
5. Use the Buttons on this unit to control the playback. Short press Icc or vvI to jump to the
previous/next track. Long press Icc or vvI to fast scroll backward/forward to other tracks. Press
VII to play/pause.
6. Press + / to turn the volume up/down, “L: 0 to L:15” is displayed.
Note : The Alarm Function will only work if the unit is in Power-Off (i.e. POWER LED turns off ; USB or AUX IN is not playing).1. When the alarm time is reached, the ` ` icon flashes.
2. If USB Drive is docked, the first mp3 track “0001” is played automatically
at factory-set volume level.
3. If USB Drive is not docked or battery power is too low to play the USB drive, then buzzer will
sound instead.1. Press SNOOZE/LIGHT to silent the USB/Buzzer temporarily for approx. 9 minutes. The Snooze function is repeatable in the next 120 minutes.
2. Press POWER or AL SET to cancel Snooze and reset the Alarm. The ` ` icon disappears. The
alarm will sound again tomorrow at the same time.3. The USB/Buzzer alarm will be reset automatically if no key is pressed in the next 120 minutes.
Snooze / Reset Alarm
Listening to AUX IN
1. Press POWER till the POWER LED turns on. Plug one end of the Line Cord into the AUX IN
Socket of this unit and the other into the Headphone Jack of the iPod, Mp3 Player, Discman or other music source.2. Use the controls located on the external device to navigate, select, play the content and adjust the volume level.Note : When the AUX IN Jack is engaged, the output audio signal from the USB Drive is muted.
Trouble Shooting
When powered by Battery alone and the batteries are running LOW, it may not be able to read the USB Drive. Replace by new batteries.If this device hangs and is not responding to any button comand, remove all batteries, unplug the USB Drive, iPod, AUX IN device, AC Power Adaptor. Wait for 1 minute until all residual power is drained. Then reinstall new batteries, reconnect AC Power Adaptor and press POWER to power up again.
Alarm Sounded - Wake by USB (mp3) / Buzzer

ENGLISH

P
O
WER

Model : CR - 400

1
2 SNOOZE / LIGHT Button3 BACKWARD Button4 POWER Button5 VOLUME - Button6 Clock Display7 TIME SET Button8 DOWN Button9 UP Button10 AL SET Button11 Battery Compartment12 SpeakerUSB Port (Type A)
13
14 PLAY/PAUSE Button15 FORWARD Button16 POWER LED17 DC IN 6V Jack18 3.5mm AUX IN Jack19 Alarm On Icon20 Alarm Set Icon21 HOUR Indicator22 MINUTE Indicator23 WEEKDAY IndicatorVOLUME + Button
13
5
17
18
Controls
AC Adaptor IN Jack & AUX IN Jack
LCD Display
1
2 SNOOZE / LIGHT-toets(DUTTEN / LICHT)3 ACHTERWAARTS-toets4 POWER-toets (Stroom)5 VOLUME - Toets6 KLOK Uitleesvenster7 TIJDINSTELLING-toets8 OMLAAG-toets9 OMHOOG-toets10 ALARMINSTELLING-toets11 Batterijhouder12 LuidspereekerUSB-Poort (Type A)
13
14 AFSPEEL / PAUZE-toets15 VOORWAARTS-toets16 POWER LED17 DC IN 6V Ingang18 3.5mm AUX IN Ingang19 Alarm Instelling Icoon20 Alarm Aan Icoon21 UUR Indicator22 MINUUT Indicator23 WEEKDAG IndicatorVOLUME + Toets
Aa
n
sl
ui
tin
g va
n d
e AC
Plaats
4
stuks AA batterijen (niet bijgeleverd)
in
de
batterijhouder aan
de
onderkant van het apparaat (Alkalische batterijen zijn aanbevolen voor een langere levensduur). Zorg ervoor de polariteitsmarkeringen, die in de batterijhouder zijn gegraveerd,
te
controleren en sluit dan de afdekking.Opmerking : Combineer geen verschillende type batterijen of oude met nieuwe batterijen.
Plaat
si
ng v
an de B
a
t
t
e
r
i
je
n
B
ackli
g
h
t (zw
a
rt li
c
h
t) van he
t Ui
t
leesvenst
er
Druk op SNOOZE/LIGHT
om
het
backlight van het LCD-scherm 7 seconden lang op te laten lichten. Het indrukken
van
andere toetsen
kan
tezamen met het activeren van hun geassocieerde functies het blacklight ook aanzetten.Druk op POWER totdat de STROOM LED uitgaat. Steek de plug van het AC adaptersnoer in de DC IN 6V ingang aan de achterkant van het apparaat en steek vervolgens de stekker in het stopcontact.Opmerking : Schakel het apparaat altijd uit alvorens op de krachtbron van de AC adapter over te gaan. In het geval van een AC stroomuitvalling, zal de gebruiker de Tijd en het Alarm opnieuw moeten instellen.
I
ns
t
e
l
li
n
g v
an de K
l
ok
t
ijd
1. Druk op POWER totdat de STROOM LED uitgaat.2. Druk en houd de TIJDINSTELLING-toets in voor ongeveer 2 seconden. De UUR-cijfers zullen
oplichten. Gebruik OMHOOG / OMLAAG om het uur in te stellen. Druk op TIJDINSTELLING
ter bevestiging van het ingestelde uur. Hierna zullen de MINUUT-cijfers oplichten. Gebruik
OMHOOG / OMLAAG om de minuten in te stellen. Druk op TIJDINSTELLING ter bevestiging
van de ingestelde minuten, vervolgens zal de WEEKDAG-Indicator oplichten. Gebruik
OMHOOG / OMLAAG om de gewenste weekdag (MON to SUN (MA tot VR)) te selecteren en druk op TIJDINSTELLING ter bevestiging van de ingestelde weekdag.3. Als tijdens welke fase dan ook geen toets gedurende 7 seconden (time-out periode) wordt ingedrukt, wordt de laatst geselecteerde waarde automatisch opgeslagen.
Instelling van de
Alarmtijd
1. Druk op POWER totdat de STROOM LED uitgaat.
2. Druk en houd de ALARMINSTELLING-toets in voor ongeveer 2 seconden tot het Alarm Aan
` `- icoon aangaat. De UUR-cijfers zullen oplichten. Gebruik OMHOOG / OMLAAG om het uur in te stellen. Druk op ALARMINSTELLING ter bevestiging van het ingestelde uur. Hierna zullen de MINUUT-cijfers oplichten. Gebruik OMHOOG / OMLAAG om de minuten in te stellen. Druk
op ALARMINSTELLING ter bevestiging van de ingestelde minuten. Het ` `-icoon verdwijnt. De
Kloktijd wordt weergegeven.3. Als tijdens welke fase dan ook geen toets gedurende 7 seconden (time-out periode) wordt ingedrukt, wordt de laatst geselecteerde waarde automatisch opgeslagen.4. Het kort indrukken van OMHOOG of OMLAAG zal het ` `-icoon & Alarmtijd voor 2 seconden weergeven.1. Druk op POWER totdat de STROOM LED uitgaat.
2. Om het Alarm te activeren, druk en houd OMHOOG in voor ongeveer 2 seconden tot het `AL`-
icoon aangaat. Het ` `-icoon & Alarmtijd worden voor 2 seconden weergegeven.3. Om het ingestelde Alarm te annuleren, druk en houd OMLAAG in voor ongeveer 2 seconden tot het `AL`-icoon uitgaat.
Activeren /
Annuleren van het Alarm
Alarm Gaat Af – Wordt wakker door USB (mp3) / Zoemer
Opmerking : De Alarmfunctie werkt alleen wanneer het Apparaat uitstaat (m.a.w. de
STROOM LED staat uit; USB of AUX IN worden niet afgespeeld).1. Wanneer de alarmtijd is bereikt, licht het ` `-icoon op.2. Als de USB-Drive is aangesloten, wordt het eerste mp3 nummer “0001” automatisch afgespeeld op het door de fabriek ingesteld volumeniveau.3. Als de USB-Drive niet is aangesloten of als de batterijen te zwak zijn, zal als alternatief de zoemer klinken.1. Druk op SNOOZE/LIGHT om de USB/Zoemer voor ongeveer 9 minuten tijdelijk uit te zetten. De SNOOZE-functie is herhaalbaar gedurende de volgende 120 minuten.
2. Druk op POWER of ALARMINSTELLING om Snooze te annuleren en het Alarm opnieuw in te
stellen. Het ` `-icoon verschijnt. Het alarm zal morgen op dezelfde tijd weer afgaan.3. Als gedurende de volgende 120 minuten geen toets wordt ingedrukt, wordt het USB/ZOEMER-alarm automatisch opnieuw ingesteld.
Snooze / Herinstelling van het
Alarm
1. Zorg ervoor dat Uw USB-Drive/iPod wisselaar muziek bevat in mp3 formaat.2. De gebruiker MOET de AC adapter gebruiken wanneer de iPod wisselaar wordt
afgespeeld, anders worden de batterijen door de iPod volledig uitgeput. Zet het apparaat altijd
uit alvorens het aansluiten/verwijderen van de USB op/van de USB-Poort. 3. Plaats de USB-drive en druk op POWER tot de STROOM LED aangaat.
4. Het LCD-scherm vertoont "rEAd" en het eerste nummer “0001” wordt automatisch afgespeeld.
Bij sommige MP3-spelers moet U misschien eerst op VII drukken om het afspelen te starten.
5. Gebruik de Toetsen op dit apparaat om het afspelen te bedienen. Druk kort op Icc of vvI om
naar het voorafgaande/volgende nummer te springen. Druk lang op Icc of vvI om versneld
achterwaarts/voorwaarts te bladeren naar andere nummers. Druk op VII om af te spelen of te
pauzeren.
6. Druk op + / - om het volume hoger/lager te zetten, "L: 0 tot L:15" wordt vertoond.
Afspelen van mp3 Muziek via Uw USB-Drive / iPod wisselaar

DUTCH

USB - DRIVE LUIDSPREEKER

DIGITALE ALARMKLOK

Krachtbron: AC Adapter of Batterij

Opladen & Afspelen van mp3 op de iPod wisselaar

Speel mp3 af via USB-Drives

Afspelen van mp3 gebruikmakend van andere iPods (Window Format) De

Dock Connector met USB 2.0 kabel In AC Krachtbronmode

Lokale Toetsen om de USB-Drive teBedienen Afzonderlijk Alarm met Snooze (Dutten)-Vertoning van Tracknummer tot "999" functieVertoning van Volumeniveau "L 0 tot L15" Wordt Wakker door USB (mp3) / ZoemerAanzetten op het 1ste mp3 Nummer Klasse D VersterkerAanzetten op de laatste Volume-Instelling Uistekende Stereo Geluid WeergaveiPod is een handelsmerk van Apple Computer, Inc., Geregistreerd in de V.S. en andere landen.Simpele Instelling van Weekdag/ Uur/ Minuut

USB DRIVE SPEAKER

DIGITAL ALARM CLOCK

Power by AC Adaptor or Battery

Charge & Play mp3 on iPod shuffle

Play mp3 on USB Drives

Playback mp3 on other iPods (Window Format) using the Dock Connector

to USB 2.0 cable in AC Power Supply mode

Local Buttons to Control USB Drive Easy Set Day of Week / Hour / MinuteDisplay Track Number upto “999” Single Alarm with Snooze FunctionDisplay Volume Level “L 0 to L15” Wake by USB (mp3) / BuzzerPower On to 1st mp3 Track Class D AmplifierPower On to Last Volume Setting Excellent Stereo Sound ImagingiPod is a trademark of Apple Computer, Inc., registered in the U.S. and other countries.ENGLISHIf at any time in the future you should need to dispose of this product please notethat : Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice.(Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)DUTCHIndien u zich in de toekomst van dit toestel wenst te ontdoen, let er dan op dat elektrisch afvalmateriaal niet met het huishoudelijk afval mag worden verwijderd. Breng het toestel naar een kringloopwinkel of anderevoorziening voor recycling. Neem contact op met uw plaatselijke autoriteit of winkelier indien u meer informatie wenst over recycling.(Richtlijn voor Afval van Elektrische en Elektronische Apparaten, AEEA)ESPAÑOLSi en el futuro necesita deshacerse de este producto, tenga en cuenta lo siguiente : no debe deshacerse de los residuos de productos eléctricos como si fueran residuos domésticos. Por favor, recicle en los sitios en los que esto sea posible. Acuda a las autoridades locales o al vendedor en busca de asesoramiento sobre reciclaje. (Directiva sobre residuos eléctricos y equipos electrónicos)FRANÇAISSi vous souhaitez vous débarrasser ultérieurement du produit, veuillez noter que les déchets électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets domestiques. Veuillez les faire déposer dans les centres de recyclage existants. Contactez les autorités locales ou distributeurs pour obtenir de plus amples informations. (Directive de l' équipement électronique et des déchets électriques)DEUTCHSollten Sie irgendwann zu späterer Zeit dieses Produkt entsorgen wollen, beachten Sie bitte Folgendes : Elektroschrott sollte nicht mit dem Haushaltsmüll entsorgt werden. Bitte recyceln Sie ihn, sofern Ihnen entsprechende Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Setzen Sie sich mit Ihren kommunalen Behörden oder Ihrem Einzelhändler in Verbindung und fragen Sie diese um Rat bezüglich der Wiederverwertung.(Elektro-und Elektronik-Altgeräte-Richtlinie (WEEE))
Beluisteren van AUX IN
1. Druk op POWER tot de STROOM LED aangaat. Steek het ene eind van het Verbindingssnoer in het AUX IN Contact van dit apparaat en het andere in de Hoofdtelefoon Ingang van de iPod, MP3-speler, Discman of andere muziekbron.2. Gebruik de bedieningen van het externe apparaat om te navigeren, te selecteren, de inhoud af te spelen en het volumeniveau aan te passen.Opmerking : Wanneer de AUX IN Ingang is verbonden, staat het uitgaande audiosignaal van de USB-Drive uit.Wanneer het apparaat alleen op batterijen werkt en deze batterijen ZWAK zijn, zou het de USB-Drive niet kunnen inlezen. Vervang het met nieuwe batterijen.Als dit apparaat hangt en niet reageert op enige toetsenbediening, verwijder dan alle batterijen, koppel de USB-Drive, iPod, AC Stroomadapter en het AUX IN apparaat af. Wacht voor 1 minuut lang totdat alle overige stroom is uitgeput. Herplaats dan nieuwe batterijen, sluit de AC Stroomadapter opnieuw aan en druk op POWER om het apparaat weer aan te zetten.
Probleemoplossing

Mode d'emploi

Consultez gratuitement le manuel de la marque Lenco CR-400 ici. Ce manuel appartient à la catégorie Radios-réveils et a été évalué par 1 personnes avec une moyenne de 8.8. Ce manuel est disponible dans les langues suivantes: Français, Anglais. Vous avez une question sur le CR-400 de la marque Lenco ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici

Sommaire

Besoin d’aide?

Vous avez une question sur le Lenco CR-400 et la réponse n'est pas dans le manuel? Posez votre question ici. Fournissez une description claire et complète du problème, et de votre question. Plus votre problème et votre question sont clairement énoncés, plus les autres propriétaires de Lenco CR-400 ont de chances de vous fournir une bonne réponse.

Guy Leduc • 27-2-2022 Pas de commentaire

Modèle LENCO CR-620 : le réglage du rétro-éclairage n'est pas évident. Mon but est de le régler au maximum en mode "on" et au minimum en mode "veille". Quand le fais les réglages de configuration ainsi, le mode veille reste au maximum. Pour avoir le mode "veille" au minimum, je suis obligé de mettre le mode "on" au minimum, comme si ce dernier réglait les 2 modes. En outre, le bouton à l'arrière ne permet de changer l'intensité du rétro-éclairage que si la radio fonctionne (en mode "on" donc). Soit mon appareil a un problème, soit quelque chose m'échappe. Pourriez-vous clarifier cela ? Merci.

Répondez à cette question

Nombre de questions : 1

Spécifications du CR-400 de la marque Lenco

Vous trouverez ci-dessous les spécifications du produit et les spécifications du manuel du Lenco CR-400.

Généralités
Marque Lenco
Modèle CR-400 | CR-400
Produit Radio-réveil
Langue Français, Anglais
Type de fichier Mode d’emploi (PDF)

Foire aux questions

Vous ne trouvez pas la réponse à votre question dans le manuel? Vous trouverez peut-être la réponse à votre question dans la FAQ sur le Lenco CR-400 au dessous de.

Votre question n'est pas dans la liste ? Posez votre question ici

Aucun résultat