Maxwell MW-3472 W

Maxwell MW-3472 W mode d'emploi

(1)
 • Convector
  Manual de utilizare
  DESCRIERE
  1. Mînerul regulatorului la termostat (LOW/HIGH)
  2. Indicator de conectare (POWER)
  3. Comutator al regimurilor de lucru (OFF/I/II/III)
  4. Canal de fixare sub suport de perete
  5. Placă pentru montarea roţilor de sprijin
  6. Roată de sprijin
  7. Opritori de limitare
  8. Fixator de suport
  9. Suport pentru montare pe perete
  Atenţie!
  Pentru protecţie suplimentară este raţională instalarea
  unui disjunctor de protecţie (ECB) cu curent nominal
  de acţiune nu mai mare de 30 mA, în lanţul de alimen-
  tare cu curent electric al aparatului de încălzire; pentru
  instalare adresaţi-vă unui specialist.
  MĂSURI DE SIGURANŢĂ
  Înainte de a conecta dispozitivul citiţi cu atenţie prezentul
  manual de utilizare şi păstraţi-l tot timpul de utilizare.
  Utilizaţi dispozitivul doar conform destinaţiei sale, cum
  este descris în prezenta instrucţiune.
  Înainte de prima conectare, asiguraţi-vă tensiunea
  din reţea electrică corespunde cu tensiunea de lucru
  a dispozitivului.
  Cablul electric este dotat cu fişă de tip „euro”; conec-
  taţi-l la priză cu contact sigur cu pământul.
  Pentru a evita riscul de apariţie a incendiului nu utili-
  zaţi maşon de reducţie la conectarea dispozitivului la
  priza electrică.
  Pentru a evita supratensiuni în reţeaua electrică, urmă-
  riţi ca în priza în care este conectat prezentul dispozitiv
  să nu fie conectate alte dispozitive electrice cu consum
  sporit de tensiune.
  În cazul montării dispozitivului pe perete, acesta se
  amplasează astfel, încât priza se afle mai jos de
  dispozitiv şi accesul la priză trebuie să fie liber.
  La montarea dispozitivului pe perete, distanţa de la el
  până la podea trebuie fie de cel puţin 15 cm, dis-
  tanţa de la panoul superior şi cel inferior până la orice
  obiecte trebuie fie nu mai mică de 50 cm, distanţa
  de la panourile laterale până la orice obiecte nu mai
  puţin de 10 cm.
  Pentru a evita arsurile evitaţi contactul cu suprafeţe
  fierbinţi cu zone deschise ale corpului.
  Nu utilizaţi dispozitivul în sale de baie sau încăpere cu
  umiditate înaltă.
  Instalaţi dipozitivul pe distanţa nu mai puţin de 1,5 m
  de la sursele flăcării deschise şi recipientelor cu apă.
  Nu permiteţi contactul carcasei dispozitivului cu apa.
  Dacă pe carcasa dispozitivului a nimerit apa, înainte
  de a atinge de el extrageţi fişa cablului de alimen-
  tare din priză, şi numai atunci puteţi şterge picăturile
  de apă.
  Nu utilizaţi dispozitivul în afara încăperilor.
  În caz de utilizare a roţilor de sprijin, instalaţi dispoziti-
  vul pe o suprafaţă plană şi stabilă.
  Nu exploataţi dispozitivul în încăperi unde sunt stocate
  sau se utilizează substanţe uşor inflamabile.
  Nu conectaţi dispozitivul în timpul somnului şi nu-l dis-
  locaţi în apropierea cu o persona adormită.
  Nu acoperiţi dispozitivul în timpul funcţionării lui.
  Evitaţi blocarea orificiilor dispozitivului cu obiecte de
  orice fel sau cu elemente de decor ale încăperii.
  Se interzice introducerea oricăror obiecte străine în
  plasa dispozitivului pentru a evita un eventual trauma-
  tism sau deteriorarea dispozitivului.
  Nu răsturnaţi dispozitivul în timpul funcţionării lui.
  Înainte de a deplasa dispozitivul deconectaţi-l, scoateţi
  fişa cablului de alimentare din priză şi aşteptaţi răcirea
  completă a dispozitivului.
  Din motive de siguranţă pentru copii nu lasaţi pungile
  de polietilenă folosite ca ambalaj, fără supraveghere.
  Atenţie! Nu permiteţi copiilor să se joace cu pungi-
  le de polietilenă sau peliculă. Pericol de sufocare!
  Nu permiteţi copiilor folosească dispozitivul în cali-
  tate de jucarie.
  Fiţi deosebit de atenţi atunci cînd dispozitivul este utili-
  zat în apropiere de copii sau persoane cu dezabilităţi.
  Prezentul dispozitiv nu este prevăzut pentru a fi utili-
  zat de către copii şi persoane cu dizabilităţi. Aceştia
  pot utiliza dispozitivul doar în cazuri în care persoana
  responsabilă pentru siguranţa acestora le-a explicat
  instrucţiunile corespunzătoare de utilizare a dispoziti-
  vului şi pericolele legate de utilizarea necorespunza-
  toare a acestuia.
  Nu lăsaţi dispozitivul în funcţiune nesupravegheat.
  Deconectaţi dispozitivul de la reţeaua electrică înainte
  de curăţare sau atunci când nu-l utilizaţi.
  Extrăgînd fişa cablului de alimentare din priză, nu tra-
  geţi de cablu, ci apucaţi de fişă.
  Nu atingeţi fişa cablului de alimentare cu mâinile
  umede.
  Nu permiteţi contactul cablului de alimentare cu supra-
  feţe fierbinţi, precum şi cu margini ascuţite ale mobilei.
  Nu înfăşuraţi cablul de alimentare în jurul carcasei
  dispozitivului.
  Verificaţi periodic integritatea izolarei cablului de ali-
  mentare.
  Se interzice conectarea dispozitivului dacă este deteri-
  orat cablul de alimentare sau fişa cablului de alimenta-
  re, dacă dispozitivul nu funcţionează corect, sau este
  deteriorat. Într-un astfel de caz adresaţi-vă unui centru
  autorizat de service pentru verificarea şi repararea
  dispozitivului. Nu reparaţi dispozitivul de sine stătător.
  DISPOZITIVUL ESTE DESTINAT DOAR PENTRU UZ IN
  CONDITII CASNICE.
  ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
  ATENŢIE! Aparate de încălzire electrice transportabile
  sunt prevăzute pentru încălzirea suplimentară a
  încăperilor. Ele nu sunt prevăzute pentru a fi utilizate în
  calitate de aparate de încălzire de bază.
  Scoateţi dispozitivul din ambalaj.
  Asiguraţi-vă comutatorul (3) se afla în poziţia
  «OFF».
  În cazul transportării sau depozitării dispozitivului
  la o temperatură scăzută înainte de utilizare este
  necesar să-l menţineţi la temperatura camerei timp
  de cel puţin două ore.
  Montare
  Varianta 1 – Montare pe podea
  Deşurubaţi piuliţa de la axa roatei de sprijin (6), intro-
  duceţi partea filetată a axei în gaura de pe placă (5),
  fixaţi axa cu ajutorul piuliţei. În felul acesta, ataşaţi la
  plăcile (5) toate roţile (6).
  Întoarceţi dispozitivul (des. 1).
  Deşurubaţi şuruburile de fixare, rezervate pentru
  montarea plăcilor (5), instalaţi plăcile (5) şi fixaţi-le cu
  şuruburile deşurubate.
  Întoarceţi dispozitivul şi puneţi-l pe roţi de sprijin (6).
  Varianta 2 – Montare pe perete
  Atenţie! Înainte de a perfora peretele, asiguraţi-vă că în
  locul respectiv nu sunt cabluri electrice.
  În cazul montării dispozitivului pe perete, acesta se
  amplasează astfel, încât priza se afle mai jos
  de dispozitiv şi accesul la priză trebuie să fie liber.
  Distanţa de la dispozitivul până la podea trebuie să fie
  de cel puţin 15 cm, distanţa de la panoul superior şi
  cel inferior până la orice obiecte trebuie să fie nu mai
  mică de 50 cm, distanţa de la panourile laterale până
  la orice obiecte – nu mai puţin de 10 cm.
  În caz de montare a aparatului de încălzire pe perete
  plăcile (5) cu roţile de sprijin (6) nu se folosesc.
  Marcaţi găurile pe perete sub suportul de fixare (9) - în
  aşa fel încât acestea se afle la o înălţime nu mai
  puţin de 45 cm de la podea.
  Perforaţi găuri în perete la adâncimea necesară.
  Iintroduceţi în găurile dibluri şi fixaţi suportul (9) cu aju-
  torul şuruburilor 4х30 mm (des. 2).
  Fixaţi opritori de limitare (7) pe partea din spate a car-
  casei cu şuruburi 4x12 mm (des. 3).
  Suspendaţi încălzitorul pe perete, introducînd suportul
  (9) în canal de fixare (4) (des. 4).
  Fixaţi aparatul de încălzire, stabilind fixatorul suportu-
  lui (8), în partea superioară a canalului de fixare (4), şi
  fixaţi-l cu şurubul 4x12 mm (des. 5).
  Exploatare
  Introduceţi fişa cablului de alimentare în priză.
  Setaţi cu comutatorul (3) regimul de lucru al aparatu-
  lui de încălzire:
  I – putere de încălzire minimă,
  II – putere de încălzire medie,
  III – putere de încălzire maximă.
  Se va ilumina indicatorul (2) (POWER).
  Rotind mînerul termostatului (1) setaţi gradul necesar
  de încălzire a încăperii (LOW/HIGH).
  Dacă indicaţiile de temperatura din cameră sunt mai
  jos de temperatura setată a termostatului (1), dis-
  pozitivul va trece în regim de încălzire. La atingerea
  temperaturii setate, dispozitivul va trece în regim de
  aşteptare, după răcirea aerului în încăpere iarăşi se
  va conecta regimul de încălzire.
  Pentru a deconecta dispozitivul, setaţi mînerul termos-
  tatului (1) în poziţia «LOW», comutatorul (3) - în poziţia
  «OFF», apoi deconectaţi dispozitivul de la reţea.
  Remarcă:
  La prima conectare elementul de încălzire se pîrleşte,
  de aceea este posibilă apariţia unei cantităţi mici de
  fum sau miros străin. Acest lucru este acceptabil.
  Nu deschideţi ferestrele sau uşile în timpul funcţionării
  dispozitivuluii, în caz contrar lucrul dispozitivului nu va
  aduce rezultatele dorite din cauza fluxului de aer rece.
  Funcţia de deconectare automată în caz de urgenţă
  Încălzitorul este dotat cu funcţia de deconectare auto-
  mată în caz de urgenţă.
  Dacă dispozitivul va începe se supraîncălzească,
  atunci se va activa termosiguranţa automată.
  În acest caz imediat setaţi întrerupătorul (3) în pozi-
  ţia «OFF».
  Extrageţi fişa cablului de alimentare din priză.
  Asiguraţi-vă că orificiile de pe carcasa dispozitivului nu
  sunt închise şi nimic nu împiedică fluxul natural de aer.
  Lăsaţi dispozitivul să se răcească timp de aproximativ
  20 de minute, înainte de a-l conecta din nou.
  Conectaţi dispozitivul la reţeua electrică, conectaţi-l cu
  întrerupătorul (3) şi rotind mînerul regulatorului la ter-
  mostat (1) setaţi gradul de încălzire a încăperii.
  Dacă dispozitivul nu se conectează, acest lucru poate
  însemna că în aparatul de încălzire sunt prezente alte
  defecte. În acest caz adresaţi-vă unui centru de ser-
  vice pentru repararea dispozitivului.
  CURĂŢARE ŞI ÎNGRIJIRE
  Înainte de curăţare deconectaţi dispozitivul de la
  reţeaua electrică şi lăsaţi-l să se răcească.
  Curăţaţi dispozitivul în mod regulat pentru a evita acu-
  mularea prafului.
  Ştergeţi suprafaţa exterioară a dispozitivului cu o ţesă-
  tură umedă. Pentru înlăturarea murdăriei nu utilizaţi
  detergenţi abrazivi.
  Se interzice scufundarea carcasei convectorului în
  apă sau alte lichide, nu permiteţi apei să intre în inte-
  riorul carcasei dispozitivului pentru a evita riscul de
  electrocutare.
  Pentru curăţarea plaselor dispozitivului puteţi uti-
  lizaţi un aspirator de praf cu duză corespunzătoare.
  Păstraţi convectorul într-un loc uscat şi răcoros, inac-
  cesibil pentru copii.
  Set de livrare
  1. Convector – 1 buc.
  2. Placă pentru montarea roţilor de sprijin – 2 buc.
  3. Roată de sprijin – 4 buc.
  4. Suport pentru montare pe perete – 2 buc.
  5. Fixator de suport – 2 buc.
  6. Instrucţiune – 1buc.
  CARACTERISTICI TEHNICE
  Alimentare electrică: 220-240 V ~ 50 Hz
  Putere de consum: 1000 W
  Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica
  caracteristicile dispozitivelor fără anunţare prealabilă.
  Termenul de funcţionare a dispozitivului - 3 ani
  Garanţie
  În legătură cu oferirea garanţiei pentru produsul dat, rugăm
  adresaţi la distribuitorul regional sau la compania,
  unde a fost procurat produsul dat. Serviciul de garanţie se
  realizează cu condiţia prezentării bonului de plată sau a
  oricărui alt document financiar, care confirmă cumpărarea
  produsului dat.
  Acest produs corespunde cerinţelor EMC, în-
  tocmite în conformitate cu Directiva 89/336/
  EEC i Directiva cu privire la electrosecuritate/
  joasă tensiune (73/23 EEC).
  romÂnĂ/ moldoveneascĂ
  6
  Конвектор
  Пайдалану бойынша басшылық
  СИПАТТАМАСЫ
  1. Термостат сабының реттегіші (LOW/HIGH)
  2. Іске қосу көрсеткіші (POWER)
  3. Жұмыс режимдерінің ауыстырғышы (OFF/I/II/III)
  4. Қабырғалық кронштейнге арналған ойықтар
  5. Тірейтін дөңгелектерге арналған тілім
  6. Тірейтін дөңгелек
  7. Шектейтін тіректер
  8. Кронштейн бекіткіші
  9. Қабырғаға бекітуге арналған кронштейн
  Назар аударыңыз!
  Қосымша қорғаныс үшін қоректендіру тізбегіне
  қорғаныс ажыратылу құрылғысын (ҚАҚ) 30 мА-ден
  аспайтын номиналды іске қосылу тоғымен орнатқан
  дұрыс; ҚАҚ орнатқан кезде маманға хабарласқан жөн.
  ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ
  Аспапты іске қосу алдында берілген басшылықты зейін
  қойып оқып шығыңыз.
  басшылықты пайдалану мерзімі бойы сақтаңыз.
  Құрылғыны нұсқаулыққа сәйкес тікелей міндеті бой-
  ынша ғана пайдаланыңыз.
  Аспаптың жұмыс істеу кернеуі желідегі кернеуге
  сәйкес болуына көз жеткізіңіз.
  Желілік бау «еуроайыртетікпен» жабдықталған;
  оны жерлендірудің сенімді түйіспесі бар ашалыққа
  қосыңыз.
  Өртену тәуекелін болдырмау үшін шайнекті
  электр ашалығына қосқанда ауыстырғыштарды
  пайдаланбаңыз.
  Электр желісінің шамадан тыс жүктелуіне жол бер-
  меу үшін берілген құрылғы қосылған ашалыққа
  тұтыну қуаты жоғары басқа электр аспаптарының
  қосылмауын қадағалаңыз.
  Құрылғыны қабырғаға ілген кезде, ашалық
  құрылғыдан төмен, сонымен бірге ашалыққа еркін
  жетуге болатындай етіп оны орналастырыңыз.
  Құрылғыны қабырғаға бекіткен кезде одан еден-
  ге дейінгі қашықтық 15 см аз емес, алдыңғы және
  жоғарғы тақтасынан заттарға дейінгі қашықтық – 50
  см аз емес, бүйірдегі тақталарынан заттарға дейін
  – 10 см аз емес болуы керек.
  Күйік алуға жол бермеу үшін ыстықбеттердің дененің
  ашық бөліктермен жанасуына жол бермеңіз.
  Шайнекті жуыну бөлмелерінде және ылғалдылығы
  жоғары бөлмелерде пайдаланбаңыз.
  Аспапты ашық от көздерінен және суы бар ыды-
  стардан 1,5 метрде аз емес қашықтықта орнатыңыз.
  Құрылғы корпусына судың тиюіне жол бермеңіз.
  Егер құрылғы корпусына су тисе, оған қол тигізгенге
  дейін, желілік баудың айыртетігін ашалықтан
  суырыңыз, және содан кейін ғана су тамшыларын
  сүртуге болады.
  Құрылғыны бөлмелерден тыс пайдаланбаңыз.
  Тірейтін сақиналарды пайдаланған кезде аспапты
  түзу және тұрақты бетке қойыңыз.
  Жеңіл тұтанатын заттар сақталатын неме-
  се пайдаланылатын бөлмелерде құрылғыны
  пайдаланбаңыз.
  Аспапты ұйықтау уақытында іске қоспаңыз және
  оны ұйықтап жатқан адамның қасына орнатпаңыз.
  Аспап жұмыс істеп тұрған уақытта оны бүркеп
  жабуға болмайды.
  Құрылғы саңылауларының қандай да бір заттар-
  мен немесе бөлме жиһаздарының элементтерімен
  бөгеттелуіне жол бермеңіз.
  Жарақаттарға немесе құрылғының бұзылуына жол
  бермеу үшін құрылғы торына кез-келген бөтен зат-
  тарды салуға тыйым салынады.
  Аспапты пайдалану уақытында төңкермеңіз.
  Аспапты тасымалдау алдында, оны сөндіріңіз,
  желілік баудың айыртетігін шығарыңыз және
  аспаптың толық салқындауын күтіңіз.
  Балалардың қауіпсіздігі мақсатында орау ретінде
  пайдаланылатын полиэтилен қаптарды қараусыз
  қалдырмаңыз.
  Назар аударыңыз! Балаларға полиэтилен
  қаптармен немесе пленкамен ойнауға рұқсат
  етпеңіз. Тұншығу қаупі бар!
  Балаларға құрылғыны ойыншық ретінде
  пайдалануға рұқсат етпеңіз.
  Құрлығы балалардың немесе мүкіндігі шектеулі
  адамдардың қасында пайдаланылғанда аса назар
  болыңыз.
  Берілген құрылғы балалардың немесе
  мүмкіндіктері шектеулі адамдардың қолдануына
  арналмаған, егер оларға пайдалану және оны
  дұрыс пайдаланбаған кезде пайда бола алатын
  қауіптер туралы олардың қауіпсіздігі үшін жауап
  беретін тұлғамен нұсқаулықтар берілген болмаса.
  Іске қосылған аспапты қараусыз қалдырмаңыз.
  Егер сіз құрылғыны пайдаланбасаңыз немесе таза-
  лау алдында оны желіден ажыратыңыз.
  Желілік баудың айыртетігін ашалықтан суырғанда,
  баудан тартпаңыз, ал айыртетіктен ұстаңыз.
  Желілік баудың айыртетігін сулы қолмен ұстамаңыз.
  Желілік баудың ыстық беттермен, сонымен қатар
  жиһаздың үшкір шеттерімен жанаспауын байқаңыз.
  Желілік бауды құрылғы корпусына орауға тыйым
  салынады.
  Желілік баудың оқшаулануының күйін тұрақты
  тексеріп тұрыңыз.
  Егер желілік бау немесе желілік баудың айыртетігі
  бүлінген болса, егер құрылғы іркілістермен жұмыс
  істесе, не болмаса бүлінген болса аспапты іске
  қосуға тыйым салынады. Мұндай жағдайда
  құрылғыны тексеру және жөндеу үшін тел туын-
  дыгерлес (өкілетті) қызмет көрсету орталықтарына
  хабарласыңыз. Құрылғыны өз бетіңзбен жөндемеңіз
  ҚҰРЫЛҒЫ ТҰРМЫСТА ПАЙДАЛАНУҒА ҒАНА
  АРНАЛҒАН.
  АЛҒАШҚЫ ІСКЕ ҚОСУ АЛДЫНДА
  НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Тасымалданатын электрлік
  жылытқыштар бөлмені қосымша жылыту үшін
  арналған. Олар негізгі жылытқыш аспап ретінде жұмыс
  істеу үшін арналмаған.
  Құрылғыны ораудан шығарыңыз.
  Ауыстырғыш (3) «OFF» күйінде орналасқанына көз
  жеткізіңіз.
  Құрылғыны төмен температура кезінді
  тасымалдаған немесе сақтаған жағдайда оны
  бөлме температурасында екі сағаттан кем емес
  уақыт ұстаған жөн.
  Орнатылуы
  1 тәсіл – Еденде орнату
  Тірейтін дөңгелектің (6) осінен сомынды бұрап
  алыңыз, осьтің оймалы бөлігін тілім (5) саңылауына
  салыңыз, осьті сомын көмегімен бекітіңіз.
  Осылайша тілімдерге (5) барлық дөңгелектерді (6)
  бекітіңіз.
  Құрылғыны төңкеріңіз (сур. 1).
  Тілімдерді (5) бекітуге арналған бекітетін бұрандалы
  шегелерді бұрап алыңыз, тілімдерді (5) орнатыңыз
  және оларды бұрап алынған бұрандалы шегелер-
  мен бекітіңіз.
  Құрылғыны төңкеріңіз және оны тірейтін
  дөңгелектерге (6) қойыңыз.
  2 тәсіл – Қабырғаға бекіту
  Назар аударыңыз! Қабырғаға саңылау жасағанға
  дейін, ол жерде электрлік сымдардың жоқ екеніне көз
  жеткізіңіз.
  Құрылғыны қабырғаға бекіткен кезде, ашалық
  құрылғыдан төмен, сонымен бірге ашалыққа еркін
  жетуге болатындай етіп оны орналастырыңыз, сол
  кезде одан еденге дейінгі қашықтық 15 см аз емес,
  алдыңғы және жоғарғы тақтасынан заттарға дейінгі
  қашықтық 50 см аз емес, бүйірдегі тақталарынан
  заттарға дейін – 10 см аз емес болуы керек.
  Жылытқышты қабырғаға бекіткен кезде
  дөңгелектері (6) бар тілімдер (5) пайдаланыл-
  майды.
  Бекітетін кронштейндерге (9) арналған
  қабырғадағы саңылауларды еденнен 45 см аз
  емес биіктікте орналасатындай етіп белгілеңіз.
  Қабырғадағы саңылауларды қажетті теңреңдікке
  үңгілеңіз.
  Саңылауларға дюбельдерді салыңыз және
  кронштейндерді (9) 4х30 мм бұрандалы шегелер
  көмегімен бекітңіз (сур. 2).
  Шектейтін тіректерді (7) корпустың артқы жағынан
  4х12 мм бұрандалы шегелермен бекітіңіз (сур. 3).
  Кронштейндерді (9) ойықтарға (4) салып,
  жылытқышты қабырғаға іліңіз (сур. 4).
  Кронштейндер бекіткіштерін (8)ойықтардың
  (4) жоғарғы бөліктеріне орнатып, жылытқышты
  бекітіңіз, және оларды 4х12 мм бұрандалы шеге-
  лермен бекітңіз (сур. 5).
  Пайдалану
  Желілік баудың айыретігін ашалыққа салыңыз.
  Ауыстырғышпен (3) жылытқыштың жұмыс істеу
  режимін белгілеңіз:
  I – қыздырудың минималды қуаты,
  II – қыздырудың орташа қуаты,
  III – қыздырудың максималды қуаты.
  Сол кезде көрсеткіш (2) (POWER) жанады.
  Термостат (1) сабын бұрап бөлменің қажетті қызу
  деңгейін белгілеңіз (LOW/HIGH).
  Егер бөлмедегі температура мәні термостат-
  пен (1) белігленген мәннен төмен болса, онда
  құрылғы жылыту режимніе көшеді. Белгіленген
  температураға жеткенде, құрылғы күту режиміне
  көшеді, бөлмедегі ауа салқындағаннан кейін жылы-
  ту режимі қайтадан іске қосылады.
  Құрылғыны сөндіру үшін термостат (1) сабын
  «LOW» күйіне, ал ауыстырғышты (3) - «OFF»
  күйіне белгілеңіз, содан кейін құрылғыны желіден
  ажыратыңыз.
  Ескерту:
  Алғашқы іске қосқан кезде қыздыратын элемент
  күйеді, сондықтан түннің немесе бөтен иістің
  біршама көлемі пайда болуы мүмкін. Бұл қалыпты
  құбылыс.
  Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде терезелерді
  немесе есіктерді ашпаңыз, кері жағдайда салқын
  ауаныңм келуінен құрылғының жұмыс қажетті
  нәтижелерді әкелмейді.
  Автоматты апатты сөну қызметі
  Жылытқыш автоматты апатты сөну қызметімен
  жабдықталған.
  Егер аспап қызып кетсе, онда автоматты
  термосақтандырғыш іске қосылады.
  Мұндай жағдайда ауыстырғышты (3) «OFF» күйіне
  дереу беліглеңіз.
  Желілік баудың айыртетігін ашалықтан суырыңыз.
  Құрылғы корпусындағы саңылаулар жабық емес
  екеніне және еркін ауа ағынына ештеңе бөгет
  болып тұрмағанына көз жеткізіңіз.
  Құрылғыны қайтадан іске қосу алдында, оған шама-
  мен 20 минут бойы салқындауға уақыт беріңіз.
  Аспапты электрлік желіге қосыңыз, оны
  ауыстырғышпен (3) іске қосыңыз және термостат
  (1) ретегішінің сабымен бөлменің қызу деңгейін
  белгілеңіз.
  Егер аспап іске қосылмаса, бұл жылытқышта басқа
  бұзылудың бар екенін білдіруі мүмкін. Мұндай
  жағдайда аспапты жөндеу үшін қызмет көрсету
  орталығына хабарласу қажет.
  ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ
  Тазалау алдында аспапты желіден ажыратаңыз
  және оған салқындауға уақыт беріңіз.
  Шаңның жиналуына жол бермеу үшін құрылғыны
  уақытында тазалап тұрыңыз.
  Құрылғының сыртқы бетін дымқыл матамен
  сүртіңіз. Ластануларды жою үшін қажайтын жуғыш
  заттарды пайдаланбаңыз.
  Конвектор корпусын суға немесе кез-келген
  басқа сұйықтықтарға маытруға тыйым салынады,
  электр тоғы соққысына жол бермеу үшін аспап
  корпусының ішіне судың тиюне жол бермеңіз.
  Құрылғы торларын тазалау үшін сәйкес
  қондырмасы бар шаңсорғышты пайдалануға бола-
  ды.
  Конвекторды құрғақ салқын балалардың қолы
  жетпетйні жерде сақтаңыз.
  Жеткізілім жинағы
  1. Конвектор – 1 дн.
  2. Тірейтін дөңгелектерді тіреуге арналған тілім – 2 дн.
  3. Тірейтін дөңгелек – 4 дн.
  4. Қабырғаға бекітуге арналған кронштейн – 2 дн.
  5. Кронштейн бекіткіші – 2 дн.
  6. Нұсқаулық – 1 дн.
  Техникалық сипаттамалары
  Электрқорегі: 220-240 В ~ 50 Гц
  Тұтынатын қуаты: 1000 Вт
  Өндіруші аспаптырдың сипаттамаларын алдын-ала
  хабарлаусыз өзгерту құқығын сақтайды.
  Аспаптың қызмет ету мерзімі – 3 жыл.
  Гарантиялық мiндеттiлiгi
  Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан бөлшектер
  дилерден тек сатып алынған адамға ғана берiледi. Осы
  гарантиялық мiндеттiлiгiндегi шағымдалған жағдайда
  төлеген чек немесе квитанциясын көрсетуi қажет.
  Бұл тауар ЕМС – жағдайларға сәйкес
  келедi негiзгi Мiндеттемелер 89/336/EEC
  Дерективаның ережелерiне енгiзiлген
  Төменгi Ережелердiң Реттелуi (73/23
  EEC)
  ҚАЗАҚ
  542
  Сonvection fan-heater
  Instruction manual
  DESCRIPTION
  1. Thermostat control knob (LOW/HIGH)
  2. Power indicator (POWER)
  3. Operation modes switch (OFF/I/II/III)
  4. Wall bracket grooves
  5. Plate for wheel mounting
  6. Wheel
  7. Limit stops
  8. Wall bracket holder
  9. Wall bracket
  Attention!
  For additional protection it is reasonable to install a
  residual current device (RCD) with nominal opera-
  tion current not exceeding 30 mA. To install RCD
  contact a specialist.
  SAFETY MEASURES
  Read these instructions carefully before using the unit
  and keep it for further reference.
  Use the unit according to its intended purpose
  only, as it is stated in this instruction manual.
  Before using the unit for the first time, make sure
  that voltage in your mains corresponds to the
  voltage specified on the unit.
  Power cord is equipped with “euro plug”; plug it
  into the socket with reliable grounding contact.
  In order to avoid fire or electric shock do not use
  adapters for plugging the unit in.
  In order to avoid network overloading, provide that
  no other electrical appliances with higher power
  consumption are connected to the same outlet the
  unit is connected to.
  When mounting the unit on the wall, place it in a
  way that the socket should be below the unit and
  easy to access.
  When mounting the unit on the wall, keep the
  following gaps: between floor and unit - not less
  than 15 cm, between front / upper panels and
  objects - not less than 50 cm, between side panels
  and objects - not less than 10 cm.
  In order to avoid burns avoid contact of open body
  parts with hot surfaces.
  Do not use the unit in bathrooms or in rooms with
  high humidity.
  Place the unit at a distance of not less than 1.5
  meters from open flame and containers filled with
  water.
  Provide that water does not get on the unit body.
  If some water gets on the unit body, unplug it
  before touching, then wipe water drops.
  Do not use the unit outdoors.
  When using the wheels, place the unit on the flat
  stable surface.
  Do not use the unit in the rooms where inflammable
  substances are kept or used.
  Do not switch on the unit when sleeping and to not
  place it near the sleeping person.
  Do not cover the unit during operation.
  Avoid blocking of the openings of the unit by any
  objects or room interior elements.
  Do not insert any foreign objects into the grid of the
  unit in order to avoid getting injuries and damaging
  the unit.
  Do not turn the unit over during its operation.
  Before moving the unit, switch it off, pull the
  plug out of the socket and let the unit cool down
  completely.
  For children safety do not leave polyethylene bags,
  used as a packaging, unattended.
  Attention! Do not allow children play with poly-
  ethylene bags and film. Danger of suffocation!
  Never allow children to use the unit as a toy.
  Close supervision is necessary when the unit is
  used near children or disabled persons.
  This unit is not intended for usage by children or
  disabled persons unless they are given all the nec-
  essary instructions by a person who is responsible
  for their safety on safety measures and informa-
  tion about danger that can be caused by improper
  usage of the unit.
  Do not leave the operating unit unattended.
  Unplug the unit if it is not being used and before
  cleaning.
  When unplugging the unit pull the plug but not
  cord.
  Do not touch the power plug with wet hands.
  Provide that the power cord does not contact hot
  surfaces and sharp edges.
  Do not wind the power cord around the unit body.
  Check the cord insulation integrity periodically.
  Do not use the unit if the plug or the power cord
  is damaged, if the unit malfunctions or in case of
  some damage. In this case contact the authorized
  service center for checking and repairing the unit.
  Do not repair the unit by yourself.
  THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USAGE
  ONLY
  Before using the unit for the first time
  ATTENTION! Portable electric heaters are intended
  for additional rooms heating. They are not meant for
  operation as main heating units.
  Unpack the unit.
  Make sure that the switch (3) is in the «OFF» posi-
  tion.
  • In case of unit transportation or storage at low
  temperature it is necessary to keep it for at
  least two hours at room temperature before
  switching on.
  Setting
  Option 1 – Floor-mounted installation
  Unscrew the nut from the axis of wheel (6), insert
  the axis thread segment into the opening of the
  plate (5), fix the axis with the nut. Fix all wheels (6)
  on the plates (5) in a similar way.
  Turn the unit over (pic. 1).
  Unscrew the fastening screws intended for the
  plates (5) fastening, set the plates (5) and fix them
  with the unscrewed screws.
  Turn the unit over and set it on the wheels (6).
  Option 2 – Wall-mounted installation
  Attention! Before drilling a hole in the wall, make sure
  that there is no electrical wiring at this place.
  When mounting the unit on the wall, place it in a
  way that the socket should be below the unit and
  easy to access. Keep the following gaps: between
  floor and unit - not less than 15 cm, between front
  / upper panels and objects - not less than 50 cm,
  between side panels and objects - not less than
  10 cm.
  Plates (5) with wheels (6) are not used for wall
  mounting of fan heater.
  Mark the holes on the wall for the wall brackets
  (9) in a way that they are not less than 45 cm high
  from the floor.
  Drill the holes in the wall to the required depth.
  Insert the dowels into the holes and fix the wall
  brackets (9) with 4х30 mm screws (pic. 2).
  Fix the limit stops (7) on the rear side of the body
  with 4х12 mm screws (pic. 3).
  Hang the fan heater on the wall having inserted
  the wall brackets (9) into the grooves (4) (pic. 4).
  Fix the fan heater having set the wall bracket hold-
  ers (8) into the upper parts of the grooves (4) and
  fix them with 4х12 mm screws (pic. 5).
  Operation
  Insert the plug into the socket.
  Use the switch (3) to set the desired fan heater
  operation mode:
  I – the minimum heating temperature,
  II – the medium heating temperature;
  III –the maximum heating temperature.
  The indicator (2) (POWER) will light up.
  Turn the thermostat control knob (1) to set the
  desired heating level (LOW/HIGH).
  If the room temperature is lower than the tem-
  perature set on the thermostat (1), the unit enters
  the heating mode. When the preset temperature
  is reached, the unit enters standby mode; once
  the air in the room cools down, the unit enters the
  heating mode again.
  To switch off the unit, set the thermostat control
  knob (1) to the «LOW» position, the switch (3) to
  the «OFF» position and then unplug the unit.
  •
  Note:
  While the first switching the heating element burns,
  therefore occurrence of a small amount of smoke
  or extraneous smell is possible. It is normal.
  Do not open windows & doors while unit operation,
  otherwise you will not get the desired results, due
  to cold air flow.
  Function of automatic emergency switch-off
  The fan heater is equipped with function of
  automatic emergency switch-off.
  If the unit starts overheating, automatic thermal
  switch will be on.
  In this case immediately set the switch (3) in «OFF»
  position.
  Unplug the unit.
  Make sure that the openings on the body are not
  blocked and nothing prevents air flow.
  Let the unit cool down for approximately 20
  minutes before switching it on again.
  Plug the unit, switch it on using the switch (3), set
  the heating temperature by turning the thermostat
  control knob (1).
  If the unit does not switch on, it may mean that
  there are damages in the unit. In this case contact
  the authorized service center for repair.
  CLEANING AND MAINTENANCE
  Before cleaning disconnect the unit from the
  mains and let it cool down.
  Clean the unit regularly to avoid dust accumulation.
  Wipe the outer surface of the unit with a damp
  cloth. Do not use abrasive substances to remove
  dirt.
  Do not immerse the fan heater in water or any
  other liquids. Provide that water does not get
  into the fan heater body in order to avoid electric
  shock.
  To clean the grids of the unit use a vacuum cleaner
  with a corresponding attachment.
  Keep the unit away from children in a dry cool
  place.
  DELIVERY SET
  1. Сonvection fan-heater – 1 pc.
  2. Plate for wheel mounting – 2 pcs.
  3. Wheel – 4 pcs.
  4. Wall bracket – 2 pcs.
  5. Wall bracket holder – 2 pcs.
  6. Instruction manual – 1 pc.
  TECHNICAL SPECIFICTAIONS
  Power supply: 220-240 V ~ 50 Hz
  Power consumption: 1000 W
  The manufacturer preserves the right to change
  the specifications of the unit without a preliminary
  notification.
  Unit operating life is 3 years.
  Guarantee
  Details regarding guarantee conditions can be
  obtained from the dealer from whom the appliance
  was purchased. The bill of sale or receipt must be
  produced when making any claim under the terms of
  this guarantee.
  This product conforms to the EMC-
  Requirements as laid down by the Council
  Directive 89/336/EEC and to the Low
  Voltage Regulation (73/23 EEC)
  ENGLISH
  Konvektor
  Bedienungsanleitung
  BESCHREIBUNG
  1. Thermostatregler (LOW/HIGH)
  2. Betriebskontrolleuchte (POWER)
  3. Betriebsstufenschalter (OFF/I/II/III)
  4. Rasten für Wandhalterung
  5. Platte für Radbefestigung
  6. Rad
  7. Begrenzungsanschläge
  8. Stütze der Wandhalterung
  9. Wandhalterung
  Achtung!
  Als zusätzlicher Schutz ist es zweckmäßig, den
  FI-Schalter mit Nennstrom maximal bis 30 mA im
  Stromversorgungskreis aufzustellen. Wenden Sie
  sich dafür an einen Spezialisten.
  SICHERHEITSMAßNAHMEN
  Lesen Sie die Betriebsanleitung vor der ersten Nutzung
  des Geräts aufmerksam durch und bewahren sie diese
  Betriebsanleitung während der ganzen Betriebszeit des
  Geräts.
  Nutzen Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß, wie
  es in dieser Bedienungsanleitung beschrieben ist.
  Vergewissern Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme,
  dass die Spannung des Geräts mit der Netzspannung
  übereinstimmt.
  Das Netzkabel ist mit einem „Eurostecker“
  ausgestattet; schalten Sie diesen in die Steckdose
  mit sicherer Erdung ein.
  Verwenden Sie keine Adapter beim Anschließen
  des Geräts an das Stromnetz, um Brandrisiko zu
  vermeiden.
  Achten Sie darauf, dass mehrere Geräte mit hoher
  Verbrauchsleistung an die gleiche Steckdose
  gleichzeitig nicht angeschlossen werden, um die
  Überlastung des Stromnetzes zu vermeiden.
  Beim Aufhängen an die Wand ist das Gerät so
  unterzubringen, dass sich die Steckdose unter
  dem Gerät befindet, dabei soll dazu freier Zugang
  gewährleistet werden .
  Bei der Befestigung des Geräts an der Wand soll
  der Abstand zwischen dem Gerät und dem Boden
  nicht weniger als 15 cm betragen, der Abstand von
  der vorderen und oberen Platte zu Gegenständen
  nicht weniger als 50 cm und der Abstand von den
  Seitenplatten zu Gegenständen nicht weniger als 10
  cm betragen.
  Vermeiden Sie den Kontakt offener Körperteilen
  mit heißen Oberflächen, um Verbrennungen zu
  vermeiden.
  Es ist nicht gestattet, das Gerät im Badezimmer
  oder in den Räumen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit
  zu nutzen.
  Stellen Sie das Gerät von offenem Feuer und mit
  Wasser befüllten Becken nicht weniger als 1,5 Meter
  fern auf.
  Achten Sie darauf, dass Wasser ins Gehäuse des
  Geräts nicht eindringt.
  Falls das Wasser ins Gehäuse des Geräts
  eingedrungen ist, ziehen Sie den Netzstecker aus
  der Steckdose vor der Berührung des Geräts, und
  wischen Sie dann Wassertröpfchen.
  Es ist nicht gestattet, das Gerät draußen zu benutzen.
  Stellen Sie das Gerät bei der Nutzung der Stützräder
  auf eine gerade stabile Oberfläche auf.
  Benutzen Sie nie das Gerät an den Stellen, wo
  leicht entflammbare Flüssigkeiten aufbewahrt oder
  verwendet werden.
  Schalten Sie das Gerät während der Schlafenszeit
  nicht ein und stellen Sie es nie neben dem
  schlafenden Mensch auf.
  Es ist nicht gestattet, das Gerät während des Betriebs
  zu decken.
  Vermeiden Sie die Blockierung der Öffnungen des
  Geräts mit Fremdgegenständen oder Elementen der
  Innenraumaustattung.
  Es ist nicht gestattet, Fremdgegenstände in die
  Öffnungen des Geräts zu stecken, um Störungen des
  Geräts oder Verletzungen zu vermeiden.
  Es ist nicht gestattet, das Gerät während des
  Betriebes umzudrehen.
  Vor der Umstellung des Geräts schalten Sie es ab,
  ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und
  warten Sie ab, bis dieses komplett abgekühlt wird.
  Aus Kindersicherheitsgründen lassen Sie
  Plastiktüten, die als Verpackung verwendet werden,
  nie ohne Aufsicht.
  Achtung! Lassen Sie Kinder mit Plastiktüten oder
  Folien nicht spielen. Erstickungsgefahr!
  Es ist nicht gestattet, das Gerät den Kindern als
  Spielzeug zu geben.
  Besondere Vorsichtsmaßnahmen sind in den Fällen
  angesagt, wenn Kinder oder behinderte Personen
  das Gerät nutzen.
  Dieses Gerät darf von Kindern und behinderten
  Personen nicht genutzt werden, außer wenn die
  Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, ihnen
  entsprechende und verständliche Anweisungen über
  sichere Nutzung des Geräts und die Gefahren bei
  seiner falschen Nutzung gibt.
  Lassen Sie das eingeschaltete Gerät nie
  unbeaufsichtigt.
  Schalten Sie das Gerät vom Stromnetz ab, wenn Sie
  es längere Zeit nicht nutzen.oder vor der Reinigung.
  Es ist nicht gestattet, das Gerät beim Abschalten
  vom Stromnetz am Netzkabel zu ziehen. Halten Sie
  es am Stecker.
  Berühren Sie nie den Netzstecker mit nassen
  Händen.
  Vermeiden Sie die Berührung des Netzkabels mit
  heißen Oberflächen sowie mit scharfen Rändern.
  Es ist nicht gestattet, das Netzkabel um das Gerät
  zu wickeln.
  Prüfen Sie die Ganzheit des Netzkabels periodisch.
  Es ist nicht gestattet, das Gerät einzuschalten,
  wenn das Netzkabel oder der Netzstecker verletzt
  ist oder wenn das Gerät nicht richtig funktioniert
  oder beschädigt ist. In diesem Fall wenden Sie sich
  an einen autorisierten Kundendienst, um das zu
  Gerät prüfen und reparieren zu lassen. Es ist nicht
  gestattet, das Gerät selbständig zu reparieren.
  DAS GERÄT IST NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM
  HAUSHALT GEEIGNET.
  Vor der ersten Inbetriebnahme
  ACHTUNG! Tragbare elektrische Heizlüfter sind für die
  zusätzliche Beheizung der Räume geeignet. Diese sind
  für die Nutzung als Hauptheizgeräte nicht geeignet.
  Packen Sie das Gerät aus.
  Vergewissern Sie sich, dass der Schalter (3) in die
  Position «OFF» aufgestellt ist.
  Falls das Gerät unter niedrigen Temperaturen
  transportiert oder aufbewahrt wird, lassen Sie es
  vor der Nutzung unter der Raumlufttemperatur
  nicht weniger als zwei Stunden stehen.
  Montage
  Variante 1 - Bodenmontage
  Schrauben Sie die Mutter von der Achse des Rads
  (6) ab, setzen Sie den Gewindeteil der Achse in die
  Öffnung der Platte (5) ein, befestigen Sie die Achse
  mittels der Mutter. Befestigen Sie alle Räder (6) auf
  den Platten (5) in gleicher Weise.
  Drehen Sie das Gerät um (Abb. 1).
  Schrauben Sie die Befestigungsschrauben, die für
  die Befestigung der Platten (5) vorgesehen sind, aus
  und befestigen Sie diese mittels ausgeschraubter
  Schrauben.
  Drehen Sie das Gerät um und stellen Sie es auf die
  Räder (6) auf.
  Variante 2 - Wandbefestigung
  Achtung! Bevor Sie die Wand bohren, vergewissern Sie
  sich, dass keine Kabelleitung an dieser Stelle verlegt
  wurde.
  Beim Aufhängen ist das Gerät an die Wand so
  unterzubringen, dass die Steckdose sich unter
  dem Gerät befindet, dabei soll dazu freier Zugang
  gewährleistet werden . Der Abstand zum Boden soll
  nicht weniger als 15 cm betragen, der Abstand von
  der vorderen und oberen Platte zu Gegenständen
  nicht weniger als 50 cm und der Abstand von den
  Seitenplatten zu Gegenständen nicht weniger als 10
  cm betragen.
  Die Platten (5) mit Rädern (6) werden beim Aufhängen
  des Konvektors an die Wand nicht benutzt.
  Markieren Sie die Löcher für die Wandhalterungen (9)
  an der Wand so, dass sie sich auf der Höhe von nicht
  weniger als 45 cm vom Boden befinden.
  Bohren Sie Löcher in der Wand bis zur notwendigen
  Tiefe.
  Setzen Sie die Dübel in die Löcher ein und befestigen
  Sie die Wandhalterungen (9) mittels Schrauben 4 х
  30 mm (Abb. 2).
  Befestigen Sie die Begrenzungsanschläge (7) an der
  hinteren Seite des Gehäuses mittels Schrauben 4 х
  12 mm (Abb. 3).
  Hängen Sie den Konvektor an die Wand, indem Sie
  die Wandhalterungen (9) in die Rasten (4) einsetzen
  (Abb. 4).
  Befestigen Sie den Konvektor, indem Sie die Stützen
  der Wandhalterungen (8) in die obere Teile der
  Rasten (4) einstellen und befestigen Sie diese mittels
  Schrauben 4 х 12 mm (Abb. 5).
  Betrieb
  Stecken Sie den Stecker des Netzkabels in die
  Steckdose.
  Wählen Sie mit dem Betriebsstufenschalter (3) den
  gewünschten Betrieb aus:
  I – minimale Heizleistung,
  II – mittlere Heizleistung,
  III – maximale Heizleistung,
  Dabei leuchtet die Betriebskontrolleuchte (2)
  (POWER) auf.
  Stellen Sie die gewünschte Heizstufe (LOW/HIGH)
  mit dem Thermostatregler (1) ein.
  Falls die Raumtemperatur niedriger als die auf
  Thermostat (1) eingestellte Temperatur ist, schaltet
  sich das Gerät in den Aufwärmungsbetrieb um. Beim
  Erreichen der eingestellten Temperatur schaltet sich
  das Gerät in den Standby-Betrieb um, nach Abkühlen
  der Raumluft schaltet sich der Aufwärmungsbetrieb
  wieder ein.
  Um das Gerät auszuschalten, stellen Sie den
  Thermostatregler (1) in die Position «LOW», den
  Betriebsstufenschalter (3) in die Position «OFF»,
  danach schalten Sie das Gerät vom Stromnetz ab.
  Anmerkung:
  Das–Heizelement–verbrennt–beim–ersten–Einschalten,–
  es– kann– zur– Entstehung– des– Rauches– oder– eines–
  fremden–Geruchs–führen.––Es–ist–normal.
  Der–Raum–muss–gut–wärmeisoliert–sein,–anderenfalls–
  kann– das– Gerät– wegen– der– Zufuhr– der– kalten– Luft–
  uneffektiv–funktionieren.
  Funktion der automatischen Notausschaltung
  Das Gerät ist mit der Funktion der automatischen
  Notausschaltung ausgestattet.
  Wenn das Gerät überhitzt wird, wird das
  Sicherungselement automatisch angesprochen.
  Stellen Sie in diesem Fall den Betriebsstufenschalter
  (3) in die Position «OFF» sofort ein.
  Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
  Vergewissern Sie sich, dass die Öffnungen
  am Gehäuse nicht blockiert und durch fremde
  Gegenstände nicht gesperrt sind.
  Lassen Sie das Gerät ca. 20 Minuten abkühlen, bevor
  Sie es wieder einschalten.
  Schalten Sie das Gerät an das Stromnetz an, schalten
  Sie es mit dem Schalter (3) ein und stellen Sie die
  gewünschte Heizstufe mit dem Thermostatregler (1).
  Falls sich das Gerät nicht einschaltet, kann dies
  bedeuten, dass der Konvektor eine andere
  Beschädigung hat. In diesem Fall wenden Sie sich
  an einen autorisierten Kundendienst, um das Gerät
  reparieren zu lassen.
  REINIGUNG UND PFLEGE
  Vor der Reinigung schalten Sie das Gerät vom
  Stromnetz ab, und lassen Sie es komplett abkühlen.
  Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, um die
  Staubansammlung zu vermeiden.
  Wischen Sie die Außenseite des Geräts mit einem
  feuchten Tuch ab. Nutzen Sie für die Entfernung der
  Verschmutzung keine abrasiven Waschmittel.
  Es ist nicht gestattet, das Gehäuse des Konvektors
  ins Wasser oder andere Flüssigkeiten zu tauchen,
  achten Sie darauf, dass die Flüssigkeit ins Gehäuse
  des Geräts nicht eindringt, um das Stromschlagrisiko
  zu vermeiden
  Sie können den Staubsauger mit einem
  entsprechenden Aufsatz für die Reinigung der Gitter
  nutzen.
  Bewahren Sie das Gerät in einem trockenen und für
  Kinder unzugänglichem Ort auf.
  LIEFERUMFANG
  1. Konvektor – 1 St.
  2. Platte für Radbefestigung – 2 St.
  3. Rad – 4 St.
  4. Wandhalterung – 2 St.
  5. Stütze der Wandhalterung – 2 St.
  6. Bedienungsanleitung – 1 St.
  TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
  Stromversorgung: 220-240 V ~ 50 Hz
  Aufnahmeleistung: 1000 W
  Der–Hersteller–behält–sich–das–Recht–vor,–Design–
  und–technische–Eigenschaften–des–Geräts–ohne–
  Vorbenachrichtigung–zu–verändern.
  Nutzungsdauer des Geräts beträgt 3 Jahre.
  Gewährleistung
  Ausführliche Bedingungen der Gewährleistung kann man
  beim Dealer, der diese Geräte verkauft hat, bekommen.
  Bei beliebiger Anspruchserhebung soll man während der
  Laufzeit der vorliegenden Gewährleistung den Check oder
  die Quittung über den Ankauf vorzulegen.
  Das–vorliegende–Produkt–entspricht–den–For-
  derungen–der–elektromagnetischen–Verträg-
  lichkeit,– die– in– 89/336/EWG– -Richtlinie– des–
  Rates–und–den–Vorschriften–73/23/EWG–über–
  die– Niederspannun-gsgeräte– vorgesehen–
  sind.
  DEUTSCH
  3
  Конвектор
  Руководство по эксплуатации
  ОПИСАНИЕ
  1. Ручка регулятора термостата (LOW/HIGH)
  2. Индикатор включения (POWER)
  3. Переключатель режимов работы (OFF/I/II/III)
  4. Пазы под настенный кронштейн
  5. Пластина для крепления опорных колес
  6. Опорное колесо
  7. Ограничительные упоры
  8. Фиксатор кронштейна
  9. Кронштейн для крепления на стене
  Внимание!
  Для дополнительной защиты в цепь питания обо-
  гревателя целесообразно установить устройство
  защитного отключения (УЗО) с номинальным
  током срабатывания, не превышающим 30 мА;
  при установке УЗО обратитесь к специалисту.
  МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
  Перед включением прибора внимательно
  прочитайте данное руководство по эксплуатации,
  сохраняйте руководство в течение всего срока
  эксплуатации.
  Используйте устройство только по его прямому
  назначению, как изложено в данной инструкции.
  Перед первым включением убедитесь, что
  напряжение в электрической сети соответствует
  рабочему напряжению прибора.
  Сетевой шнур снабжен «евровилкой»; включай-
  те ее в розетку, имеющую надежный контакт
  заземления.
  Во избежание риска возникновения пожара не
  используйте переходники при подключении при-
  бора к электрической розетке.
  Во избежание перегрузки в электрической сети
  следите, чтобы к розетке, в которую включе-
  но данное устройство, не подключались другие
  электроприборы с большой мощностью потре-
  бления.
  При подвешивании устройства на стену разме-
  щайте его таким образом, чтобы розетка находи-
  лась ниже устройства, при этом доступ к розетке
  должен быть свободным.
  При креплении устройства на стене расстояние
  от него до пола должно быть не менее 15 см, рас-
  стояние от передней и верхней панелей до пред-
  метов не менее 50 см, расстояние от боковых
  панелей до предметов – не менее 10 см.
  Во избежание получения ожогов не допускайте
  контакта нагретых поверхностей с открытыми
  участками тела.
  Запрещается использование прибора в ванных
  комнатах и в помещениях с повышенной влаж-
  ностью.
  Устанавливайте прибор на расстоянии не менее
  1,5 метров от очагов открытого огня и емкостей
  с водой.
  Не допускайте попадания воды на корпус устрой-
  ства.
  Если на корпус устройства попала вода, пре-
  жде чем дотронуться до него, извлеките вилку
  сетевого шнура из розетки, и только после этого
  можно вытереть капли воды.
  Запрещается использовать устройство вне
  помещений.
  При использовании опорных колес прибор
  следует устанавливать на ровной устойчивой
  поверхности.
  Не эксплуатируйте устройство в помещениях, где
  хранятся или используются легковоспламеняю-
  щиеся вещества.
  Не включайте прибор на время сна и не распола-
  гайте его рядом со спящим человеком.
  Запрещается накрывать прибор во время его
  работы.
  Избегайте блокировки отверстий устройства
  какими-либо предметами или элементами инте-
  рьера помещения.
  Запрещается вставлять любые посторонние
  предметы в решетку устройства во избежание
  получения травм или повреждения устройства.
  Не переворачивайте прибор во время эксплу-
  атации.
  Перед перемещением прибора отключите его,
  извлеките вилку сетевого шнура из розетки и
  дождитесь полного остывания прибора.
  Из соображений безопасности детей не остав-
  ляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в
  качестве упаковки, без присмотра.
  • Внимание! Не разрешайте детям играть с
  полиэтиленовыми пакетами или пленкой.
  Опасность удушья!
  Не разрешайте детям использовать прибор в
  качестве игрушки.
  Будьте особенно внимательны в тех случаях,
  когда устройство используется рядом с детьми
  или людьми с ограниченными возможностями.
  Данное устройство не предназначено для
  использования детьми и людьми с ограниченны-
  ми возможностями, если только лицом, отвеча-
  ющим за их безопасность, им не даны соответ-
  ствующие и понятные им инструкции о безопас-
  ном пользовании устройством и тех опасностях,
  которые могут возникать при его неправильном
  использовании.
  Не оставляйте работающий прибор без присмо-
  тра.
  Отключайте устройство от электрической сети
  перед чисткой или если оно не используется.
  При отключении вилки сетевого шнура из розет-
  ки не тяните за шнур, держитесь за вилку рукой.
  Не прикасайтесь к вилке сетевого шнура мокры-
  ми руками.
  Не допускайте контакта сетевого шнура с горя-
  чими поверхностями, а также острыми кромка-
  ми мебели.
  Запрещается наматывать сетевой шнур вокруг
  корпуса устройства.
  Периодически проверяйте целостность изоля-
  ции сетевого шнура.
  Запрещается включать прибор, если поврежден
  сетевой шнур или вилка сетевого шнура, если
  устройство работает со сбоями, либо повреж-
  дено. В подобном случае следует обратиться
  в авторизированный (уполномоченный) сервис-
  ный центр для проверки и ремонта устройства.
  Не ремонтируйте устройство самостоятельно.
  УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ
  ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
  ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ
  ВНИМАНИЕ! Переносные электрические
  обогреватели предназначены для дополнительного
  обогрева помещений. Они не предназначены для
  работы в качестве основных обогревательных
  приборов.
  Извлеките устройство из упаковки.
  Убедитесь, что переключатель (3) находится в
  положении «OFF».
  В случае транспортировки или хранения
  устройства при пониженной температуре
  необходимо выдержать его при комнатной
  температуре не менее двух часов.
  Установка
  Вариант 1 – Напольная установка
  Открутите гайку с оси опорного колеса (6),
  вставьте резьбовую часть оси в отверстие пла-
  стины (5), закрепите ось при помощи гайки.
  Таким же образом закрепите к пластинам (5)
  все колеса (6).
  Переверните устройство (рис. 1).
  Выкрутите крепежные шурупы, предназначен-
  ные для крепления пластин (5), установите пла-
  стины (5) и закрепите их выкрученными шуру-
  пами.
  Переверните устройство и поставьте его на
  опорные колеса (6).
  Вариант 2 – Крепление к стене
  Внимание! Перед тем, как сверлить отверстие
  в стене, убедитесь, что в этом месте отсутствует
  электрическая проводка.
  При креплении устройства на стене, размещай-
  те его таким образом, чтобы розетка находилась
  ниже устройства, при этом доступ к розетке
  должен быть свободным. Расстояние от пола до
  устройства должно быть не менее 15 см, рассто-
  яние от передней и верхней панелей до пред-
  метов не менее 50 см, расстояние от боковых
  панелей до предметов – не менее 10 см.
  При креплении обогревателя на стене пластины
  (5) с колесами (6) не используются.
  Разметьте отверстия на стене под крепежные
  кронштейны (9) таким образом, чтобы они нахо-
  дилось на высоте не менее 45 см от пола.
  Просверлите отверстия в стене на необходи-
  мую глубину.
  Вставьте в отверстия дюбели и закрепите крон-
  штейны (9) при помощи шурупов 4х30 мм (рис.
  2).
  Закрепите ограничительные упоры (7) на задней
  стороне корпуса шурупами 4х12 мм (рис. 3).
  Подвесьте обогреватель на стену, вставив крон-
  штейны (9) в пазы (4) (рис. 4).
  Закрепите обогреватель, установив фиксаторы
  кронштейнов (8) в верхние части пазов (4), и
  закрепите их шурупами 4х12 мм (рис. 5).
  Эксплуатация
  Вставьте вилку сетевого шнура в розетку.
  Установите переключателем (3) режим работы
  обогревателя:
  I – минимальная мощность нагрева,
  II – средняя мощность нагрева,
  III – максимальная мощность нагрева.
  При этом загорится индикатор (2) (POWER).
  Поворотом ручки термостата (1) установите
  желаемый уровень нагрева помещения (LOW/
  HIGH).
  Если значение температуры в помещении ниже
  установленной термостатом (1), то устройство
  перейдет в режим обогрева. При достижении
  установленной температуры устройство перей-
  дет в режим ожидания, после остывания воздуха
  в помещении снова включится режим обогрева.
  Для выключения устройства, установите ручку
  термостата (1) в положение «LOW», переключа-
  тель (3) в положение «OFF», после чего отключи-
  те прибор от сети.
  Примечание:
  При первом включении нагревательный элемент
  обгорает, поэтому возможно появление неболь-
  шого количества дыма или постороннего запаха.
  Это допустимо.
  При работающем устройстве не открывайте окна
  или двери, в противном случае работа устрой-
  ства не принесет желаемых результатов из-за
  притока холодного воздуха.
  Функция автоматического аварийного
  отключения
  Обогреватель оснащен функцией автоматиче-
  ского аварийного отключения.
  Если прибор начнет перегреваться, то сработает
  автоматический термопредохранитель.
  В этом случае немедленно установите выключа-
  тель (3) в положение «OFF».
  Извлеките вилку сетевого шнура из розетки.
  Убедитесь, что отверстия на корпусе устройства
  не закрыты и ничто не мешает естественному
  потоку воздуха.
  Дайте прибору охладиться в течение приблизи-
  тельно 20 минут, прежде чем включить его снова.
  Подключите прибор к электрической сети, вклю-
  чите его переключателем (3) и поворотом ручки
  регулятора термостата (1) установите степень
  нагрева помещения.
  Если прибор не включается, это может означать,
  что в обогревателе имеется какое-либо другое
  повреждение. В этом случае необходимо обра-
  титься в сервисный центр для ремонта прибора.
  ЧИСТКА И УХОД
  Перед чисткой отключите прибор от сети и дайте
  ему остыть.
  Регулярно проводите чистку устройства во избе-
  жание скопления пыли.
  Протрите внешнюю поверхность устройства
  влажной тканью. Для удаления загрязнений не
  используйте абразивные моющие средства.
  Запрещается погружать корпус конвектора в
  воду или любые другие жидкости, не допускай-
  те попадания воды внутрь корпуса прибора во
  избежание риска поражения электрическим
  током.
  Для чистки решеток устройства можно исполь-
  зовать пылесос с соответствующей насадкой.
  Храните конвектор в сухом прохладном месте,
  недоступном для детей.
  КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
  1. Конвектор – 1 шт.
  2. Пластина для крепления опорных колес – 2 шт.
  3. Опорное колесо – 4 шт.
  4. Кронштейн для крепления на стене – 2 шт.
  5. Фиксатор кронштейна –2 шт.
  6. Инструкция – 1 шт.
  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
  Электропитание: 220-240 В ~ 50 Гц
  Потребляемая мощность: 1000 Вт
  Производитель оставляет за собой право изменять
  характеристики приборов без предварительного
  уведомления.
  Срок службы прибора – 3 года.
  Данное изделие соответствует всем
  требуемым европейским и российским
  стандартам безопасности и гигиены.
  Изготовитель: Стар Плюс Лимитед, Гонконг
  Адрес: оф. 1902-03, Ист Таун Билдинг, 41 Локхарт
  Роуд, Ванчай, Гонконг
  Сделано в КНР
  РУССКИЙ
  6
  1
  2
  7
  3
  4
  5
  8
  9
  MW-3472.indd 1 11.03.2013 18:46:54
Maxwell MW-3472 W

Besoin d’aide?

Nombre de questions : 0

Vous avez une question sur le MW-3472 W de la marque Maxwell ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici. Fournissez une description claire et complète du problème et de votre question. Plus votre problème et votre question sont détaillés, plus il sera facile pour les autres propriétaires du MW-3472 W de la marque Maxwell de répondre correctement à votre question.

Consultez gratuitement le manuel de la marque Maxwell MW-3472 W ici. Ce manuel appartient à la catégorie Chauffages et a été évalué par 1 personnes avec une moyenne de 8. Ce manuel est disponible dans les langues suivantes: Anglais, Allemand, Russe, Roumain, Ukrainien. Vous avez une question sur le MW-3472 W de la marque Maxwell ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici

Spécifications du MW-3472 W de la marque Maxwell

Généralités
Marque Maxwell
Modèle MW-3472 W
Produit Chauffage
Langue Anglais, Allemand, Russe, Roumain, Ukrainien
Type de fichier PDF
Caractéristiques
Type -
Code (IP) Internationale Protection IPX4
représentation / réalisation
Puissance de chauffe 400
Puissance de chauffe (min) 1000
Approprié pour du volume de salle jusqu'à 15
Design
Couleur du produit Blanc
Options de positionnement Wall, Floor
Puissance
Puissance 1000

ModesdEmploi.fr

Vous cherchez un manuel ? ModesdEmploi.fr vous permet de trouver le manuel que vous recherchez en un rien de temps. Notre base de données contient plus d'un million de manuels en PDF pour plus de 10 000 marques. Chaque jour, nous ajoutons les derniers manuels afin que vous trouviez toujours le produit que vous recherchez. C'est très simple : entrez le nom de la marque et le type de produit dans la barre de recherche pour consulter gratuitement et immédiatement le manuel de votre choix en ligne.

ModesdEmploi.fr

© Copyright 2020 ModesdEmploi.fr. Tous droits réservés.

Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site. Si vous continuez à utiliser ce dernier, nous considérerons que vous acceptez l'utilisation des cookies.

En savoir plus