Maxwell MW-3601 SR

Maxwell MW-3601 SR mode d'emploi

(1)
 • PURIFICATOR DE AER CU FUNCŢIA DE IONIZARE
  Descriere
  1. Filtru electrostatic
  2. Grătar de aer
  3. Indicatorul de lucru a dispozitivului (iluminare decorativă)
  4. Fişă de reţea
  Caracteristici speciale
  - Încăperele cum ar  camera de depozitare, bucătărie, birou, coridor, toaletă de obicei au un miros
  de aer închis, ceea ce contribuie la dezvoltarea bacteriilor, care şi prezint sursa mirosului neplă-
  cut. Puricatorul de aer va rezolva aceasta problema şi se va umpla camera cu aer curat.
  - Pentru neutralizarea mirosurilor neplăcute şi lichidarea bacteriilor se utilizează tehnologia brizei
  de ioni. În timpul funcţionării puricatorului se produc ioni negativi şi ozonul (O
  3
  ), care ucide bacte-
  riile, iar ltrul electrostatic imbibă particulele de praf, polen şi spori fungice.
  - Puricatorul nu creează nici un zgomot în timpul funcţionării, prezintă un dispozitiv cu un consum
  redus de energie electrică şi nu necesită înlocuirea oricăror fel de piese a ltrului.
  - Indicatorul de pe panou oferă iluminarea locală.
  - Fişă de reţea se aa pe carcasa dispozitivului.
  MĂSURI DE PRECAUŢIE
  Pentru a reduce riscul de traumatism, de apariţie a incendiilor sau de electrocutare la exploatarea
  dispozitivului trebuie să respectaţi măsurile de siguranţă de bază, inclusiv următoarele:
  • Înainte de a conecta dispozitivul citiţi cu atenţie această instrucţiune.
  • Înainte de prima conectare, vericaţi că tensiunea de lucru a dispozitivului corespunde cu tensiunea
  în reţeaua electrică.
  • Nu introduceţi şa cablului dispozitivului în prize defectate sau uzate.
  • Nu lăsaţi aparatul conectat fără supraveghere.
  • Este interzisă utilizarea dispozitivului în afara încăperilor.
  • Nu folosiţi dispozitivul în încăperile cu umiditate ridicata, de exemplu în camera de baie.
  • Nu atingeţi niciodată carcasa dispozitivului cu mîinile umede.
  • Nu utilizaţi dispozitivulul în apropierea dispozitivelor de încălzire.
  • Nu conectaţi uscătorul în locuri unde sunt împroşcaţi aerosoli sau unde se utilizează lichide uşor
  inamabile.
  • Nu blocaţi grătarul de aer şi nu plasaţi in ele obiecte străine.
  • Pungile de polietilenă, folosite în calitate de ambalaj, pot  periculoase. Pentru a preveni nenoroci-
  rea păstraţi ambalajul departe de copii şi nou-noscuţi. Pungă nu este o jucărie.
  • Nu permiteţi copiilor sa se joace cu dispozitivul. Fiţi deosebit de precaut atunci când lângă dispozi-
  tivul funcţionat se aă copiii sau persoane cu dizabilităţi.
  • Prezentul dispozitiv nu este prevăzut pentru a utilizat de către copii şi persoane cu dizabilităţi.
  Aceştia pot utiliza dispozitivul doar în cazuri excepţionale în care persoana responsabilă pentru
  siguranţa acestora le-a explicat instrucţiunile corespunzătoare de utilizare a dispozitivului şi
  pericolele legate de utilizarea necorespunzătoare a acestuia.
  • Se interzice conectarea şi utilizarea dispozitivului dacă el funcţionează cu întreruperi, după căderea
  sau deterioararea lui. În aceste cazuri adresaţi-vă unui centru autorizat de service pentru vericarea
  şi repararea dispozitivului.
  • Înainte de a curăţa ltrul extrageţi obligatoriu şa cablului dispozitivului de la reaţea.
  • Puricator de aer este destinat doar pentru uz în condiţii casnice.
  CONECTARE
  - Înainte de a conecta dispozitivului la reţea electrică, asiguraţi-vă că tensiunea de lucru a dispoziti-
  vului electric corespunde cu tensiunea în reţeaua în casa D-vă.
  - Introduceţi şa cablului (4) în priză electrică, se va ilumina indicatorul de lucru a dispozitivului (3).
  - Puricatorul poate funcţiona o periodă lungă de timp, dar este necesar să respectaţi normele
  tehnicei de securitate, ca şi la funcţionarea oricărui alt dispozitivului: deconectaţi dipozitivul de la
  reţeaua electrică atunci cînd nu-l utilizaţi.
  Remarcă
  - Dacă ltrul electroctatic (1) nu este instalat sau este instalat incorect, dispozitivul nu se va
  conecta.
  - O sfîrîitură uşoară în timpul funcţionării a dispozitivului este legătă cu umiditatea relativă a aerului
  în încăpere, este un fenomen normal.
  CURĂŢAREA DISPOZITIVULUI
  Carcasa
  - Ştergeţi carcasa dispozitivului cu o bucată de ţesătură uşor umezită, apoi ştergeţi-l până la
  uscare.
  - Este interzisă scufundarea dispozitivului în apă sau în alte lichide.
  - Nu utilizaţi substanţele abrazive şi dizolvanţile pentru a curăţa carcasa dispozitivului.
  Curăţarea ltrului electrostatic (1)
  Este recomandată de a curăţi plăcile ltrului electrostatic (1) o dată pe săptămînă.
  - Extrageţi şa cablului de alimentare din priză electrică.
  - Extrageţi ltrul electrostatic (1), trăgând mânerul. Nu atingeţi plăcile pînă când nu veţi scoateţi
  resturile de la încărcătura statică. Pentru a face acest lucru atingeţi cu plăcile la orice obiect legat
  la pămînt, de exemplu, conductă de apă sau robinet.
  - Ştergeţi plăcile cu o bucată de ţesătură uşor umezită, pentru a înlătura particulele de praf; uscaţi
  ltrul electrostatic un anumit timp. Înainte de instalare, vericaţi-vă că plăcile ltrului electrostatic
  sunt uscate complet.
  - Instalaţi ltrul electrostatic (1) la loc.
  ÎNLĂTURAREA DEFECŢIUNILOR
  Defecţiune Cauzele posibile Înlăturarea
  Dispozitivul nu
  se conectează.
  .
  1. Dispozitivul nu este conectat
  la reţeaua electrica.
  2. Lipsa curentului electric în
  priza.
  3. Nu este instalat sau este
  instalat incompact ltru
  electroctatic.
  4. Defectul dispozitivului.
  1. Conectaţi dispozitivul la reţeaua electrica.
  2. Pentru a verica încercaţi să conectaţi un
  alt dispozitiv în aceeaşi priză.
  3. Vericaţi dacă ltrul electrostatic este
  istalat stabil.
  4. Adresaţi-vă la centrul autorizat de service
  pentru repararea dispozitivului .
  Caracteristici tehnice
  1. Alimentarea: 220-240V, ~50 Hz
  2. Puterea de consum: 2 W
  3. Ieşirea ozonului : mai puţin de 0,05 % părţi la un milion
  4. Suprafaţă de lucru pînă la 10 m²
  5. Productivitatea 3 m
  3
  /oră
  Producătorul îşi rezervă dreptul de a modica caracteristicile dispozitivelor fără anunţare prealabilă.
  Durata de funcţionare a aparatului – 3 ani
  Garanţie
  În legătură cu oferirea garanţiei pentru produsul dat, rugăm să Vă adresaţi la distribuitorul regional sau
  la compania, unde a fost procurat produsul dat. Serviciul de garanţie se realizează cu condiţia prezen-
  tării bonului de plată sau a oricărui alt document nanciar, care conrmă cumpărarea produsului dat.
  Acest produs corespunde cerinţelor EMC, întocmite în conformitate cu Directiva 89/336/EEC
  i Directiva cu privire la electrosecuritate/joasă tensiune (73/23 EEC).
  romÂnĂ/ moldoveneascĂ
  6
  ИОНИЗАЦИИ ҚЫЗМЕТІ БАР АУА ТАЗАРТҚЫШ
  Сипаттамасы
  1. Электростатикалық сүзгіш
  2. Ауа торы
  3. Құрылғының жұмыс істеу көрсеткіші (безендірілген көмескілеу)
  4. Желілік айыртетік
  Тән ерекшеліктері
  - Қойма, асхана, жұмыс бөлмесі, кіреберіс, әжетхана сияқты бөлмелерде тұйық ауа көлемі
  болады, бұл бактериялар санының өсуіне әсер етеді, олар жағымсыз иістің себебі болады.
  Ауа тазартқыш бұл мәселені шешеді және бөлмені таза ауамен толтырады.
  - Жағымсыз иістерді бейтараптандыру және бактерияларды жою үшін иондық самал
  технологиясы пайдаланылады. Тазартқыш жұмыс істегенде кері иондар және озон (O
  3
  )
  түзіледі, ол бактерияларды өлтіреді, ал электростатикалық сүзгіш шаңның ең ұсақ бөліктерін,
  тозаңды, көгеру спораларын аулайды.
  - Тазартқыш жұмыс істегенде ешқандай шу шығармайды, бұл аспап электр энергиясын аз
  тұтынады (2 Вт), сонымен қатар қандай-да бір бөлшектерді ауыстыруды қажет етпейді.
  - Жарықдиодты көрсеткіш жергілікті жарықтандыруды қамтамасыз етеді.
  - Желілік айыртетік құрылғы корпусында орналасқан.
  САҚТАНДЫРУ ШАРАЛАРЫ
  Жарақаттар алу, өрттің пайда болу немесе электр тоғы соққысы тәуекелін азайту үшін, электр
  аспабын пайдаланған кезде қауіпсіздік техникасының негізгі шараларын сақтау керек, келесілерді
  қоса:
  • Аспапты пайдалану алдында берілген нұсқаулықты зейін қойып оқып шығыңыз.
  • Алғашқы іске қосу алдында, аспаптың жұмыс істеу кернеуі желідегі кернеуге сәйкес келетініне
  көз жеткізіңіз.
  • Желілік айыртетікті бүлінген және тозған ашалықтарға қосуға тыйым салынады.
  • Жұмыс істеп тұрған аспапты қараусыз қалдырмаңыз.
  • Аспапты үйден тыс пайдалануға тыйым салынады.
  • Құрылғыны ылғалдылығы жоғары бөлмелерде, мысалы жуыну бөлмесінде пайдаланбаңыз.
  • Құрылғы корпусын сулы қолмен ұстамаңыз.
  • Құрылғыны қыздырғыш құрылғылардың қасында пайдаланбаңыз.
  • Сепкіштер себілетін немесе тез тұтанатын сұйықтықтар пайдаланатын жерлерде құрылғыны
  іске қоспаңыз.
  • Ауа торына бөтен заттарды түсірмеңіз және салмаңыз.
  • Орау ретінде пайдаланылатын полиэтилен қаптар, қауіп төндіруі мүмкін. Тұншығуға жол бермеу
  үшін орауды сәбилер мен балалардан алшақ ұстаңыз. Қап – ойыншық емес.
  • Балаларға құрылғыны ойыншық ретінде пайдалануға тыйым салынады. Аспапты балалар
  немесе мүмкіндігі шектеулі тұлғалар пайдаланған кезде аса назар болыңыз.
  • Берілген құрылғы балаларға және мүмкіндіктері шектеулі адамдарға пайдалануға арналмаған.
  Ерекше жағдайларда балаларға аспапты қауіпсіз пайдалану және оны дұрыс пайдаланбаған
  кезде пайда болатын қауіптер туралы сәйкес және түсінікті нұсқаулықтар берілген болса
  құрылғыны пайдалануға рұқсат етіледі.
  • Желілік айыр тетіктің немесе баудың бүлінуі кезінде, егер ол іркіліспен істегенде немесе суға
  түскеннен кейін құрылғыны пайлануға тыйым салынады. Мұндай жағдайларда туындылас
  (өкілетті) қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
  • Сүзгішті тазалау алдында міндетті түрде құрылғыны ашалықтан суыру қажет.
  • Ауа тазартқыш үйде пайдалануға арналған.
  ІСКЕ ҚОСУ
  - Құрылғыны электр желісіне қосу алдында аспаптың жұмыс істеу кернеуі желідегі кернеуге
  сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
  - Желілік айыртетікті (4) электр ашалығына салыңыз, сол кезде құрылғының жұмыс істеу
  көрсеткіші (3) жанады.
  - Тазартқыш ұзақ уақыт жұмыс істей алады, бірақ кез-келген электр аспабының жұмысында
  сияқты қауіпсіздік техникасы ережелерін сақтау қажет: құрылғыны пайдалану қажеттілігі
  болмағанда, оны желіден ажыратыңыз.
  Ескерту
  - Егер электростатикалық сүзгіш (1) орнатылмаған немесе дұрыс орнатылмаған болса, онда
  құрылғы іске қосылмайды.
  - Құрылғы жұмыс істеу уақытындағы сәл шыртылдау бөлмедегі салыстырмалы
  ылғалдылыққа байланысты болады, бұл қалыпты құбылыс.
  ҚҰРЫЛҒЫНЫ ТАЗАЛАУ
  Корпусы
  - Құрылғы корпусын сәл дымқыл матамен сүртіңіз, содан кейін оны құрғатып сүртіңіз.
  - Құрылғыны суға немесе кез-келген басқа сұйықтықтарға салуға тыйым салынады.
  - Құрылғы корпусын тазалау үшін қажайтын жуғыш заттарды немесе еріткіштерді пайдалануға
  тыйым салынады.
  Электростатикалық сүзгішті (1) тазалау
  Электростатикалық сүзгіштің (1) тілімдерін аптасына бір рет тазалау ұсынылады.
  - Желілік баудың айыртетігін электр ашалығынан суырыңыз.
  - Саптан тартып, электростатикалық сүзгішті (1) шығарыңыз. Тілімдерден статикалық зарядтың
  қалдығын алғанға дейін, қолыңызды тигізбеңіз. Бұл үшін тілімдерді кез-келген жерлендірілген
  затқа, мысалы су құбырына немесе немесе су шүмегіне тигізіңіз.
  - Шаң бөлшектірн жою үшін тілімдерді сәл дымқыл матамен сүртіңіз; электростатикалық сүзгішті
  біршама уақыт бойы құрғатыңыз. Орнату алдында, электростатикалық сүзгіштің тілімдері
  абсолютті құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.
  - Электростатикалық сүзгішті (1) орнына орнатыңыз.
  АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ
  Ақаулық Мүмкін себептері Жойылуы
  Құрылғы іске
  қосылмайды.
  1. Құрылғы электр
  ашалығына қосылмаған.
  2. Электр ашалығында
  кернеу жоқ.
  3. Электростатикалық
  сүзгіш орнатылмаған
  немесе тығыз
  орнатылмаған.
  4. Құрылғы бүлінген.
  1. Құрылғыны электр ашалығына қосыңыз.
  2. Тексеру үшін сол ашалыққа басқа
  құрылғыны қосып көріңіз.
  3. Электростатикалық сүзгіштің тығыз
  орнатылғанына көз жеткізіңіз.
  4. Құрылғыны жөндеу үшін туындыгерлес
  (өкілетті) қызмет көрсету орталығына
  хабарласыңыз.
  Техникалық сипаттамалары
  1. Электрқорегі: 220-240 В ~ 50 Гц
  2. Тұтынатын қуаты: 2 Вт
  3. Озонның шығуы: миллионға 0,05 % бөліктен кем емес
  4. Жұмыс аймағы 10 м
  2
  -ге дейін
  5. Өнімділігі 3 м
  3
  /сағ
  Өндіруші құрылғының сипаттамаларын алдын-ала хабарлаусыз өзгерту құқығын сақтайды
  Құрылғының қызмет ету мерзімі – 3 жыл
  Гарантиялық мiндеттiлiгi
  Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан бөлшектер дилерден тек сатып алынған адамға
  ғана берiледi. Осы гарантиялық мiндеттiлiгiндегi шағымдалған жағдайда төлеген чек немесе
  квитанциясын көрсетуi қажет.
  Бұл тауар ЕМС – жағдайларға сәйкес келедi негiзгi Мiндеттемелер 89/336/EEC
  Дерективаның ережелерiне енгiзiлген Төменгi Ережелердiң Реттелуi (73/23 EEC)
  ҚАЗАҚ
  542
  AIR PURIFIER WITH IONIZATION
  Description
  1. Electrostatic filter
  2. Air grate
  3. Unit operating indicator (mood lighting)
  4. Plug
  Characteristics
  − Such rooms as pantry, kitchen, study, corridor, WC usually have closed air volume, which contrib-
  utes to growth of the bacteria number, which are the source of unpleasant odor. The air purifier can
  solve this problem and fill the room with clean air.
  − To remove unpleasant odors and kill bacteria, the unit uses the technology of ion breeze. During the
  unit operation, negative ions and ozone (O
  3
  ) are formed, which kill bacteria, and the electrostatic
  filter catches finest particles of dust, pollen and fungus spores.
  − The air purifier does not produce any noise during its operation. Its is a unit with low energy con-
  sumption (2 W) and does not require changing the filter details.
  − The light emitting diode indicator ensures local lighting.
  − The plug is on the body of the unit.
  SAFETY MEASURES
  To reduce the risk of injures, fire or electric shock, when operating the unit, it is necessary to follow the
  basic safety rules, including the following:
  • Before switching the unit on read this instruction carefully.
  • Before first usage make sure that your home electricity supply corresponds to the voltage of current
  specified on the housing.
  • Never insert the plug into defective or worn-out outlets.
  • Never leave the operating unit unattended.
  • Do not use the unit outdoors.
  • Do not use the unit in rooms with high humidity, for example, in bathroom.
  • Never touch the unit body with wet hands.
  • Do not use the unit near heating elements.
  • Do not use the unit in places where aerosols or inflammable liquids are used.
  • Do not close the air grate and do not insert any objects into it.
  • Polyethylene bags, used as packaging, can be dangerous. To prevent stifle keep the packaging
  away from babies and children. Such plastic bag is not a toy.
  • Never allow children to use the unit as a toy. Close attention is necessary when children or disabled
  persons are near the working unit.
  • This unit is not intended for usage by children or disabled persons. This unit is not intended for
  usage by children or disabled persons unless they are given all the necessary instructions on safety
  measures and information about danger, which can be caused by improper usage of the unit.
  • Do not switch on and do not use the unit if its works irregularly, fell or is damaged. Apply to an
  authorized service center for testing and repair of the unit.
  • Before cleaning the air filter, pull the plug out of the socket
  • The air purifier is intended for household usage only.
  SWITCHING ON
  − Before connecting the unit to the mains, make sure that the operating voltage of the unit corre-
  sponds to the voltage of the electric network of your house.
  − Insert the plug (4) into the socket, the unit operating indicator will light up (3).
  − The air purifier can operate for a long time, but it is necessary to follow basic safety rules applied
  when using any electric unit: always unplug the unit when it is not used.
  Note.
  − If the electrostatic filter (1) is not installed or is installed incorrectly, the unit will not turn on.
  − Slight crackling during the unit operation is related to atmosphere relative humidity in the room, it
  is normal.
  CLEANING THE UNIT
  Body
  − Wipe the unit's body with a damp cloth and then wipe dry.
  − Never immerse the unit into water or other liquids.
  − Do not use abrasive cleaners and solvents for cleaning the unit body.
  Cleaning the electrostatic filter (1)
  It is recommended to clean the plates of the electrostatic filter (1) once a week.
  − Take the plug out of the socket.
  − Take the electrostatic filter (1) out pulling the handle. Do not touch the plates until you remove all
  electrostatic charge. To make this touch the plates with any earthed object, for example, to the
  waster pipe or tap.
  − Wipe the plates with a slightly wet cloth to remove the dust particles, dry the electrostatic filter for
  some time. Before installing make sure that the plates of the electrostatic filter are absolutely dry.
  − Set the electrostatic filter (1) in its place.
  TROUBLESHOOTING
  Failure Possible causes Solution
  The unit does not
  switch on.
  1. The unit is not plugged in
  the socket.
  2. No voltage in the socket.
  3. The electrostatic filter
  is not installed or is
  installed not firmly.
  4. Unit failure.
  1. Connect the unit to the socket.
  2. Try to connect another unit to the same
  socket.
  3. Check whether the electrostatic filter is
  firmly installed.
  4. Apply to the authorized service center for
  unit repairs.
  Technical specifications
  1. Power supply: 220-240 V ~ 50 Hz.
  2. Power consumption: 2 W.
  3. Ozone output: less than 0.05% ppm.
  4.
  Applicable area up to 10
  m
  2
  5. Working capacity: 3 m
  2
  /hour.
  The manufacture preserves the right to change the specifications of the unit without a preliminary
  notification.
  Service life of the unit is 3 years
  Guarantee
  Details regarding guarantee conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was
  purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this
  guarantee.
  This product conforms to the EMC-Requirements as laid down by the Council Directive
  89/336/EEC and to the Low Voltage Regulation (73/23 EEC)
  ENGLISH
  LUFTREINIGER MIT IONISATOR
  Beschreibung
  1.
  Elektrostatisches Filter
  2.
  Luftgitter
  3.
  Betriebsindikator des Geräts (dekorative Beleuchtung)
  4.
  Netzstecker
  Besonderheiten
  −
  Solche Räume, wie ein Lagerraum, eine Küche, ein Kabinett, ein Korridor, eine Toilette, haben normaler-
  weise einen geschlossenen Raumumfang, wodurch die Vermehrung von Bakterien erfolgt, die als Quelle
  der unangenehmen Luft dienen. Der Luftreiniger löst dieses Problem und füllt den Raum mit reiner Luft.
  −
  Für die Neutralisierung von unangenehmen Gerüchen und die Vernichtung von Bakterien wird die Tech-
  nologie der Ionenbrise verwendet. Während des Betriebs des Geräts entstehen negative Ionen und der
  Ozon (O
  3
  ), der Bakterien vernichtet, und das elektrostatische Filter fängt die kleinsten Staubpartikeln,
  Pollen und Pilzsporen auf.
  −
  Der Luftreiniger erzeugt während seines Betriebs keinen Lärm, es ist ein Gerät mit niedrigem Stromver-
  brauch (2 W), wobei kein Ersatzteilewechsel fürs Filter notwendig ist.
  −
  Das LED-Indikator gewährleistet eine lokale Beleuchtung.
  −
  Der Netzstecker befindet sich am Gehäuse des Geräts.
  SICHERHEITSMAßNAHMEN
  Um Brände, Stromschläge oder andere Verletzungen zu vermeiden, befolgen Sie beim Gebrauch des Geräts
  grundlegende Sicherheitsmaßnahmen, einschließlich:
  Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie aufmerksam diese Betriebsanleitung durch.
  Vergewissern Sie sich vor dem ersten Einschalten des Geräts, ob die Netzspannung mit der Spannung Ihres
  Geräts übereinstimmt.
  Es ist nicht gestattet, den Netzstecker in beschädigte oder abgenutzte Steckdosen einzuschalten.
  Lassen Sie das eingeschaltet Gerät nie unbeaufsichtigt.
  Es ist nicht gestattet, das Gerät außerhalb der Räumlichkeiten zu nutzen.
  Es ist nicht gestattet, das Gerät in den Räumen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit zu nutzen, z.B. im Badezim-
  mer.
  Es ist nicht gestattet, das Gehäuse des Geräts mit nassen Händen zu berühren.
  Es ist nicht gestattet, das Gerät in der Nähe von Heizgeräten zu nutzen.
  Benutzen Sie nie das Gerät an den Orten, wo Sprays oder leicht entflammbare Flüssigkeiten verwendet
  werden.
  Sperren Sie nie das Luftgitter mit irgendwelchen Gegenständen ab und stecken Sie darin keine Ge-
  genstände ein.
  Plastiktaschen, die als Verpackung genutzt werden, können gefährlich sein. Um das Ersticken zu ver-
  meiden, halten Sie die Verpackung von Säuglingen und kleinen Kindern fern. Die Plastiktasche ist kein
  Spielzeug.
  Es ist nicht gestattet, das Gerät den Kindern als Spielzeug zu geben. Besondere Vorsichtsmaßnahmen
  sind in den Fällen angesagt, wenn sich Kinder oder behinderte Personen während der Nutzung des
  Geräts in der Nähe aufhalten.
  Dieses Gerät darf von Kindern und behinderten Personen nicht genutzt werden. In Ausnahmefällen soll
  die Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, entsprechende verständliche Anweisungen über die
  sichere Nutzung des Geräts und über die Gefahren geben, die bei seiner falschen Nutzung entstehen
  können.
  Es ist nicht gestattet, das Gerät einzuschalten und zu nutzen, wenn Störungen auftreten, es mit Unter-
  brechungen funktioniert, abgestürzt ist oder beschädigt wurde. In diesem Fall wenden Sie sich an einen
  autorisierten (bevollmächtigten) Servicedienst, um das Gerät prüfen und reparieren zu lassen.
  Vor der Reinigung des Filters ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
  Das Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt geeignet.
  INBETRIEBNAHME
  −
  Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, ob die Spannungsangabe auf dem Gerät mit der
  örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
  −
  Stecken Sie den Netzstecker (4) in die Steckdose, dabei leuchtet der Betriebsindikator (3) auf.
  −
  Der Luftreiniger kann längere Zeit arbeiten, jedoch beachten Sie die Sicherheitsvorschriften, wie bei an-
  deren elektrischen Geräten: schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch vom Stromnetz immer ab.
  Anmerkung
  −
  Falls das elektrostatisches Filter (1) nicht aufgestellt ist oder nicht richtig aufgestellt ist, schaltet sich das
  Gerät nicht ein.
  −
  Leichtes Knacken während des Betriebs des Geräts ist mit relativer Luftfeuchtigkeit im Raum verbunden,
  es ist normal.
  REINIGUNG DES GERÄTS
  Gehäuse
  −
  Wischen Sie das Gehäuse des Geräts mit einem feuchten und danach mit einem trockenen Tuch.
  −
  Es ist nicht gestattet, das Gerät ins Wasser oder andere Flüssigkeiten zu tauchen.
  −
  Es ist nicht gestattet, Abrasiv- und Lösungsmittel für die Reinigung des Geräts zu benutzen.
  Reinigung des elektrostatischen Filters (1)
  Es wird empfohlen, die Platten des elektrostatischen Filters (1) einmal pro Woche zu wechseln.
  −
  Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
  −
  Ziehen Sie das elektrostatische Filter (1) heraus, indem Sie am Griff ziehen. Berühren Sie die Platten
  nicht, bis Sie statische Ladung nicht beseitigen. Berühren Sie dafür einen beliebigen geerdeten Gegen-
  stand mit den Platten, z.B. an das Leitungsrohr oder an den Wasserhahn.
  −
  Wischen Sie die Platten mit einem feuchten Tuch, um Staubpartikeln zu entfernen, trocknen Sie das
  elektrostatische Filter. Vergewissern Sie sich vor der Aufstellung, dass die Platten des elektrostatischen
  Filters absolut trocken sind.
  −
  Setzen Sie das elektrostatische Filter (1) zurück auf.
  STÖRUNGSBESEITIGUNG
  Störung Ursache Behebung
  Das Gerät
  schaltet
  sich nicht
  ein.
  1. Das Gerät ist an die Steckdose
  nicht angeschlossen.
  2. Keine Spannung in der
  Steckdose.
  3. Das elektrostatisches Filter
  ist undicht aufgestellt oder nicht
  aufgestellt.
  4. Störung des Geräts
  1. Das Gerät ist an die Steckdose nicht
  angeschlossen.
  2. Schalten Sie ein anderes Gerät in die
  gleiche Steckdose zur Prüfung ein.
  3. Prüfen Sie, ob das elektrostatisches Filter
  gut befestigt ist.
  4. Wenden Sie sich an einen autorisierten
  (bevollmächtigten) Kundenservicedienst.
  Technische Eigenschaften
  1.
  Stromversorgung: 220-240 V ~ 50 Hz
  2.
  Leistungsaufnahme: 2 W
  3.
  Ozon-Ausgangsleistung: weniger als 0,05% Partikel pro eine Million
  4.
  Arbeitsfläche bis 10 m²
  5.
  Leistung: 3 m
  3
  /Stunde
  Der Hersteller behält die Rechte vor, Veränderungen in die Konstruktion des Geräts ohne vorzeitige Bena-
  chrichtigung vornehmen zu dürfen.
  Nutzungsdauer des Geräts beträgt 3 Jahre.
  Gewährleistung
  Ausführliche Bedingungen der Gewährleistung kann man beim Dealer, der diese Geräte verkauft hat,
  bekommen. Bei beliebiger Anspruchserhebung soll man während der Laufzeit der vorliegenden Gewähr-
  leistung den Check oder die Quittung über den Ankauf vorzulegen.
  Das vorliegende Produkt entspricht den Forderungen der elektromagnetischen Verträglichkeit,
  die in 89/336/EWG -Richtlinie des Rates und den Vorschriften 73/23/EWG über die Niederspan-
  nun-gsgeräte vorgesehen sind.
  DEUTSCH
  3
  ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА С ФУНКЦИЕЙ ИОНИЗАЦИИ
  Описание
  1. Электростатический фильтр
  2. Воздушная решетка
  3. Индикатор работы устройства (декоративная подсветка)
  4. Сетевая вилка
  Характерные особенности
  - Такие помещения, как кладовая, кухня, кабинет, коридор, туалет, обычно имеют замкнутый
  воздушный объем, что способствует росту числа бактерий, которые являются источником
  неприятного запаха. Очиститель воздуха решит эту проблему и наполнит помещение чистым
  воздухом.
  - Для нейтрализации неприятных запахов и уничтожения бактерий используется технология
  ионного бриза. Во время работы очистителя образуются отрицательные ионы и озон (O
  3
  ),
  который убивает бактерии, а электростатический фильтр улавливает мельчайшие частицы
  пыли, пыльцу и грибковые споры.
  - Очиститель не создаёт никакого шума в работе, это прибор с низким потреблением
  электроэнергии (2 Вт), причем он не требует замены каких-либо деталей фильтра.
  - Светодиодный индикатор обеспечивает местное освещение.
  - Сетевая вилка находится на корпусе устройства.
  МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
  Чтобы снизить риск получения травм, возникновения пожара или поражения электротоком, при
  эксплуатации электроприбора необходимо соблюдать основные меры техники безопасности,
  включая следующие:
  • Перед включением устройства внимательно изучите инструкцию.
  • Перед первым включением убедитесь, что рабочее напряжение устройства соответствует
  напряжению в электросети.
  • Запрещается вставлять сетевую вилку устройства в неисправные или изношенные розетки.
  • Не оставляйте включенное устройство без присмотра.
  • Запрещается использовать устройство вне помещений.
  • Не используйте устройство в помещении с повышенным уровнем влажности, например, в
  ванной комнате.
  • Никогда не прикасайтесь влажными руками к корпусу устройства.
  • Не используйте устройство рядом с нагревательными устройствами.
  • Не включайте устройство в местах, где распыляются аэрозоли либо используются
  легковоспламеняющиеся жидкости.
  • Не закрывайте воздушную решетку и не вставляйте в нее какие-либо предметы.
  • Полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, могут представлять опасность.
  Чтобы предотвратить беду, держите упаковку подальше от младенцев и детей. Пакет не
  игрушка.
  • Не разрешайте детям использовать устройство в качестве игрушки. Особое внимание
  проявляйте в том случае, если рядом с работающим устройством находятся дети или лица с
  ограниченными возможностями.
  • Данное устройство не предназначено для использования детьми и людьми с ограниченными
  возможностями. В исключительных случаях лицо, отвечающее за безопасность, должно дать
  соответствующие и понятные инструкции о безопасном использовании устройства и тех
  опасностях, которые могут возникать при его неправильном использовании.
  • Запрещается включать и использовать устройство, если оно работает с перебоями, падало
  или было повреждено. В этих случаях следует обратиться в авторизованный (уполномоченный)
  сервисный центр для проверки и ремонта устройства.
  • Перед чисткой фильтра необходимо обязательно вынуть устройство из розетки.
  • Очиститель воздуха предназначен только для домашнего использования.
  ВКЛЮЧЕНИЕ
  - Прежде чем подключить устройство к электросети, убедитесь в том, что напряжение,
  указанное на устройстве, соответствует напряжению в электросети в вашем доме.
  - Вставьте сетевую вилку (4) в электрическую розетку, при этом загорится индикатор работы
  устройства (3).
  - Очиститель может работать долго, но необходимо соблюдать правила техники безопасности,
  как при работе любого электроприбора: отключайте устройство от сети, когда нет
  необходимости его использования.
  Примечание
  - Если электростатический фильтр (1) не установлен или установлен неправильно, то
  устройство не включится.
  - Легкое потрескивание во время работы устройства связано с относительной влажностью
  воздуха в помещении, это нормальное явление.
  ЧИСТКА УСТРОЙСТВА
  Корпус
  - Протирайте корпус устройства слегка влажной тканью, после чего протрите его насухо.
  - Запрещается погружать устройство в воду или любые другие жидкости.
  - Не используйте абразивные моющие средства или растворители для чистки корпуса
  устройства.
  Чистка электростатического фильтра (1)
  Рекомендуется очищать пластины электростатического фильтра (1) раз в неделю.
  - Извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки.
  - Извлеките электростатический фильтр (1), потянув за ручку. Не прикасайтесь к пластинам,
  пока не снимете с них остаток статического заряда. Для этого прикоснитесь пластинами к
  любому заземленному предмету, например к водопроводной трубе или крану.
  - Протрите пластины слегка влажной тканью, чтобы удалить частицы пыли; просушите
  электростатический фильтр в течение некоторого времени. Перед установкой убедитесь, что
  пластины электростатического фильтра абсолютно сухие.
  - Установите электростатический фильтр (1) на место.
  УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
  Неисправность Возможные причины Устранение
  Устройство не
  включается.
  1. Устройство не включено в
  электрическую розетку.
  2. Отсутствие напряжения в
  электрической розетке.
  3. Не установлен или
  неплотно установлен
  электростатический фильтр.
  4. Неисправность
  устройства.
  1. Включите устройство в электрическую розетку.
  2. Для проверки попробуйте включить в ту же розетку
  другое устройство.
  3. Проверьте, прочно ли закреплен
  электростатический фильтр.
  4. Обратитесь в авторизованный (уполномоченный)
  сервисный центр для ремонта устройства.
  Технические характеристики
  1. Электропитание: 220-240 В ~ 50 Гц
  2. Потребляемая мощность: 2 Вт
  3. Выход озона: менее 0,05 % частей на миллион
  4. Площадь работы до 10 м
  2
  5. Производительность 3 м
  3
  /час
  Производитель оставляет за собой право изменять характеристики устройств без
  предварительного уведомления
  Срок службы устройства 3 года
  Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандар-
  там безопасности и гигиены.
  Изготовитель: ТУШКОМ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД
  РЕСПУБЛИКА КИПР,
  Адрес: Кипр, Тисеос, 4, Энгоми, а/я 2413, Никосия.
  Сделано в Китае
  РУССКИЙ
  2
  1
  3
  4
  MW-3601 instrukz.indd 1 12.01.2012 10:05:03
Maxwell MW-3601 SR

Besoin d’aide?

Nombre de questions : 0

Vous avez une question sur le MW-3601 SR de la marque Maxwell ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici. Fournissez une description claire et complète du problème et de votre question. Plus votre problème et votre question sont détaillés, plus il sera facile pour les autres propriétaires du MW-3601 SR de la marque Maxwell de répondre correctement à votre question.

Consultez gratuitement le manuel de la marque Maxwell MW-3601 SR ici. Ce manuel appartient à la catégorie Purificateurs d'air et a été évalué par 1 personnes avec une moyenne de 7. Ce manuel est disponible dans les langues suivantes: Anglais, Allemand, Russe, Tchèque, Roumain, Ukrainien. Vous avez une question sur le MW-3601 SR de la marque Maxwell ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici

Spécifications du MW-3601 SR de la marque Maxwell

Généralités
Marque Maxwell
Modèle MW-3601 SR
Produit Purificateur d'air
EAN 9120048690566
Langue Anglais, Allemand, Russe, Tchèque, Roumain, Ukrainien
Type de fichier PDF
Caractéristiques
Approprié pour du volume de salle jusqu'à -
Taux de purification d'air 18
Ioniseur
Zone d'efficacité 15
Certifié Energy Star -
Puissance
Consommation (max) 5
Filtrage
Filtre à air
Design
Écran integré
Couleur du produit Black, Silver

ModesdEmploi.fr

Vous cherchez un manuel ? ModesdEmploi.fr vous permet de trouver le manuel que vous recherchez en un rien de temps. Notre base de données contient plus d'un million de manuels en PDF pour plus de 10 000 marques. Chaque jour, nous ajoutons les derniers manuels afin que vous trouviez toujours le produit que vous recherchez. C'est très simple : entrez le nom de la marque et le type de produit dans la barre de recherche pour consulter gratuitement et immédiatement le manuel de votre choix en ligne.

ModesdEmploi.fr

© Copyright 2020 ModesdEmploi.fr. Tous droits réservés.

Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site. Si vous continuez à utiliser ce dernier, nous considérerons que vous acceptez l'utilisation des cookies.

En savoir plus