Philips 7016587PH mode d'emploi

Philips 7016587PH
(1)
  • N. d. pages: 20
  • Type de fichier: PDF
1
B
© Copyright Philips
TYPE
05
0601 02 03
04
IP20
3m
2,25m
F
07
Philips Belgium nv Satenrozen 132550 Kontich - Belgiumwww.philips.com
08
09
De fabrikant adviseert een juiste toepassing van verlichtingsarmaturen! Volg én bewaar daarom deze gebruiksaanwijzing voor een
veilige en betrouwbare installatie en werking van het armatuur.
Raadpleeg bij twijfel steeds een vakman of het verkooppunt. Leef in ieder geval de lokale installatievoorschriften na. Zo geven
bijvoorbeeld bepaalde installatievoorschriften aan dat een verlichtingsartikel moet worden geïnstalleerd door een erkend vakman (b.v.
Duitsland).
Onderhoud binnenverlichting met een droge doek of borsteltje, gebruik geen schuur- of oplosmiddelen. Vermijd vocht op alle
elektrische onderdelen.
Indien het armatuur wordt bevestigd op een metalen ondergrond, dient deze ondergrond geaard te zijn, of verbonden te zijn met de
aarding van de elektrische installatie.
Houd steeds alle technische specificaties van uw armatuur in acht. Raadpleeg hiervoor de specifiek vermelde pictogrammen van het
identificatielabel op het armatuur én de pictogrammen die worden vermeld in deel A van uw veiligheidsinstructies.
Verwijdering van uw oude product. Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen, welke
gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden. Als u op uw product een doorstreepte afvalcontainer op wieltjes ziet, betekent dit dat
het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EC. Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten
in uw regio gescheiden worden ingezameld. Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en plaats deze
producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct verwijdert voorkomt u negatieve gevolgen voor het
milieu en de volksgezondheid.
• Voor uw eigen veiligheid en het behoud van de garantie dient u de LivingColors en de stekker niet te openen.
• Gebruik alleen de meegeleverde adapter. Als u een andere adapter gebruikt, kan uw LivingColors beschadigd raken.
OPGELET: Hieronder vindt u echter wel alle tekstuele verklaringen met numerieke verwijzing naar de respectievelijke pictogrammen
vooraan deze gebruiksaanwijzing:
01- Installeer het armatuur enkel binnenshuis.
02- Het armatuur is niet geschikt voor montage in de badkamer, althans niet in de aangegeven zone.
03- Het armatuur is geschikt voor bevestiging/plaatsing aan/op normaal ontvlambare materialen/oppervlakten. Inbouwarmaturen
mogen onder geen enkele voorwaarde bedekt worden met isolatiemateriaal of gelijkaardig materiaal.
04- Beschermklasse I: het armatuur is uitgerust met een aardklem en moet dus worden geaard. Sluit de aardleiding (geelgroene ader)
aan op de met -gemarkeerde klem.
05- Beschermklasse II: het armatuur is dubbel geïsoleerd en wordt niet op een aardleiding aangesloten.
06- Beschermklasse III: het verlichtingsarmatuur is enkel geschikt voor zeer lage veiligheidsspanning (b.v. 12V).
07- X-aansluiting: Indien het snoer van het armatuur beschadigd is, dan moet dit vervangen worden door een snoer van hetzelfde
type.
Y-aansluiting: Indien het snoer van het armatuur beschadigd is, dan mag dit enkel vervangen worden door de fabrikant, zijn
verdeler of door een vakman en dit om risicos te vermijden.
Z-aansluiting: Het snoer kan niet vervangen worden.
08- Dit armatuur is niet geschikt voor kinderen onder de 14 jaar.
09- Dit armatuur is niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar.
10- Philips LivingColors/LightStrips is gebaseerd op ZigBee LightLink, een open standaard voor draadloze communicatie in huis.
Philips ZigBee LightLink-gecerticeerde producten kunnen op alle overige Philips ZigBee LightLink-gecerticeerde producten
worden aangesloten.
Het verlichtingsarmatuur is - net als alle andere producten uit het assortiment - ontworpen, geproduceerd en getest volgens de
strengste Europese veiligheidsvoorschriften (EN 60.598 / ). Conformiteitsverklaring: Hierbij verklaart Philips Lighting, BG
Consumer Luminaires dat het product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.
De conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op: Satenrozen 13, 2550 Kontich – België Elektrische, magnetische en
elektromagnetische velden ("EMF") 1. Philips Lighting maakt en verkoopt vele consumentenproducten die, net als andere elektronische
apparaten, elktromagnetische signalen kunnen uitstralen en ontvangen. 2. Een van de belangrijkste zakelijke principes van Philips is
ervoor te zorgen dat al onze producten voldoen aan alle geldende vereisten inzake gezondheid en veiligheid en ervoor te zorgen dat
onze producten ruimschoots voldoen aan de EMF-normen die gelden op het ogenblik dat onze producten worden vervaardigd.
3. Philips streeft ernaar geen producten te ontwikkelen, te maken en op de markt te brengen die schadelijk kunnen zijn voor de
gezondheid.4. Philips bevestigt dat als zijn producten correct voor het daartoe bestemde gebruik worden aangewend, deze volgens de
nieuwste wetenschappelijke onderzoeken op het moment van de publicatie van deze handleiding veilig zijn om te gebruiken.
5. Philips speelt een actieve rol in de ontwikkeling van internationale EMF- en veiligheidsnormen, wat Philips in staat stelt
in te spelen op toekomstige normen en deze tijdig te integreren in zijn producten.
Bij constructiefouten of materiële gebreken geeft de fabrikant 2 jaar garantie op binnenverlichting en op buitenverlichting (tenzij anders
vermeld op de verpakking). Glasbreuk, batterijen en lichtbronnen vallen niet onder de garantievoorwaarden. De garantieperiode gaat
in vanaf factuurdatum en geldt enkel op vertoon van het aankoopbewijs. Schade aan het verlichtings-armatuur door gebruik ervan
in extreme omstandigheden (zeekustgebieden, industriële omgevingen, frequente blootstelling aan meststoffen,...), valt eveneens
niet onder de garantievoorwaarden. De garantie vervalt indien het verlichtingsarmatuur niet volgens de gebruiksaanwijzing werd
geïnstalleerd of door onbevoegde personen werd hersteld of aangepast. De fabrikant aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid
voor schade als gevolg van een verkeerde toepassing van het verlichtingsarmatuur of door gebruik in combinatie met onjuiste
apparatuur of wisselstukken.
Wijzigingen in ontwerp en technische specicaties voorbehouden.
Ga voor veelgestelde vragen en andere informatie met betrekking tot dit product naar www.philips.com.
NL VEILIGHEIDSINSTRUCTIES - DEEL B4404.016.92661Last update: 05/06/13
0 3
-
0 14
-
10
Light

LivingColors / Lightstrips

Philips 7016587PH

Besoin d’aide?

Nombre de questions : 0

Vous avez une question sur le 7016587PH de la marque Philips ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici. Fournissez une description claire et complète du problème et de votre question. Plus votre problème et votre question sont détaillés, plus il sera facile pour les autres propriétaires du 7016587PH de la marque Philips de répondre correctement à votre question.

Consultez gratuitement le manuel de la marque Philips 7016587PH ici. Ce manuel appartient à la catégorie Lampes et a été évalué par 1 personnes avec une moyenne de 7.8. Ce manuel est disponible dans les langues suivantes: Français, Anglais. Vous avez une question sur le 7016587PH de la marque Philips ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici

Spécifications du 7016587PH de la marque Philips

Généralités
Marque Philips
Modèle 7016587PH
Produit lampe
EAN 8718291479925
Langue Français, Anglais
Type de fichier PDF
Lampes
Couleur de la lumière Blanc
Flux lumineux 85 lm
Durée de vie de la lampe 20000 h
Nombre d'ampoules - ampoule(s)
Type d'ampoule LED
Puissance de l'ampoule 6 W
Quantité de couleurs -
Design
Code (IP) Internationale Protection IP20
Installation prise en charge Intérieure
Type Ruban lumineux universel
Revêtement de protection Oui
Installation facile Oui
Coupé à la taille Oui
Type de lampe adaptée Ambiance
Matériau de revêtement Silicone
Poids et dimensions
Largeur 3 mm
Poids 128 g
Longueur du produit 1000 mm
Épaisseur 10 mm
Informations sur l'emballage
Largeur du colis 57 mm
Profondeur du colis 137 mm
Hauteur du colis 139 mm
Poids du paquet 214 g
Puissance
Tension d'entrée AC 100-240 V
Fréquence d'entrée AC 50 - 60 Hz
voir plus

Foire aux questions

Ci-dessous, vous trouverez les questions les plus fréquemment posées à propos de Philips 7016587PH.

Votre question n'est pas dans la liste ? Posez votre question ici