Philips GC507 mode d'emploi

Philips GC507
(1)
  • N. d. pages: 2
  • Type de fichier: PDF
©2016 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
4239 001 05051
GC507, GC508
GC509
- Құрылғыны тікелей ток көзіне жалғамаңыз.
- Құралды тексеру немесе жөндету үшін, оны тек қана
Philips әкімшілігі берген қызмет орталығына апарыңыз.
Құрылғыны өз бетіңізше жөндеуге әрекеттенбеңіз,
әйтпесе кепілдік күшінен айырылады.
- Қуат сымы зақымданған болса, қауіпті жағдай орын
алмауы үшін, оны тек Philips, Philips мақұлдаған қызмет
орталығы немесе білікті мамандар ауыстыруы керек.
- Құрал тоққа қосылып тұрғанда, оны бағалаусыз
қалдыруға болмайды.
- Бұл құрылғыны 8 және одан жоғары жастағы балалар
мен физикалық, сезу немесе ойлау қабілеттері
шектеулі не болмаса тәжірибесі және білімі аз адамдар
қадағалаумен немесе құрылғыны қауіпсіз пайдалануға
қатысты нұсқаулар алған және байланысты қауіптерді
түсінген жағдайда пайдалана алады.
- Бумен үтіктеп болғанда, су ыдысын толтырғанда
немесе босатқанда, құрылғыны тазалағанда немесе
шайғанда және құрылғыны аз уақытқа болса да
қалдырып кеткенде, ашаны розеткадан суырыңыз.
- Құрылғыны және оның қуат сымын балалардың
қолдары жетпейтін жерге қойыңыз.
- Балаларды бақылап, олардың құралмен ойнамауын
қадағалаңыз. Тазалау және пайдаланушының
қызмет көрсету жұмысын балалар бақылаусыз
орындамауы керек.
- Құралды тек жерге тұйықталған қабырға
розеткасына ғана қосуға болады.
- Құрылғы ҚОСЫЛЫП тұрғанда De-Calc тетігін
ашпаңыз. Ашардан бұрын салқындау уақытында
пайдалану нұсқаулығының ұсынысын орындаңыз.
- Құрылғы ыстық немесе желіге қосылып тұрғанда
құрылғыны бу үтігінің басын бетке тигізіп бетке
қоймаңыз.
- Құрылғы жұмыс істеп тұрғанда қуат сымының ыстық
буға тиюіне жол бермеңіз.
Абайлаңыз
- Әрдайым қуат сымының зақымдалмағанын тексеріп
отырыңыз.
- Пайдалану кезінде бу үтігінің қондырмасынан
шығатын ыстық будан және ыстық судан абайлаңыз.
Бу және ыстық су күйдіруі мүмкін.
- Бу үтігі басының қондырмасы өте ыстық болуы
мүмкін, тиген жағдайда күйіп қалуыңыз мүмкін.
- Бұл құрал тек үйде қолдануға жасалған.
- Ешқашан құрылғыны еденде сүйремеңіз немесе
тартпаңыз.
- Бу үтігінің түбін столдың немесе орындықтың үстіне
қоймаңыз, оның орнына бу үтігінің түбін пайдалану
кезінде еденге қойыңыз.
- Шланг U тәрізді болып иіліп қалса, бу шлангта суға
айналады. Бұл будың тұрақты берілмеуіне немесе бу
үтігінің басынан су тамшыларының шығуына себеп
болады.
- Бу белгілі бір қабырға немесе еден қабаттарын
зақымдауы немесе өңсіздендіруі мүмкін.
- Су ыдысы бос болғанда, құрылғыны пайдаланбаңыз.
Электромагниттік өрістер (ЭМӨ)
Осы Philips құрылғысы электромагниттік өрістерге қатысты барлық қолданыстағы
стандарттар мен ережелерге сәйкес келеді.
Өңдеу
- 1-суреттег таңба осы өнімнің қалыпты тұрмыстық қоқыспен бірге
утилизацияланбауы қажет екенін білдіреді (2012/19/EU).
- Электр және электрондық өнімдердің қалдықтарын бөлек жинау жөніндегі
еліңіздің ережелерін сақтаңыз. Қоқысқа дұрыс тастау қоршаған ортаға және адам
денсаулығына тиетін зиянды әсердің алдын алуға көмектеседі.
Кепілдік және қызмет көрсету
Егер сізге ақпарат немесе қолдау қажет болса, www.philips.com/support сайтына кіріңіз
немесе бөлек дүниежүзілік кепілдік парақшасын оқыңыз.
TÜRKÇE
Giriş
Ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips'e hoş geldiniz!
Philips tarafından sunulan destekten tam olarak yararlanabilmek için www.
philips.com/welcome adresinde ürün kaydınızı yaptırın.
Önemli
Cihazı kullanmadan önce bu önemli bilgileri
dikkatlice okuyun ve gelecekte başvurmak üzere
saklayın.
Tehlike
- Cihazı kesinlikle suya veya başka bir sıvıya
batırmayın ya da muslukta durulamayın.
Uyarı
- Cihazı prize takmadan önce, üstünde yazılı
olan gerilimin, evinizdeki şebeke gerilimiyle
aynı olup olmadığını kontrol edin.
- Fiş, elektrik kablosu veya cihazda gözle görülür
herhangi bir hasar varsa ya da cihaz düşürülmüş
veya cihazda sızıntı varsa cihazı kullanmayın.
- Cihazı doğru akım kaynağına bağlamayın.
- Cihazı kontrol veya onarım için her zaman
yetkili bir Philips servis merkezine gönderin.
Cihazı kendiniz onarmaya çalışırsanız
garantiniz geçerliliğini yitirir.
- Elektrik kablosu hasarlıysa bir tehlike
oluşturmasını önlemek için kablonun mutlaka
Philips'in yetki verdiği bir servis merkezi veya
benzer şekilde yetkilendirilmiş kişiler tarafından
değiştirilmesini sağlayın.
- Cihaz elektriğe bağlıyken asla gözetimsiz
bırakmayın.
- Bu cihazın 8 yaşın üzerindeki çocuklar
ve ziksel, motor ya da zihinsel becerileri
gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından
eksik kişiler tarafından kullanımı sadece
bu kişilerin nezaretinden sorumlu kişilerin
bulunması veya güvenli kullanım talimatlarının
bu kişilere sağlaması ve olası tehlikelerin
anlatılması durumunda mümkündür.
- Buharlama işlemini tamamladıktan sonra,
su haznesini doldururken veya boşaltırken,
temizleme ve yıkama işlemlerini gerçekleştirirken
ve cihazı kullanmaya kısa bir süre için bile olsa
ara verdiğinizde, şi prizden çıkarın.
- Cihazı ve elektrik kablosunu çocukların
erişemeyecekleri yerlerde saklayın.
- Küçük çocukların cihazla oynamaları
engellenmelidir. Temizleme ve kullanıcı bakımı,
nezaret edilmeyen çocuklarca yapılmamalıdır.
- Cihazı sadece topraklı prize takın.
- Cihaz açıkken De-Calc düğmesini açmayın.
Açmadan önce soğuma süresiyle ilgili kullanım
kılavuzundaki öneriyi uygulayın.
- Cihaz sıcakken veya elektriğe bağlıyken buhar
üreticiyi bir yüzeyin üstüne başlığı yüzeye
değecek şekilde yerleştirmeyin.
- Cihaz çalışırken, elektrik kablosunun sıcak
buhar ile temas etmesine izin vermeyin.
Dikkat
- Olası hasarlara karşı elektrik kablosunu düzenli
olarak kontrol edin.
- Kullanım sırasında buhar üreticiden çıkan sıcak
buhara ve sıcak suya karşı dikkatli olun. Buhar
ve sıcak su yanıklara yol açabilir.
- Buhar üreticinin başlığı aşırı ısınabilir ve
dokunulduğunda yanıklara yol açabilir.
- Bu cihaz sadece evde kullanım için tasarlanmıştır.
- Cihazı asla zeminde sürüklemeyin veya
çekmeyin.
- Buhar üreticinin tabanını masa veya
sandalyenin üzerine yerleştirmeyin. Kullanım
süresi boyunca buhar üreticinin tabanının
zemine temas ettiğinden emin olun.
- Hortumun U şeklini alması durumunda,
buhar hortumda yoğunlaşır. Bu, düzensiz
buhara ya da suyun buhar üretici başlığından
damlamasına neden olur.
- Buhar, belirli türde duvarlara veya kapı
cilalarına zarar verebilir veya renklerinin
bozulmasına neden olabilir.
- Su haznesi boşken cihazı kullanmayın.
Elektromanyetik alanlar (EMF)
Bu Philips cihazı, elektromanyetik alanlara maruz kalmaya ilişkin geçerli tüm
standartlara ve düzenlemelere uygundur.
Geri dönüşüm
- Şek. 1’deki simge, ürünün normal evsel atıklarla birlikte atılmaması
gerektiği anlamına gelir (2012/19/EU).
- Elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrı olarak toplanması ile ilgili ülkenizin
kurallarına uyun. Eski ürünlerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan
sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri önlemeye yardımcı olur.
Garanti ve servis
Bilgi veya desteğe ihtiyaç duyarsanız lütfen www.philips.com/support
adresini ziyaret edin veya dünya çapında garanti kitapçığını okuyun.
Importantinformationleaet
Буклетсважнойинформацией
«Маңыздыақпарат»кітапшасы
Önemli bilgi broşürü
1
Philips GC507

Besoin d’aide?

Nombre de questions : 0

Vous avez une question sur le GC507 de la marque Philips ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici. Fournissez une description claire et complète du problème et de votre question. Plus votre problème et votre question sont détaillés, plus il sera facile pour les autres propriétaires du GC507 de la marque Philips de répondre correctement à votre question.

Consultez gratuitement le manuel de la marque Philips GC507 ici. Ce manuel appartient à la catégorie Nettoyeurs à vapeur et a été évalué par 1 personnes avec une moyenne de 7.8. Ce manuel est disponible dans les langues suivantes: Anglais. Vous avez une question sur le GC507 de la marque Philips ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici

Spécifications du GC507 de la marque Philips

Généralités
Marque Philips
Modèle GC507
Produit Nettoyeur à vapeur
EAN 6923410753134
Langue Anglais
Type de fichier PDF
Puissance
Puissance 1500 W
Tension d'entrée AC 220 V
représentation / réalisation
Vapeur continue 30 g/min
Pression de vapeur - bar
Ergonomie
Réservoir d'eau amovible Oui
Design
Longueur du câble 1.4 m
Capacité 1.2 L
Couleur du produit Carrot,Silver
Type -
Capacité du réservoir d'eau 1.2 L
voir plus

Foire aux questions

Ci-dessous, vous trouverez les questions les plus fréquemment posées à propos de Philips GC507.

Votre question n'est pas dans la liste ? Posez votre question ici