Princess 162000 mode d'emploi

Princess 162000

Visionner le mode d'emploi de Princess 162000. Visionner de ce manuel est totalement gratuit.

Marque
Princess
Modèle
162000
Produit
EAN
8712836295537
Langue
Néerlandais, Anglais, Allemand, Français, Espagnol, Italiën, Suédois, Portugais, Danois, Norvégien, Finlandais, Grecque, Arabe
Type de fichier
PDF
3
NL
3
Gefeliciteerd!
U heeft een apparaat van Princess aangeschaft.
Ons doel is om kwaliteits producten met een
smaakvol ontwerp en tegen een betaalbare
prijs te bieden. We hopen dat u gedurende
vele jaren plezier zult hebben van dit apparaat.
Veiligheidsinstructies
Het apparaat kan worden gebruikt
door kinderen vanaf 8 jaar en door
personen met een lichamelijke,
zintuiglijke, geestelijke of motorische
handicap of zonder de benodigde
ervaring en kennis indien ze onder
toezicht staan of instructies krijgen
over hoe het apparaat op een veilige
manier kan worden gebruikt alsook
de gevaren begrijpen die met het
gebruik samenhangen. Kinderen
mogen niet met het apparaat spelen.
Reiniging en onderhoud mogen niet
worden uitgevoerd door kinderen
tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en
onder toezicht worden gehouden.
Houd het apparaat en het netsnoer
buiten bereik van kinderen jonger
dan 8 jaar.
Algemene veiligheid
Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing •
zorgvuldig door. Bewaar de gebruiks-
aanwijzing voor toekomstig gebruik.
Gebruik het apparaat en de accessoires •
uitsluitend voor hun beoogde doeleinden.
Gebruik het apparaat en de accessoires
niet voor andere doeleinden dan
beschreven in de gebruiksaanwijzing.
Gebruik het apparaat niet als een onderdeel •
of een accessoire beschadigd of defect is.
Indien een onderdeel of een accessoire
beschadigd of defect is, moet het door de
fabrikant of een erkend servicecentrum
worden vervangen.
Gebruik het apparaat niet in de buurt van •
badkuipen, douches, wastafels of andere
voorzieningen die water bevatten.
Dompel het apparaat niet onder in water •
of andere vloeistoffen. Verwijder het
apparaat niet met uw handen indien het
apparaat is ondergedompeld in water of
andere vloeistoffen. Verwijder onmiddellijk
de netstekker uit het stopcontact. Gebruik
het apparaat niet opnieuw indien het
apparaat is ondergedompeld in water of
andere vloeistoffen.
Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor •
huishoudelijk gebruik en voor gelijksoortige
toepassingsgebieden zoals werknemers-
kantines in winkels, kantoren en andere
werkomgevingen; boerderijen; door gasten
in hotels, motels, bed and breakfasts en
andere woonomgevingen.
Elektrische veiligheid
Controleer voor gebruik altijd of de •
netspanning overeenkomt met de spanning
op het typeplaatje van het apparaat.
Sluit het apparaat aan op een geaard •
stopcontact. Gebruik indien nodig een
geaarde verlengkabel met een geschikte
diameter (minimaal 3 x 1,5 mm
2
).
Installeer voor extra bescherming een •
aardlekschakelaar (RCD) met een nominale
reststroom van maximaal 30 mA.
Het apparaat mag niet worden bediend •
door middel van een externe timer of een
apart afstandsbedieningssysteem.
Zorg ervoor dat er geen water in de pluggen •
van het netsnoer en het verlengsnoer kan
komen.
Draai het netsnoer en het verlengsnoer •
altijd volledig uit.
Zorg ervoor dat het netsnoer niet over de •
rand van een werkblad hangt. Zorg ervoor
dat het netsnoer niet per ongeluk
verstrengeld raakt of de oorzaak van een
struikeling kan vormen.
Houd het netsnoer uit de buurt van •
warmtebronnen, olie en scherpe randen.
Controleer het netsnoer en de netstekker •
op tekenen van beschadiging. Gebruik het
apparaat niet als het netsnoer of de
netstekker beschadigd of defect is.

Princess 162000 questions et réponses

Quand vous avez une question sur "Princess 162000", vous pouvez la poser ici. Prenez soin d’une description en termes clairs de votre problème ainsi qu’autres utilisateurs et/ou la rédaction peuvent vous fournir une réponse adequate.

Je voudrais changer la plaque de cuisson du barbecue car le revétement s 'en va ,Pourriez-vous me donner une adresse pour pouvoir remplacer la tôle de cuisson .Merci pour votre réponse. Cordialement . Mr Darand .

darand, il y a 2 ans

À vendre chez

Caractéristiques

Design
Surface de cuisson (L x P) 400 x 400
Revêtement anti-adhésif yes
Couleur du produit Noir
Thermostat réglable yes
Couleur du produit Noir
représentation / réalisation
Puissance totale 1800
Nombre d'assiettes / racks 1
Thermostat réglable yes
Lumière d'indication yes
Bouton marche/arrêt intégré yes
Interrupteur d'alimentation lumineux yes
Facile à nettoyer yes
Lumière d'indication yes
Revêtement anti-adhésif yes
Bouton marche/arrêt intégré yes
Ergonomie
Facile à nettoyer yes
Plaques démontables yes
Puissance
Tension d'entrée AC 220 - 240
Tension d'entrée AC 220 - 240
Poids et dimensions
Surface de cuisson (L x P) 400 x 400