UPO Maxi 310 mode d'emploi

UPO Maxi 310
(1)
 • N. d. pages: 20
 • Type de fichier: PDF
 • Balanskontroll av tvätt vid centrifugering:
  Tvättmaskinen är utrustad med en elektronisk kontroll för korrekt fördelning av tvätten. Före
  varje centrifugering ser systemet till att tvätten fördelas så jämnt som möjligt i trumman. Om
  tvätten är ojämnt fördelad minskas slutcentrifugeringshastigheten av säkerhetsskäl.
  Centrifugeringen genomförs inte om obalansen är mycket stor.
  SM1726
  1
  SE

  TVÄTTMASKINENS HUVUDFUNKTIONER

  (följ anvisningarna och tvättmaskinen kör det valda tvättprogrammet)
  1. Öppna luckan.
  2. Placera tvätten i trumman och stäng luckan.
  Varning! Överbelasta inte tvättmaskinen. Det avråds från att tvätta artiklar som absorberar mycket
  vatten, t.ex. mattor.
  3. Tillsätt låglöddrande tvättmedel och sköljmedel för tvättmaskiner i de avsedda facken i tvättmedelsfacket (se
  ANVÄNDNING AV TVÄTTMEDEL).
  4. Stäng tvättmedelsfacket. Öppna inte tvättmedelsfacket när tvättmaskinen är igång, då kan vatten läcka ut.
  5. Tryck på knappen (G).
  6. Vrid på vredet (P) för att välja önskat tvättprogram och temperatur beroende på de textiler som ska tvättas
  (se PROGRAMTABELLER).
  7. Tryck på knapparna (C) för att välja önskat tillval (se TILLVALSFUNKTIONER). De nedtryckta knapparna
  tänds.
  8. Tryck på knappen (L) för att starta tvättprogrammet (se STARTKNAPP).
  9. Tryck på knappen (G) efter avslutat tvättprogram för att stänga av tvättmaskinen.
  10. Öppna luckan och ta ut tvätten.
  11. Dra ut stickkontakten från eluttaget med torra händer.
  12. Stäng vattenkranen
  A Programtabell
  B Kontrollampa
  C Knappar för tillvalsfunktioner
  G Knapp PÅ/AV
  L Startknapp
  P Program- och temperaturvred
  MODEL: WF 5001 • MAXI 310

  ANVÄNDNING AV TVÄTTMASKINEN

  TVÄTTPROGRAM:
  STARTKNAPP:
  När denna knapp trycks ned startar tvättcykeln. Knappen (L) tänds för att indikera att tvättcykeln
  har påbörjats.
  Varning! Använd endast denna funktion när det är absolut nödvändigt och
  endast om tvättprogrammet som ska återställas har gått i några minuter.
  Vänta i två minuter efter en återställning innan du öppnar luckan så att
  låsmekanismen har släppt.
  PROGRAMVRED, STOPP:
  Stoppfunktionen stannar tvättmaskinen. Placera programvredet i läge STOPP om du vill ändra
  tvättprogram eller lägga in mer tvätt under tvättprogrammets gång (knappen börjar att
  blinka).Vrid sedan vredet till det nya tvättprogrammet och tryck på STARTKNAPPEN. Det
  vatten som finns i tvättmaskinen töms ut innan tvättprogrammet startar.
  60
  °
  90
  °
  75
  °
  60
  °
  40
  °
  30
  °
  60
  °
  40
  °
  30
  °
  40
  °
  30
  °
  30
  °
  40
  °
  40
  °
  30
  °
  35
  °
  0
  START
  APCLB G
  0
  L
  START
  STOP
UPO Maxi 310

Besoin d’aide?

Nombre de questions : 0

Vous avez une question sur le Maxi 310 de la marque UPO ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici. Fournissez une description claire et complète du problème et de votre question. Plus votre problème et votre question sont détaillés, plus il sera facile pour les autres propriétaires du Maxi 310 de la marque UPO de répondre correctement à votre question.

Consultez gratuitement le manuel de la marque UPO Maxi 310 ici. Ce manuel appartient à la catégorie Machines à laver et a été évalué par 1 personnes avec une moyenne de 7.6. Ce manuel est disponible dans les langues suivantes: Anglais. Vous avez une question sur le Maxi 310 de la marque UPO ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici

Spécifications du Maxi 310 de la marque UPO

Généralités
Marque UPO
Modèle Maxi 310
Produit Machine à laver
Langue Anglais
Type de fichier PDF

Foire aux questions

Ci-dessous, vous trouverez les questions les plus fréquemment posées à propos de UPO Maxi 310.

Votre question n'est pas dans la liste ? Posez votre question ici