UPO Maxi 524 D

UPO Maxi 524 D mode d'emploi

(1)
 • 60
  °
  90
  °
  75
  °
  60
  °
  40
  °
  30
  °
  60
  °
  40
  °
  30
  °
  40
  °
  30
  °
  30
  °
  40
  °
  40
  °
  30
  °
  35
  °
  0
  START
  SM1738
  1
  SE
  TVÄTTMASKINENS HUVUDFUNKTIONER
  (när du följer dessa anvisningar utför tvättmaskinen det inställda tvättprogrammet)
  1. Öppna luckan (se avsnittet Användning av tvättmaskinen).
  2. Lägg i tvättgodset i tvättrumman och tryck igen luckan ordentligt.
  Varning! Tvättmaskinen får inte överbelastas. Tvättning av plagg som drar åt sig mycket vatten
  t.ex. mattor rekommenderas ej.
  3. Fyll på låglöddrande pulvertvättmedel och sköljmedel för automatiska tvättmaskiner i respektive delfack i
  tvättmedelsfacket (se avsnitt ANVÄNDNING AV TVÄTTMEDEL).
  4. Skjut in tvättmedelsfacket. OBS! Dra inte ut det när tvättmaskinen är igång eftersom det då kan läcka ut vatten.
  5. Tryck på PÅ/AV-knappen (A).
  6. Välj önskat program och temperatur efter typen av textilier som ska tvättas genom att vrida på programvredet
  (P)(se TABELLER ÖVER PROGRAM). Tryck sedan på startknappen (L) för att starta maskinen.
  OBS! När du vrider på programvredet visar displayen automatiskt tvättiden i minuter för det
  valda tvättprogrammet samt symbolen som talar om i vilket läge tvättningen påbörjas.
  Symbolen visar aktuellt läge i tvättprogrammet och ändras således under tvättprogrammets
  förlopp. När tvättprogrammet är avslutat visas texten END på displayen.
  7. Välj önskad centrifugeringshastighet genom att trycka på knappen (H) (se VARIABEL
  CENTRIFUGERINGSHASTIGHET).
  8. Välj tillvalsfunktioner med knapparna (C)(se TILLVALSFUNKTIONER). De nedtryckta knapparna tänds och
  tiden som visas på displayen varierar beroende på de inställda funktionerna.
  9. Tryck (om du så önskar) på knappen (I) (se KNAPP FÖR STARTFÖRDRÖJNING).
  10.Tryck på knappen (L) för att starta maskinen.
  11När tvättprogrammet är avslutat stänger du av tvättmaskinen genom att trycka på PÅ/AV-knappen (A).
  12.Öppna luckan och ta ut tvättgodset.
  13. Dra ut tvättmaskinens stickkontakt ur eluttaget med torra händer.
  14. Stäng vattenkranen.
  A PÅ/AV-knapp
  B Display
  C Tillvalsknappar
  H
  Knapp för val av centrifugeringshastighet
  L Startknapp
  I Knapp för startfördröjning
  P Program- och temperaturvred
  MODEL: MAXI 422 D • MAXI 623 D • WF 6042 D • MAXI 524 D • MAXI 523 D
  ANVÄNDNING AV TVÄTTMASKINEN
  WASH CYCLE:
  FÖRKLARING AV SYMBOLERNA PÅ DISPLAYEN:
  På displayen kan du se tvättprogrammets förlopp. När tvättprogrammet är avslutat
  slocknar samtliga symboler och texten END visas.
  P
  C
  B
  L
  A
  Maskinen kör förtvätt eller huvudtvätt.
  Maskinen sköljer.
  Maskinen centrifugerar.
  H
  I
UPO Maxi 524 D

Besoin d’aide?

Nombre de questions : 0

Vous avez une question sur le Maxi 524 D de la marque UPO ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici. Fournissez une description claire et complète du problème et de votre question. Plus votre problème et votre question sont détaillés, plus il sera facile pour les autres propriétaires du Maxi 524 D de la marque UPO de répondre correctement à votre question.

Consultez gratuitement le manuel de la marque UPO Maxi 524 D ici. Ce manuel appartient à la catégorie Machines à laver et a été évalué par 1 personnes avec une moyenne de 8. Ce manuel est disponible dans les langues suivantes: Anglais, Norvégien, Finlandais, Suédois, Danois. Vous avez une question sur le Maxi 524 D de la marque UPO ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici

Spécifications du Maxi 524 D de la marque UPO

Généralités
Marque UPO
Modèle Maxi 524 D
Produit Machine à laver
Langue Anglais, Norvégien, Finlandais, Suédois, Danois
Type de fichier PDF

Foire aux questions

Ci-dessous, vous trouverez les questions les plus fréquemment posées à propos de UPO Maxi 524 D.

Votre question n'est pas dans la liste ? Posez votre question ici