Vakoss Nicht kategorisiert mode d'emploi

Vakoss Nicht kategorisiert
(1)
  • N. d. pages: 1
  • Type de fichier: PDF
Polski Polski
1. Main Components
English English
2. Product Features
Small, portable, shell features rubber paint technique.
5 button operation, easy to operate.
Wireless Bluetooth connection.
Handsfree calling.
Micro USB standard interface for charging.
-
-
-
-
-
3. Usage Instructions
1. On/off switch and function keys description:
Power on: Press and hold the on/off switch until the blue LED light flashes to power on. Then,
a tone will sound.
Power off: Press and hold the on/off switch until the blue LED light flashes off to power off.
Then, a tone will sound.
Play/pause: Tap the play/pause key to control your music.
Previous/volume down: Tap this key to skip to the previous song, or press and hold this key
to decrease the volume.
Next/volume up: Tap this button to skip to the next song, or press and hold this key to
increase the volume.
-
-
-
-
-
3. Call functions:
Incoming calls: When a phone call arrives, the Bluetooth speaker and the phone will ring at
the same time. You can press the speakerphone key to answer the call.
-
End call: During a phone call, tap the handsfree key to end the call.
Call back: Tap the handsfree key twice to quickly dial the last number called.
Call reject: When a phone call arrives, press and hold the handsfree button for about three
seconds to reject the call.
-
-
-
4. Playing Music:
In Bluetooth mode, press the pause/play button to pause/play music. Short press the
previous/next song button to control your phone/TF card previous/next song function. Press
and hold the "volume up/volume down" key to adjust the volume.
-
5. Charging functions:
Charging Standard: When charging, the red indicator light is illuminated. This product accepts
DC-5V / 500mAh, please use a compatible standard charger to avoid damage to the device
or battery.
-
2. Bluetooth functions:
Pairing: The product enters Bluetooth mode automatically after activation, the blue light
flashes, it beeps, and after searching the pairing name of this product "BT-SPEAKER", it can
be paired, no password is required.
Re-connect: When the product is switched on it will automatically re-connect with the last
paired device.
Bluetooth point-to-point connection can only operate one connected device.
-
-
-
. 1 . . 2 .. 1 . . 2 .
The possibility of omissions or mistakes in the writing and technical aspects of this manual
can not be completely ruled out; such errors or omissions will be corrected in a subsequent
edition. The Company has the right and obligation to change any content of this manual at
any time without notice.
Declaration:
4. Technical parameters
5. Notes
-
-
-
-
-
-
-
-
Speaker Impedance: 4Ω
Rated power: 3W
Input voltage: 5V
Frequency range: 180HZ-20KHZ
S / N: ≥80dB
Distortion: <0.5%
Bluetooth transmission distance: about 10m
Lithium Battery: Built-in DC5V 300mAh
-
-
-
-
-
-
You can only make hands free calls while in Bluetooth connection status.
This product has a Bluetooth signal anti-interference design which can effectively prevent
signal interference, but in a strong high frequency and magnetic field environment, there may
still be interference with the product, please appropriately avoid use in such an environment.
The Bluetooth transmission difference will be different for terminal devices from different
years.
Keep product away from fire, water, etc., do not use in a high temperature, high humidity or
sub-zero environment.
Do not vigorously beat or smash the product, do not disassemble.
If you will not be using the product for a long time, please charge it at least once a month in
order to prevent battery damage caused by excessive consumption.
1. On and off switch /Indicator
2. Previous song / volume down key
3. Next song/ volume up key
4. Handsfree key/M I C
1
6 7
3
4
2
5
5. Play / Pause
6. MICRO USB Charging
7. Suction-type base
1. Główne komponenty
2. Cechy produktu
Mały, przenośny, powłoka z farby gumowej.
Obsługa 5 przyciskami, łatwy w obsłudze.
Bezprzewodowe połączenie Bluetooth.
Zestaw słuchawkowy.
Standardowe wejście ładowarki micro USB.
-
-
-
-
-
3. Instrukcja użytkowania
1. Opis przełącznika i przycisków funkcyjnych:
Włączanie: Naciśnij oraz przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania do momentu, gdy
niebieska kontrolka LED zamiga. Usłyszysz wtedy dźwięk.
Wyłączanie: Naciśnij oraz przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania do momentu, gdy
niebieska kontrolka LED zgaśnie. Usłyszysz wtedy dźwięk.
Play/pauza: Naciśnij przycisk play/pauza, aby sterować odtwarzaniem twojej muzyki.
Poprzedni/zmniejszanie głośności: Przycisk ten spowoduje przeskoczenie do poprzedniego
utworu, a gdy po naciśnięciu przytrzymasz go, to nastąpi zmniejszenie głośności.
Następny/zwiększenie głośności: Przycisk ten spowoduje przeskoczenie do następnego
utworu, a gdy po naciśnięciu przytrzymasz go, to nastąpi zwiększenie głośności.
-
-
-
-
-
3. Funkcje dzwonienia:
Połączenia przychodzące: Gdy pojawi się połączenie przychodzące, głośnik Bluetooth oraz
telefon zadzwonią jednocześnie. W celu odebrania połączenia można przycisnąć przycisk
-
zestawu słuchawkowego.
Zakończenie rozmowy: Naciśnij przycisk głośnomówiący, aby zakończyć rozmowę.
Oddzwoń: Naciśnij dwukrotnie przycisk głośnomówiący, aby połączyć się z ostatnio
wybranym numerem.
Odrzucenie połączenia: Gdy pojawi się połączenie przychodzące, naciśnij i przytrzymaj
przycisk zestawu słuchawkowego przez ok. 3 sekundy, aby odrzucić połączenie.
-
-
-
4. Odtwarzanie muzyki:
W trybie Bluetooth naciśnij przycisk pauza/start, aby zatrzymać/rozpocząć odtwarzanie
muzyki. Krótkie naciśnięcie przycisku poprzedni/następny utwór służy do sterowania
funkcjami poprzedni/kolejny utwór w telefonie. Naciśnij i przytrzymaj klawisz „głośniej/ciszej”
w celu ustawienia głośności.
-
5. Funkcje ładowania:
Standard ładowania: Podczas ładowania świeci się czerwona lampka. Produkt ten
przystosowany jest do obsługi napięcia 5V / 500 mAh. Należy używać odpowiedniej
standardowej ładowarki, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia lub baterii.
-
2. Funkcje Bluetooth:
Parowanie: Urządzenie wchodzi w tryb Bluetooth automatycznie po aktywacji, niebieskie
światło miga, słychać sygnał i po wyszukaniu nazwy urządzenia „BT-SPEAKER”, możne je
sparować, hasło nie jest wymagane.
Ponowne łączenie: Włączone urządzenie automatycznie połączy się z ostatnio sparowanym
urządzeniem.
Połączenie Bluetooth typu punkt-punkt może obsługiwać wyłącznie jedno poączone urządzenie.
-
-
-
Nie można całkowicie wykluczyć możliwości wystąpienia braków lub błędów w tekście i
specyfikacji technicznej w niniejszej instrukcji. Wszelkie błędy lub braki zostaną poprawione
w kolejnym wydaniu. Producent ma prawo i obowiązek wprowadzania zmian w treści tej
instrukcji w dowolnym momencie bez uprzedzenia.
Deklaracja:
4. Parametry techniczne
5. Uwagi
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Impedancja głośnika: 4 Ω
Moc znamionowa: 3 W
Napięcie wejściowe: 5 V
Zakres częstotliwości: 180 Hz - 20 kHz
S / N: ≥ 80 dB
Zniekształcenie: < 0,5%
Zasięg transmisji Bluetooth: ok. 10 m
Bateria litowa: Wbudowana 5 V 300 mAh
Połączenia za pomocą zestawu słuchawkowego można wykonywać wyłącznie podczas
połączenia Bluetooth.
Produkt posiada konstrukcję przeciwzakłóceniową sygnału Bluetooth, która może skutecznie
zapobiegać zakłóceniom sygnału, ale w przypadku wysokiej częstotliwości i pola
magnetycznego wciąż może występować zakłócenie sygnału. Nie należy korzystać z
urządzenia w takich warunkach.
Różnica w transmisji Bluetooth będzie zależeć od roku produkcji urządzeń końcowych.
Produkt należy chronić przed ogniem, wodą itd., nie należy używać w wysokiej temperaturze,
przy dużej wilgotności lub na mrozie.
Nie należy uderzać ani rozbijać produktu. Nie wolno demontować produktu.
Jeśli urządzenie nie będzie używane przez długi czas, należy je ładować przynajmniej raz na
miesiąc, aby uniknąć uszkodzenia baterii poprzez nadmierny pobór energii.
1. Przełącznik/Wskaźnik
2. Poprzedni utwór / ciszej
3. Następny utwór / głośniej
4. zestaw słuchawkowy / M I C
1
6 7
3
4
2
5
5. Start / Pauza
6. Wejście ładowarki micro USB
7. Mocowanie uchwytu

SP-B1806

Portable Bluetooth Speaker

Instruction Manual

SP-B1806

Głośnik użytkować dopiero po przeczytaniu tej instrukcji !

Speaker use only aer reading the manual!

Przenośny głośnik Bluetooth

Instrukcja obsługi

Vakoss Nicht kategorisiert

Besoin d’aide?

Nombre de questions : 0

Vous avez une question sur le Nicht kategorisiert de la marque Vakoss ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici. Fournissez une description claire et complète du problème et de votre question. Plus votre problème et votre question sont détaillés, plus il sera facile pour les autres propriétaires du Nicht kategorisiert de la marque Vakoss de répondre correctement à votre question.

Consultez gratuitement le manuel de la marque Vakoss Nicht kategorisiert ici. Ce manuel appartient à la catégorie Stations d'acceuil et a été évalué par 1 personnes avec une moyenne de 8.5. Ce manuel est disponible dans les langues suivantes: Anglais. Vous avez une question sur le Nicht kategorisiert de la marque Vakoss ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici

Spécifications du Nicht kategorisiert de la marque Vakoss

Généralités
Marque Vakoss
Modèle Nicht kategorisiert
Produit Station d'acceuil
EAN 4718308130546
Langue Anglais
Type de fichier PDF
Haut-parleurs
Canaux de sortie audio 1.0 canaux
Nombre de haut-parleurs 1
Nombre de lecteurs -
Connectivité
Technologie de connectivité Sans fil
Modèle du Bluetooth 2.1+EDR
Connectivité USB Oui
Connecteur USB Micro-USB
Portée Bluetooth 10 m
Longueur du câble 0.35 m
Bluetooth Oui
Design
Commande de volume Numérique
Type de produit -
Couleur du produit Bleu
Puissance
Type de source d'alimentation Battery,USB
Type de batterie Intégré
Technologie batterie Lithium
Capacité de la batterie 300 mAh
Tension des piles 5 V
représentation / réalisation
Utilisation recommandée Universel
Autres caractéristiques
Courant de la batterie 0.3 A
Audio
Puissance évaluée de RMS 1.5 W
Poids et dimensions
Largeur 85 mm
Profondeur 85 mm
Hauteur 48 mm
Poids 135 g
Contenu de l'emballage
Type d'emballage Boîte
voir plus

Foire aux questions

Ci-dessous, vous trouverez les questions les plus fréquemment posées à propos de Vakoss Nicht kategorisiert.

Votre question n'est pas dans la liste ? Posez votre question ici