Vitek VT-1734 GY

Vitek VT-1734 GY mode d'emploi

(1)
 • AEROTERMA
  ATENTIE!
  Cititi aceste instructiuni inainte de a
  utiliza aeroterma.
  Parametrii sursei de curent electric
  trebuie sa corespunda cu datele teh-
  nice ale aparatului.
  Pentru a preveni arsuri evitati con-
  tactul aerului incalzit din aeroterma
  cu zonele deschise ale pielei.
  Amplasati aparatul astfel incit distan-
  ta minima dintre apart si materiale
  usor infl amabile (mobila, perne, hir-
  tie, haine etc.) sa fi e de 0,9 m.
  Nu acoperiti aparatul cind este in
  functiune.
  Supravegheati atent aparatul cind
  este utilizat de catre copii sau in-
  valizi. Nu lasati fara supraveghere
  aparatul in functiune.
  Nu miscati aparatul tragind de cordo-
  nul electric, nu-l agatati de cordon.
  Nu folositi aparatul in spatii limitate
  (de exemplu in dulap).
  Nu conectati aparatul la priza defec-
  ta.
  Nu fortati cablul de alimentare cind
  il ifasurati in jurul aparatului, puteti
  deteriora cablul.
  Nu folositi aeroterma daca fi sa ,ca-
  blu de alimentare sau aparatul este
  deteriorat. Pentru reparatii mergeti la
  un centru service autorizat.
  Nu-l folositi la exterior.
  Nu utilizati aparatul in baie sau in
  alte locuri linga surse de apa. Nu
  introduceti aparatul in apa. Daca
  acest lucru se intimpla, deconectati
  mai intii aparatul din priza si numai
  dupa aceasta scoateti din apa.
  Nu blocati orifi ciile de intrare si iesire
  a aerului.
  Nu utilizati aeroterma in locuri unde
  se pastreaza substante usor infl ama-
  bile pentru a evita incendii.
  Nu-l folositi noaptea si in timpul som-
  nului.
  Pentru a evita supraincarcarea rete-
  lei electrice nu conectati in acelasi
  timp la o priza mai multe aparate cu
  un consum electric mare.
  Deconectati aparatul de la priza cind
  nu-l utilizati.
  Pentru a evita riscul incendiului sau
  traumarilor, folositi aeroterma numai
  in conformitate cu aceste instructi-
  uni.
  PASTRATI ACESTE INSTRUCTIUNI
  Utilizarea
  Acest aparat este destinat pentru
  o functionare pe suprafete plane si
  stabile, de exemplu, pe podea, pe
  masa, polita sau alte locuri unde nu
  vor vi blocate orifi ciile de aer.
  Nu utilizati aparatul linga materiale
  usor infl amabile, in cinditii de umedi-
  tate excesiva si in locuri de pastare
  benzinei, lacurilor s.a.
  ATENTIE: Verifi cati sa nu fi e conectate
  la o priza impreuna cu aeroterma alte
  aparate electrice cu consum electric
  mare.
  Conectati fi sa electrica la priza
  Fixati intrerupatorul de regimuri in
  pozitia necesara.
  - fan – numai ventilator
  - low (nivelul scazut de incalzire)
  – pentru incaperi mici
  - high (nivel inalt de incalzire) – pentru
  incaperi mari
  • Fixati termostatul (daca este pre-
  vazut) in pozitia maxima, dupa in-
  calzirea aerului pina la temperatura
  dorita, rasuciti termostatul in directia
  inversa acelor de ceas pina cind
  aparatul nu mai functioneaza. Dupa
  aceasta aparatul va pastra tempera-
  tura in camera.
  Pentru ventilarea incaperii asezati
  intrerupatorul in pozitia “fan” (“numai
  ventilator”). Rasuciti termostatul in
  pozitia maxima. In acest regim aerul
  nu se incalzeste.
  Pentru a opri aparatul fi xati intre-
  rupatorul regimelor in pozitia “off”
  (oprit) si scoateti fi sa electrica din
  priza.
  Functia de oprire automata
  Acest aparat este prevazut cu un
  sistem de protectie contra suprain-
  calzirii.Daca aparatul se opreste in
  mod automat in timpul functionarii,
  xati intrerupatorul in pozitia “off”.
  Verifi cati daca gratarele de ventilatie
  nu sint blocate. Scoateti aparatul din
  priza si lasati-l sa se raceasca timp
  de 20 minute inainte a porni aero-
  terma din nou. Conectati aparatul la
  priza si fi xati din nou temperatura de
  incalzire. Daca aparatul nu porneste
  adresati-va la un centru service au-
  torizat pentru reparatia.
  Indicatorul de fuctionare “power” se
  aprinde numai daca aparatul este
  conectat si functioneaza.
  Pentru a preveni arsuri evitati contactul
  aerului incalzit din aeroterma cu zonele
  deschise ale pielei.
  Curatire si intretinere
  Inainte de curatire asezati intreru-
  patorul de regime in pozitia “off” si
  scoateti aparatul din priza.
  Nu folositi pentru curatire agenti
  lichizi sau dizolvanti (acetona). Ster-
  geti exteriorul aparatului cu o cirpa
  uscata.
  Curatiti aparatul de fi ecare data
  dupa utilizare. Dupa utilizare puneti
  aparatul in ambalaj si pastrati intr-
  un loc uscat. Verifi cati daca cablul
  electric nu intra in contact cu obiecte
  ascutite.
  Verifi cati starea tehnica a aparatului
  si a cordonului electric inainte de a
  porni aparatul.
  Pentru a evita riscul electrocutarii,
  evitati patrunderea apei in interiorul
  aparatului.
  ATENTIE: acest aparat trebuie folosit
  pentru incalzirea suplimentara a inca-
  perilor. Nu este proiectat pentru a fi
  utilizat ca aparat de incalzire de baza.
  Date tehnice
  Tensiune de alimentare:
  220-240 V ~ 50 Hz
  Putere: 900/2000 W
  Suprafata de incalzire: 15 m
  2
  Producătorul îi rezervează dreptul de a
  schimba caracteristicile aparatelor fără
  anunţare prealabilă.
  Termenul a produsului - 5 ani.
  Garanţie
  În legătură cu oferirea garanţiei pentru
  produsul dat, rugăm să Vă adresaţi la
  distribuitorul regional sau la compania,
  unde a fost procurat produsul dat. Ser-
  viciul de garanţie se realizează cu con-
  diţia prezentării bonului de plată sau
  a oricărui alt document fi nanciar, care
  confi rmă cumpărarea produsului dat.
  Acest produs corespunde
  cerinţelor EMC, întocmite
  în conformitate cu Directiva
  89/336/EEC i Directiva cu
  privire la electrosecuritate/
  joasă tensiune (73/23 EEC).
  ROMÂNĂ
  6
  КЕРАМИКАЛЫҚ ЖЫЛУЖЕЛДЕТКІШ
  СИПАТТАМАСЫ
  1. Алдыңғы тор
  2. Термостат реттегіші
  3. power жұмыс индикаторы
  4. Жұмыс режимдерін ауыстырыпқосқыш
  5. Ауа өткізгіш тор
  6. Тұғырық
  НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
  • Жылытқышты қосудың алдында
  нұсқаулықпен жете танысып шығу қажет.
  Электр желісіндегі кернеу құрылғының
  ақпараттық кестесінде көрсетілген
  кернеуге сəйкес келуі қажет.
  Жылужелдеткіш жұмыс істеп жатқан
  кезде қатты ыстық ауа шығады. Күйіп
  қалмау үшін шығып жатқан ыстық будың
  терінің ашық беттеріне тиюіне жол
  бермеңіз.
  Тез тұтанатын материалдар (жиһаз,
  жастықтар, төсек-орын, қағаз, киім-кешек,
  перде жəне т.б.) жəне жылужелдеткіш
  торының арасындағы аралық кем
  дегенде 0,9 м болуы қажет.
  Жылужелдеткішті балалар немесе
  мүгедектер пайдалану кезінде немесе
  оны олардың қасында пайдалану кезінде,
  сондай-ақ жылужелдеткіш қосулы күйде
  қараусыз қалдырылған кезде аса сақ
  болған жөн.
  Құрылғыны электр сымынан тартып,
  тасымалдауға, ілуге, жылжытуға тыйым
  салынады.
  Құрылғыны тар жерде қолдануға
  болмайды (мысалы, шкафтың ішінде
  не болмаса қабырға қуыстарында
  – құбырларды жібіту үшін не болмаса
  олардың мұздап қалуына жол бермеу
  мақсатында).
  Ашаны жарамсыз немесе тозған
  розеткаларға салуға болмайды.
  Электр сыммен жылужелдеткішті
  айналдыра орауға тыйым салынады,
  бұл электр сымның үзілуіне немесе оның
  қосылысының бұзылуына алып келуі
  мүмкін.
  Электр сымы зақымданса не болмаса
  желілік аша жарамсыз болса,
  жылужелдеткіш іркілістермен жұмыс істеп
  тұрса не болмаса құлап, зақымданса
  жылужелдеткішті қосуға болмайды.
  Бұл жағдайда құрылғыны тексеру,
  электрмеханикалық баптау жəне жөндеу
  үшін сервис орталығына хабарласу қажет.
  Жылужелдеткішті бөлмеден тыс
  пайдалануға болмайды.
  Жылужелдеткішті жуынатын бөлмелерде
  пайдаланбаңыз. Жылужелдеткішті
  ваннаға не болмаса суы бар ыдыстарға
  құлап кетуі мүмкін беттерге орнатуға
  болмайды. Егер жылужелдеткішке су
  тиетін болса, токқа түсіп қалмау үшін
  оған қол тигізбестен бұрын оны электр
  желісінен ажырату қажет.
  Электр сымды кілеммен, паласпен
  немесе алашалармен жабуға болмайды.
  Электр сым адамдардың аяқ астында
  тұрмауы қажет жəне сыртқы əсерлерге
  ұшырамауы қажет.
  Токқа түсу, өрт туындау немесе
  құрылғыны зақымдау қатерлеріне жол
  бермеу үшін жылужелдеткіштің торына
  бөтен заттарды сұғуға тыйым салынады.
  Өрт туындамау үшін құрылғының кіру
  жəне шығу тесіктері бітеліп қалмауын
  қадағалау қажет.
  Құрылғының ауа шығатын тесіктері
  жабылып қалмау үшін жылужелдеткішті
  жұмсақ беттерге орнатуға болмайды
  (мысалы, төсек).
  Жылужелдеткішті бензин, бояу немесе
  тез тұтанатын сұйықтықтар қолданатын
  жəне сақтайтын жерлерде қолдануға
  тыйым салынады.
  Жылужелдеткішті ұйықтап жатқан кезде
  қосулы жағдайда қалдыруға болмайды.
  Электр желісіне қатты күш түсірмеу үшін
  жылужелдеткіш қосылған розеткаға
  тұтыну қуаты үлкен басқа электр
  аспаптарды қоспаңыз.
  Егер жылужелдеткіш қолданылмайтын
  болса, оны электр желісінен ажыратуды
  ұмытпаңыз.
  Жылужелдеткішті осы нұсқаулыққа сəйкес
  қолдану қажет, əйтпесе бұл өрт туындау,
  электр тогына түсу қатерлеріне немесе
  басқа зақымдануларға алып келуі мүмкін.
  ОСЫ НҰСҚАУЛЫҚТЫ САҚТАП ҚОЙЫҢЫЗ
  ПАЙДАЛАНУ
  Осы құрылғы жазық жəне тегіс бетте жұмыс
  істеуге арналған, мысалы: еден, үстел
  беті не болмаса жылужелдеткіштің ауа
  шығатын тесіктері бітеліп қалмайтын басқа
  жерлер. Жылужелдеткішті тез тұтанатын
  материалдардың маңында, ылғалдылығы
  жоғары жерлерде, сонымен қатар бензин,
  бояулар немесе басқа ұшқыш сұйықтықтар
  сақталатын жəне пайдаланылатын жерлерде
  қолданбаңыз.
  НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Жылужелдеткіш
  қосылған розеткаға тұтыну қуаты үлкен
  басқа электр аспаптардың қосылмауын
  қадағалаңыз.
  Желілік ашаны розеткаға қосыңыз.
  • Жұмыс режимдерін ауыстырыпқосқышты
  (4) қажетті жағдайға орнатыңыз:
  -
  - тек желдеткіш;
  - - (жылыту деңгейі төмен) – ауданы
  шағын жайларға – 900 Вт;
  - - (жылыту деңгейі жоғары) – ауданы
  үлкен жайларға - 2000 Вт.
  Термостаттың реттегішін сағат тілі
  бағытында бұраңыз, бұл жағдайда
  индикатор (3) жанады, ал қажетті
  температураға жеткеннен кейін термостат
  реттегішін жылужелдеткіш өшкенге дейін
  жаймен сағат тіліне қарсы бағытта бұрау
  қажет.
  Бұдан кейін жылужелдеткіш автоматты
  түрде қосылатын жəне өшетін болады,
  ол осылайша бөлмеде таңдалған
  температураны қолдайды.
  Бөлмені желдету үшін жұмыс режимдерін
  ауыстырыпқосқышты (4) (
  ) (“тек
  желдеткіш”) жағдайына ауыстырыңыз.
  Термостат реттегішін сағат тілі бағытында
  максималды жағдайға дейін бұраңыз.
  Осы жұмыс режимінде бөлмені жылыту
  жүргізілмейді.
  Ауа ағынының бағытын өзгерту үшін Сіз
  тұғырықты (6) бұрап, жылужелдеткіштің
  жағдайын өзгерте аласыз.
  Жұмысты аяқтағаннан кейін жұмыс
  режимдерін ауыстырыпқосқышты (4) (0)
  (өшірулі) жағдайына ауыстырыңыз жəне
  желілік ашаны розеткадан шығарыңыз.
  Автоматты апаттық өшіру функциясы
  Жылужелдеткіш автоматты апаттық өшіру
  функциясымен жасақталған.
  Егер аспап қатты қызып кететін болса,
  онда автоматты жылусақтандырғыш
  қосылады. Бұл жағдайда жұмыс режимдерін
  ауыстырыпқосқышты (4) (0) (өшірулі)
  жағдайына ауыстырыңыз. Артқы жəне
  алдыңғы торлар бос екеніне жəне ауа
  ағынына ештеңе кедергі келтірмейтініне
  көз жеткізіңіз. Желілік ашаны розеткадан
  шығарыңыз, жылужелдеткішті қайта
  қосудың алдында оның 20 минут
  суығанын күтіңіз. Аспапты электр желісіне
  қосыңыз, бөлмені жылыту дəрежесін жəне
  температураны қайта орнатыңыз. Егер
  жылужелдеткіш қосылмаса, бұл оның
  зақымданғанын білдіреді. Бұл жағдайда
  жылежелдеткішті жөндеу үшін сервис
  орталығына хабарласу қажет.
  Назар аударыңыз: Жылужелдеткіш жұмыс
  істеп жатқан кезде қатты ыстық ауа шығады.
  Күйіп қалмау үшін шығып жатқан ыстық
  будың терінің ашық беттеріне тиюіне жол
  бермеңіз.
  Күтім жəне техникалық қызмет көрсету
  Жылужелдеткішті тазалаудың алдында
  жұмыс режимдерін ауыстырыпқосқышты
  (4) (0) (өшірулі) жағдайына ауыстырып,
  желілік ашаны розеткадан шығару қажет.
  Құрылғыны тазалау үшін жуу құралдарын
  немесе еріткіштерді (мысалы, ацетон)
  қолданбаңыз. Құрылғыны сыртынан
  құрғақ шүберекпен сүртіңіз.
  Жылужелдеткіштің корпусын əрбір
  қолданғаннан кейін сүртіп, тазалап
  отырған жөн. Жұмысты аяқтағаннан кейін
  жылужелдеткішті қорапқа салыңыз жəне
  сақтау үшін құрғақ жерге алып қойыңыз.
  Электр сымның үшкір заттармен
  жанасуына жол бермеңіз.
  Жылужелдеткішті қайта қосудың алдында
  оның техникалық жағдайын жəне желілік
  сымның оқшаулану жағдайын тағы бір
  тексеру қажет.
  Электр тогына түсіп қалмау үшін
  жылужелдеткіштің ішкі жағына судың
  тиюіне жол бермеңіз.
  НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Тасымалы электр
  жылужелдеткіштер бөлмені қосымша
  жылыту үшін арналған. Олар негізгі
  жылыту аспаптары ретінде жұмыс істеуге
  арналмаған.
  Спецификациясы
  Қорек кернеуі: 220-240 В ~ 50 Гц
  Қуаты: 900/2000 Вт
  Жылыту аумағы: 15 м
  2
  дейін
  Өндiрушi прибордың
  характеристикаларын өзгертуге, алдын
  ала ескертусiз өзiнiң құқын сақтайды
  Прибордын қызмет - 5 дейiн
  Гарантиялық мiндеттiлiгi
  Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан
  бөлшектер дилерден тек сатып алынған
  адамға ғана берiледi. Осы гарантиялық
  мiндеттiлiгiндегi шағымдалған жағдайда
  төлеген чек немесе квитанциясын көрсетуi
  қажет.
  Бұл тауар ЕМС – жағдайларға
  сəйкес келедi негiзгi
  Мiндеттемелер 89/336/EEC
  Дерективаның ережелерiне
  енгiзiлген Төменгi Ережелердiң
  Реттелуi (73/23 EEC)
  ҚАЗАҚ
  5
  КЕРАМИЧЕСКИЙ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР
  ОПИСАНИЕ
  1. Передняя решетка
  2. Регулятор термостата
  3. Индикатор работы (POWER)
  4. Переключатель режимов работы
  5. Воздухозаборная решетка
  6. Подставка
  ВНИМАНИЕ!
  • Перед включением обогревателя следует
  внимательно изучить инструкцию.
  Напряжение в электрической сети
  должно соответствовать напряжению,
  указанному на информационной табличке
  устройства.
  • В процессе работы тепловентилятора
  выходит сильно нагретый воздух.
  Во избежание ожогов не допускайте
  попадания выходящего горячего воздуха
  на открытые участки кожи.
  • Расстояние между
  легковоспламеняющимися материалами
  (мебелью, подушками, постельным
  бельем, бумагой, одеждой, шторами
  и т.п.) и решеткой тепловентилятора
  должно составлять как минимум 0,9 м.
  Особые меры предосторожности
  следует соблюдать в тех случаях,
  когда тепловентилятор используется
  детьми или лицами с ограниченными
  возможностями, или же когда
  тепловентилятор оставлен включенным
  без присмотра.
  • Запрещается перемещать, подвешивать,
  переносить устройство за электрический
  шнур.
  • Запрещается использовать устройство в
  ограниченном пространстве (например,
  во встроенных шкафах или в нишах стен
  - для размораживания труб или с целью
  предотвращения их замерзания).
  • Запрещается вставлять вилку в
  неисправные или изношенные розетки.
  • Запрещается включать тепловентилятор,
  если поврежден электрический шнур или
  неисправна сетевая вилка, или же если
  тепловентилятор работает со сбоями,
  падал или поврежден. В этом случае
  следует обратиться в сервисный центр
  для проверки или ремонта устройства.
  • Запрещается использовать
  тепловентилятор вне помещений.
  • Не используйте тепловентилятор
  в ванных комнатах или подобных
  помещениях. Запрещается размещать
  тепловентилятор на поверхностях, с
  которых он может упасть в ванну или
  раковину, наполненную водой.
  Если на тепловентилятор попала вода,
  то прежде чем дотронуться до прибора,
  отключите его от электрической сети,
  чтобы избежать риска поражения
  электрическим током.
  • Не следует накрывать электрический
  шнур ковриками, ковровыми дорожками
  и т.п. Располагайте сетевой шнур так,
  чтобы не наступать на него; не ставьте на
  сетевой шнур никакие предметы мебели.
  • Во избежание поражения электрическим
  током или повреждения устройства
  запрещается вставлять какие-либо
  предметы в решетки тепловентилятора.
  Следите за тем, чтобы не были
  заблокированы входные и выходные
  воздушные отверстия, так как это может
  привести к пожару.
  • Запрещается размещать
  тепловентилятор на мягких поверхностях
  (например, на кровати) во избежание
  блокирования воздушных отверстий
  устройства.
  • Запрещается использовать устройство в
  местах применения и хранения бензина,
  красок или легковоспламеняющихся
  жидкостей.
  • Не следует оставлять тепловентилятор
  включенным на время сна.
  • Во избежание перегрузки в
  электрической сети следите за тем, чтобы
  к розетке, в которую включен данный
  тепловентилятор, не были подключены
  другие электроприборы с большой
  мощностью потребления.
  • Не забывайте отключать тепловентилятор
  от электрической сети, если он не
  используется.
  • Следует применять тепловентилятор
  только в соответствии с настоящей
  инструкцией, иначе это может привести
  к возникновению пожара, поражению
  электрическим током или к травмам.
  СОХРАНИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ,
  ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕЕ В ДАЛЬНЕЙШЕМ В
  КАЧЕСТВЕ СПРАВОЧНОГО МАТЕРИАЛА.
  Использование
  Данное устройство предназначено
  для работы на плоской и устойчивой
  поверхности, например на полу, на
  поверхности стола, на полке или в других
  местах, где не будут заблокированы
  воздушные отверстия тепловентилятора.
  Не используйте прибор вблизи
  легковоспламеняющихся материалов, в
  местах с повышенной влажностью, а также в
  местах применения или хранения бензина,
  красок либо других летучих жидкостей.
  ВНИМАНИЕ! Следите за тем, чтобы
  к розетке, в которую включен данный
  тепловентилятор, не были подключены
  другие электроприборы с большой
  мощностью потребления.
  Включите сетевую вилку в розетку.
  Установите переключатель режимов
  работы (4) в необходимое положение:
  - (
  ) - только вентилятор;
  - (
  ) - для небольших помещений (низкий
  уровень нагрева - 900 Вт);
  - (
  ) – для больших помещений (высокий
  уровень нагрева - 2000 Вт).
  Поверните регулятор термостата по
  часовой стрелке, при этом загорится
  индикатор (3), а когда будет достигнута
  необходимая температура, следует
  осторожно поворачивать регулятор
  термостата против часовой стрелки
  до тех пор, пока тепловентилятор не
  выключится.
  В дальнейшем тепловентилятор будет
  включаться и выключаться автоматически,
  поддерживая тем самым в помещении
  выбранную вами температуру.
  Для вентиляции помещения установите
  переключатель режимов работы (4) в
  положение «
  » (только вентилятор).
  Поверните регулятор термостата по
  часовой стрелке до максимального
  положения. В данном режиме работы
  обогрев помещения не осуществляется.
  • Для изменения направления воздушного
  потока вы можете изменять положение
  тепловентилятора относительно
  подставки (6).
  • По окончании работы установите
  переключатель режимов работы (4) в
  положение «0» (выключено) и выньте
  сетевую вилку из розетки.
  Функция автоматического аварийного
  отключения
  Тепловентилятор оснащен функцией
  автоматического аварийного отключения.
  Если прибор начнет перегреваться,
  то сработает автоматический
  термопредохранитель.
  В этом случае немедленно установите
  переключатель режимов работы (4) в
  положение «0» (выключено). Убедитесь,
  что воздухозаборные решетки свободны
  и ничто не мешает потоку воздуха.
  Выньте сетевую вилку из розетки, дайте
  тепловентилятору охладиться в течение
  приблизительно 20 минут, прежде чем
  включить его снова. Подключите прибор
  к электрической сети, установите заново
  степень нагрева помещения и температуру.
  Если прибор не включается, это может
  означать, что в тепловентиляторе имеются
  повреждения. В этом случае необходимо
  обратиться в сервисный центр для ремонта
  тепловентилятора.
  Обратите внимание: в процессе работы
  тепловентилятора выходит сильно нагретый
  воздух. Во избежание ожогов не допускайте
  попадания выходящего горячего воздуха на
  открытые участки кожи.
  Уход и техническое обслуживание
  Перед чисткой тепловентилятора следует
  установить переключатель режимов
  работы (4) в положение «0» (выключено)
  и вынуть сетевую вилку из розетки.
  Никогда не используйте для чистки
  устройства моющие жидкости или
  растворители (например, ацетон).
  Протирайте устройство снаружи сухой
  мягкой тканью.
  Рекомендуется протирать корпус
  тепловентилятора после каждого
  использования. По окончании работы
  поместите тепловентилятор в упаковку
  и уберите на хранение в сухое место.
  Следите за тем, чтобы электрический
  шнур не касался острых предметов.
  • Перед последующим включением
  тепловентилятора следует проверить
  его техническое состояние и состояние
  изоляции сетевого шнура.
  • Не допускайте попадания воды во
  внутреннюю часть тепловентилятора
  во избежание риска поражения
  электрическим током.
  ВНИМАНИЕ! Переносные электрические
  тепловентиляторы предназначены для
  дополнительного обогрева помещений.
  Они не рассчитаны на работу в качестве
  основных обогревательных приборов.
  СПЕЦИФИКАЦИЯ
  Напряжение питания: 220-240 В ~ 50 Гц
  Мощность: 900/2000 Вт
  Площадь обогрева: до 15 кв.м
  Производитель оставляет за собой право
  изменять характеристики приборов без
  предварительного уведомления
  Срок службы прибора - 5 лет
  Данное изделие соответствует
  всем требуемым европейским и
  российским стандартам безопас-
  ности и гигиены.
  АН-ДЕР ПРОДАКТС ГмбХ, Австрия
  Нойбаугюртель 38/7А, 1070 Вена, Австрия
  РУССКИЙ
  4
  KERAMIKHEIZLÜFTER
  BESCHREIBUNG
  1. Vordergitter
  2. Thermostatregler
  3. Betriebsanzeige power
  4. Betriebsstufenschalter
  5. Lufteintrittsgitter
  6. Basis
  ACHTUNG!
  Bitte lesen Sie die Betriebsanleitung, bevor
  Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
  Die Spannung im elektrischen Netz soll mit
  der Spannung übereinstimmen, die auf dem
  Informationsschild des Geräts ausgewiesen
  ist.
  • Während des Betriebs tritt aus dem Heizlüf-
  ter stark erhitzte Luft heraus. Um Brandwun-
  den zu vermeiden, lassen Sie es nicht zu,
  dass die austretende heiße Luft mit offenen
  Hautpartien in Berührung kommt.
  Der Abstand zwischen den leicht entfl amm-
  baren Materialien (Möbeln, Kissen, Bettbe-
  zügen, Papier, Vorhängen usw.) und dem
  Gitter des Heizlüfters soll mindestens 0,9
  m betragen. Darüber hinaus sollte man den
  Heizlüfter nicht so aufstellen, dass sich seine
  hintere Wand und Seitenteile in der Nähe von
  solchen Materialien befi nden kann.
  Besondere Vorsichtsmaßnahmen sollte man
  in den Fällen befolgen, wenn der Heizlüfter
  von Kindern oder behinderten Personen be-
  trieben wird oder sich in ihrer Nähe befi ndet
  oder wenn der Heizlüfter angeschaltet und
  ohne Aufsicht gelassen ist.
  Es wird nicht gestattet, das Gerät am Netz-
  kabel zu transportieren, aufzuhängen oder
  zu tragen.
  • Das Gerät darf nicht im beschränkten Raum
  betrieben werden (zum Beispiel in den Ein-
  bauschränken oder in den Wandnischen, um
  Röhre abzutauen oder um deren Einfrieren
  vorzubeugen).
  Es wird nicht gestattet, den Netzstecker in
  beschädigte oder verbrauchte Steckdosen
  einzusetzen.
  Es wird nicht gestattet, den Heizlüfter an-
  zuschalten, entweder wenn das elektrische
  Kabel beschädigt ist oder wenn der Netzste-
  cker nicht intakt ist, oder wenn der Heizlüfter
  beim Lauf stottert, gestürzt oder beschä-
  digt ist. In diesem Fall sollten Sie sich an
  ein Servicezentrum wenden, um das Gerät
  überprüfen und elektromechanisch justieren
  oder reparieren zu lassen.
  Es ist nicht gestattet, den Heizlüfter außer
  der Räumlichkeiten zu benutzen.
  Benutzen Sie den Heizlüfter nicht im Bade-
  zimmer oder ähnlichen Räumen. Es ist nicht
  gestattet, den Heizlüfter auf den Oberfl ächen
  aufzustellen, von wo das Gerät in die Wanne
  oder in einen anderen vollen Wasserbehäl-
  ter fallen könnte. Wenn Feuchtigkeit auf den
  Heizlüfter gerät, schalten Sie ihn vom elek-
  trischen Netz ab, bevor Sie ihn berühren, um
  das Stromschlagrisiko zu vermeiden.
  • Bitte bedecken Sie das elektrische Kabel
  nicht mit Teppichen, Teppichläufern usw.
  Das verlegte elektrische Kabel soll sich bei-
  seite von dem Weg befi nden, wo sich Men-
  schen bewegen, und darf keinen äußeren
  Einfl üssen ausgesetzt werden.
  Es ist nicht gestattet, fremde Gegenstände
  ins Gitter des Heizlüfters einzustecken, um
  Stromschlagrisiko, Brandgefahr oder Gerät-
  beschädigungen zu vermeiden.
  Um Brandgefahr zu vermeiden, achten Sie
  besonders darauf, dass die Eingangs- und
  Ausgangsluftöffnungen des Geräts nicht
  verdeckt werden.
  Es ist nicht gestattet, den Heizlüfter auf wei-
  chen Oberfl ächen aufzustellen (zum Beispiel
  auf dem Bett), um die Verdeckung der Luft-
  öffnungen des Geräts zu vermeiden.
  Es wird nicht gestattet, das Gerät an den
  Stellen zu betreiben, wo Benzin, Farben
  oder leicht entfl ammbare Flüssigkeiten an-
  gewandt oder aufbewahrt werden.
  Lassen Sie den Heizlüfter nicht angeschal-
  tet, während Sie schlafen.
  Um die Überladung des elektrischen Netzes
  oder Auslösen der automatischen Netzsi-
  cherung zu vermeiden, achten Sie darauf,
  dass an die Steckdose, an die dieser Heiz-
  lüfter angeschlossen ist, keine andere elek-
  trische Geräte mit hoher Speiseleistung an-
  geschlossen werden.
  Vergessen sie nicht, den Heizlüfter vom
  elektrischen Netz abzuschalten, wenn er
  nicht benutzt wird.
  • Betreiben Sie den Heizlüfter nur entspre-
  chend dieser Bedienungsanleitung, sonst
  kann es zur Brandentstehung, Stromschlag
  oder Verwundungen führen kann.
  BEWAHREN SIE DIESE BEDIENUNGSAN-
  LEITUNG AUF!
  Anwendung
  Dieses Gerät ist für den Betrieb auf einer fl a-
  chen und beständigen Oberfl äche bestimmt,
  zum Beispiel auf dem Fußboden, auf einem
  Tisch, auf dem Regal oder an anderen Stellen,
  wo die Luftöffnungen des Heizlüfters nicht ver-
  deckt werden können.
  Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von
  leicht entfl ammbaren Substanzen, an den
  Stellen mit erhöhter Feuchtigkeit sowie an den
  Stellen, wo Benzin, Farben oder anderen Aus-
  dünstungsfl üssigkeiten angewandt oder auf-
  bewahrt werden.
  ACHTUNG: Achten Sie darauf, dass an die
  Steckdose, an die dieser Heizlüfter ange-
  schlossen ist, keine andere elektrischen Geräte
  mit hoher Speisungsleistung angeschlossen
  werden.
  Schließen Sie den Netzstecker an die Steck-
  dose an.
  Versetzen Sie den Betriebsstufenschalter
  (4) in die erforderliche Position:
  -
  - nur Ventilator;
  - - (niedrige Heizstufe) – für kleinere Räume
  – 900 W;
  - - (hohe Heizstufe) –für größere Räume -
  2000 W.
  Drehen Sie den Thermostatregler in Uhrzei-
  gerichtung um, dabei leuchtet die Anzeige
  (3), und wenn die erforderliche Temperatur
  erreicht wird, drehen Sie den Thermostat-
  regler vorsichtig gegen Uhrzeigerichtung bis
  sich der Heizlüfter abschaltet.
  Später schaltet der Heizlüfter automatisch
  an und aus und hält auf solche Weise die von
  Ihnen gewählte Temperatur im Raum.
  Um den Raum zu belüften, versetzen Sie den
  Betriebsstufenschalter (4) in die Position “
  ” (“nur Ventilator”). Drehen Sie den Ther-
  mostatregler in Uhrzeigerichtung bis zur
  höchsten Stelle um. In dieser Betriebsstufe
  wird der Raum nicht mehr beheizt.
  Um die Luftstromrichtung zu verändern,
  können Sie die Lage des Heizlüfters im Ver-
  hältnis zur Basis (6) verändern.
  Wenn die Arbeit beendet ist, versetzen Sie
  den Betriebsstufenschalter (4) in die Posi-
  tion “0” (ausgeschaltet) und ziehen sie den
  Netzstecker aus der Steckdose heraus.
  Autonotabschaltungsfunction
  Der Heizlüfter ist mit der Funktion des automa-
  tischen Sicherheitsabschaltens versehen.
  Falls das Gerät überhitzt wird, wird automa-
  tische Thermosicherung ausgelöst.
  In diesem Fall versetzen Sie unverzüglich den
  Betriebsstufenschalter (4) in die Position „0“
  (ausgeschaltet). Vergewissern Sie sich, dass
  das Vorder- und das Hintergitter frei von Stö-
  rungen sind und nichts den Luftstrom verhin-
  dern kann. Ziehen Sie den Netzstecker aus der
  Steckdose, lassen Sie den Heizlüfter während
  ca. 20 Minuten abkühlen, bevor Sie ihn erneut
  anschalten. Schließen sie das Gerät an das
  elektrische netz, stellen Sie erneut den Hei-
  zungsgrad für den Raum ein. Wenn das Gerät
  nicht angeschaltet werden kann, bedeutet es,
  dass der Heizlüfter Störungen oder Beschädi-
  gungen aufweisen kann. In diesem Fall wenden
  Sie sich an ein Servicezentrum, um den Heiz-
  lüfter reparieren zu lassen.
  Achten Sie darauf: Während des Betriebs tritt
  aus dem Heizlüfter stark erhitzte Luft heraus.
  Um Brandwunden zu vermeiden, lassen Sie
  keinen Kontakt von der austretender heißen
  Luft und offenen Hautpartien zu.
  Pfl ege und Wartung
  • Vor der Reinigung des Heizlüfters versetzen
  Sie den Betriebsstufenschalter (4) in die Po-
  sition „0“ (ausgeschaltet) und ziehen Sie den
  Netzstecker aus der Steckdose heraus.
  Benutzen Sie nie für die Reinigung des Ge-
  räts Spülmittel oder Lösungsmittel (wie Aze-
  ton). Wischen Sie das Gerät vom Außen mit
  einem trockenen Stofftuch ab.
  Es wird empfohlen, den Heizlüfter abzuwi-
  schen und den Filter nach jedem Gebrauch
  zu reinigen. Wenn die Arbeit beendet ist,
  verpacken Sie den Heizlüfter wieder und
  räumen Sie ihn zum Aufbewahren an eine
  trockene Stelle weg. Lassen Sie keinen Kon-
  takt zwischen den elektrischen Kabel und
  scharfen Gegenständen zu.
  Vor der nächsten Inbetriebnahmen des
  Heizlüfters überprüfen Sie unbedingt seinen
  technischen Zustand und den Isolierungszu-
  stand des Netzkabels.
  Lassen Sie nicht zu, dass Wasser ins Innere
  des Heizlüfters gerät, um Stromschlagrisiko
  zu vermeiden.
  ACHTUNG: Die tragbaren elektrischen Heizlüf-
  ter sind für zusätzliche Beheizung der Räume
  vorgesehen. Sie können nicht als Hauptheiz-
  körper eingesetzt werden.
  Eigenschaften:
  Spannung der Stromversorgung:
  220-240 V ~ 50 Hz
  Leistung: 900/2000 W
  Heizungsfl äche bis zu 15 m²
  Dieses Erzeugnis entspricht allen erfor-
  derlichen europäischen und russischen
  Vorsichts und hygienischen Vorschriften.
  Benutzungsdauer der Teekanne - 5 Jahre
  Gewährleistung
  Ausführliche Bedingungen der Gewährleistung
  kann man beim Dealer, der diese Geräte
  verkauft hat, bekommen. Bei beliebiger
  Anspruchserhebung soll man während der
  Laufzeit der vorliegenden Gewährleistung den
  Check oder die Quittung über den Ankauf
  vorzulegen.
  Das vorliegende Produkt entspricht
  den Forderungen der elektromag-
  netischen Verträglichkeit, die in
  89/336/EWG -Richtlinie des Rates
  und den Vorschriften 73/23/EWG
  über die Niederspannungsgeräte
  vorgesehen sind.
  DEUTSCH
  3
  CERAMIC FAN HEATER
  DESCRIPTION
  1. Front grill
  2. Thermostat control
  3. Power on indicator
  4. Operating mode switch
  5. Air inlet grill
  6. Base
  ATTENTION!
  Read this manual carefully before switch-
  ing the fan on.
  The supply line voltage should meet the
  voltage value indicated at the appliance
  information label.
  • The heated air is flowing out while the
  fan heater is operating. Do not allow the
  open skin areas getting into a contact
  with the outgoing air to avoid burns.
  The distance between the highly inflam-
  mable objects (furniture, pillows, bed
  cloths. paper, cloths, curtains, etc.) and
  the fan heater grill should be kept at least
  0,9 m.
  The special care should be taken while
  the fan is used by children or invalids or
  is placed near them, and also while the
  fan is left unattended.
  It is forbidden to move, hung, or carry the
  appliance by the power cord.
  It is forbidden to use the appliance inside
  the restricted spaces (for example, in-
  side the fitted cupboards or wall niches
  to defrost the pipes or to prevent the
  pipes from freezing).
  It is forbidden to insert the power cord
  plug into the damaged or worn-out sup-
  ply line sockets.
  • It is forbidden to switch the fan heater on
  if the power cord is damaged, the power
  supply socket is broken, the fan heater
  malfunction, the fan was fallen down or
  damaged. In these cases it is better to
  apply to the service center for the appli-
  ance examination and repair.
  It is forbidden to use the fan heater out-
  doors.
  Do not use the fan heater in the bath-
  rooms or in the similar rooms. It is forbid-
  den to place the fan heater on the surfac-
  es from which it could fall into a bath or
  a sink filled with water. If the water drops
  have fallen on the fan, disconnect it from
  the wall outlet before touching to avoid
  electric shock.
  • Do not cover the power cord with the
  rugs, carpet strips, etc. The power cord
  should run out of the areas people use to
  cross, also it should not be exposed to
  the external stresses.
  It is forbidden to insert any foreign ob-
  jects into the grills of the fan heater to
  avoid an electric shock, fire or a damage
  of the appliance.
  Watch the air inlets and outlets are not
  blocked to avoid a fire.
  It is forbidden to place the fan heater on
  the surfaces covered with the soft mate-
  rials (on the bed, for example) to avoid
  the air inlets blockage.
  • It is forbidden to use the appliance at the
  places where the gasoline, paintings, or
  any other highly inflammable liquids are
  used or stored.
  Do not leave the fan switched on while
  you are sleeping.
  Watch the socket the fan heater is
  plugged in is not used to connect the
  other electric appliances with high power
  consumption to avoid supply line over-
  load.
  Do not forget to unplug the fan heater
  from the wall outlet when not in use.
  • You should operate the fan heater ac-
  cording to these instructions only, oth-
  erwise the fire or electric shock would
  cause the hazards or personal injuries.
  KEEP THESE INSTRUCTIONS
  Operation
  This appliance is designed for usage on the
  flat, steady surfaces, for example, on the
  floor, on the table surface, on the shelf, or
  at any other places where the air inlets and
  outlets of the fan heater are not blocked.
  Do not use the appliance near the inflam-
  mable materials, at the places with exces-
  sive humidity, and also where the gasoline,
  paints or any other volatile liquids are used
  or stored.
  ATTENTION: Watch the socket the fan
  heater is plugged in is not used to connect
  the other electric appliances with high pow-
  er consumption.
  Insert the power cord plug into the wall
  outlet.
  Set the operating mode switch (4) to the
  position you need:
  -
  - fan only;
  -
  - (low heat level) - for the small rooms
  – 900 W;
  -
  - (high heat level) - for the spacious
  rooms - 2000 W.
  Turn the thermostat control clockwise,
  the indicator (3) will be lighted. When the
  required temperature has been reached,
  carefully turn the thermostat control anti-
  clockwise until the fan is switched off.
  Hereinafter the fan heater will be switched
  on and off automatically, keeping up the
  preset environment temperature.
  To ventilate the room set the operating
  mode switch (4) into the “
  ” (only fan)
  position. Turn the thermostat control
  clockwise up to maximum position. In
  this mode there is no room heating.
  To change the direction of the airflow you
  should change the position of the fan
  heater relative the base (6).
  After finishing all the operations set the
  operating mode switch (4) to the position
  “0” (OFF), and unplug the appliance from
  the wall outlet.
  Automatic emergency switch off func-
  tion
  The fan heater is equipped with the auto-
  matic emergency switch off function.
  If the appliance is over heated, the auto-
  matic thermal switch snaps into action. In
  this case set the operating mode switch (4)
  to the position “0” (OFF). Make sure the
  front and the rear grills are not blocked, and
  there is nothing preventing the air flow. Un-
  plug the power cord from the wall outlet and
  leave the fan for about 20 minutes to cool
  down before to switch it on again. Connect
  the appliance to the wall outlet, and select
  the level of room heating and temperature
  anew. If the fan cannot be switched on, it
  is damaged. In this case you should apply
  to the service center for examination and
  repair of the fan heater.
  Pay attention to: The heated air is flow-
  ing out while the fan heater is operating. Do
  not allow the open skin areas getting into a
  contact with the outgoing air.
  Cleaning and maintenance
  Set the operating mode switch (3) to the
  position “0” (OFF) before cleaning the
  fan heater, and unplug the power cord
  from the wall outlet.
  Never use the detergents or dissolvent
  (acetone, for example) for cleaning the
  appliance. Wipe the appliance with a dry
  cloth from the outside.
  • It is recommended to wipe the fan heater
  housing after each time you use the fan.
  After usage put the fan into the pack, and
  store it at a dry place. Do not allow the
  power cord been touched by the sharp
  objects.
  Before switching the appliance on check
  its technical state and the power cord in-
  sulation consistency.
  Do not allow the water inside the fan
  heater to avoid the electric shock.
  ATTENTION: Portable electric fan heaters
  are intended for additional room heating.
  They are not designed for operating as the
  main heat sources.
  SPECIFICATIONS
  Power supply: 220-240 V ~ 50 Hz
  Power consumption: 900/2000 W
  Total heating area up to 15 square meters
  The manufacturer reserves the right to
  change the device's characteristics with-
  out prior notice.
  Service life of the unit - 5 years
  GUARANTEE
  Details regarding guarantee conditions can
  be obtained from the dealer from whom
  the appliance was purchased. The bill of
  sale or receipt must be produced when
  making any claim under the terms of this
  guarantee.
  This product conforms to the
  EMC-Requirements as laid down
  by the Council Directive 89/336/
  EEC and to the Low Voltage
  Regulation (73/23 EEC)
  ENGLISH
  2
  1734.indd 11734.indd 1 19.03.2010 15:38:3619.03.2010 15:38:36
Vitek VT-1734 GY

Besoin d’aide?

Nombre de questions : 0

Vous avez une question sur le VT-1734 GY de la marque Vitek ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici. Fournissez une description claire et complète du problème et de votre question. Plus votre problème et votre question sont détaillés, plus il sera facile pour les autres propriétaires du VT-1734 GY de la marque Vitek de répondre correctement à votre question.

Consultez gratuitement le manuel de la marque Vitek VT-1734 GY ici. Ce manuel appartient à la catégorie Chauffages et a été évalué par 1 personnes avec une moyenne de 9.8. Ce manuel est disponible dans les langues suivantes: Anglais, Allemand, Russe, Roumain, Slovaque, Ukrainien. Vous avez une question sur le VT-1734 GY de la marque Vitek ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici

Spécifications du VT-1734 GY de la marque Vitek

Généralités
Marque Vitek
Modèle VT-1734 GY
Produit Chauffage
Langue Anglais, Allemand, Russe, Roumain, Slovaque, Ukrainien
Type de fichier PDF
Caractéristiques
Type Chauffage de ventilateur électrique
Ventilation d'été
Arrêt de sécurité en cas de surchauffe
Bouton marche/arrêt intégré
Type d'élément de chauffage Vitrocéramique
représentation / réalisation
Puissance de chauffe 1500
Puissance de chauffe (min) 900
Thermostat réglable
Niveau de bruit de ventilateur (max) 58
Approprié pour une salle jusqu'à 15
Design
Couleur du produit Black, Brown
Type de commande Rotatif
Options de positionnement Floor, Wall
-
Puissance
Tension d'entrée AC 220-240

ModesdEmploi.fr

Vous cherchez un manuel ? ModesdEmploi.fr vous permet de trouver le manuel que vous recherchez en un rien de temps. Notre base de données contient plus d'un million de manuels en PDF pour plus de 10 000 marques. Chaque jour, nous ajoutons les derniers manuels afin que vous trouviez toujours le produit que vous recherchez. C'est très simple : entrez le nom de la marque et le type de produit dans la barre de recherche pour consulter gratuitement et immédiatement le manuel de votre choix en ligne.

ModesdEmploi.fr

© Copyright 2020 ModesdEmploi.fr. Tous droits réservés.

Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site. Si vous continuez à utiliser ce dernier, nous considérerons que vous acceptez l'utilisation des cookies.

En savoir plus