Zelmer ZCP2100X mode d'emploi

Zelmer ZCP2100X
(1)
  • N. d. pages: 28
  • Type de fichier: PDF
5CP2100-002_v03Dane techniczneParametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej wyrobu.Dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy 15 s.Czas przerwy przed ponownym użytkowaniem (po 10 cyklach) 35 min. Hałas urządzenia (L
WA
) 68 dB(A).Budowa urządzenia
1
Napęd wyciskarki
a
Sprzęgło
b
Schowek na element wyciskający
c
Pokrywa schowka
d
Przewód przyłączeniowy
2
Miska
e
Dzióbek
3
Sitko
f
Uchwyt sitka
4
Element wyciskający (mały i duży stożek)
5
Pokrywa Element wyciskający składa się z dwóch części (małego i dużego stożka). Duży stożek może być wykorzystany tylko po założeniu na mały.Przygotowanie wyciskarki do pracy (demontaż) Przed pierwszym użyciem rozmontuj wyci-skarkę, umyj części mające kontakt z przetwa-rzanym produktem.
1
Wyciskarkę postaw w pobliżu gniazdka sieci na twar-dym, czystym i suchym podłożu.
2
Zdejmij pokrywę (5) i wyjmij miskę (2) wraz z sitkiem (3).
3
Rozłącz wyżej wymienione elementy.
4
Zdejmij pokrywę schowka (c) i wyjmij element wyciska-jący (4).
5
Rozłóż element wyciskający (4).
Zdemontowane części (z wyjątkiem napędu i pokrywy schowka) dokładnie umyj w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Po dokładnym osuszeniu przy-stąp do montażu czystych elementów. Nie myj zdemontowanych części w zmywar-kach. Do mycia używaj wody o temp. nieprze-kraczającej max. 60°C.
A
B
Nie pozostawiaj włączonego do sieci
urządzenia bez dozoru.
Urządzenie może być używane
przez osoby o ograniczonej zdolno-
ści zycznej, czuciowej i psychicz-
nej, lub nie mające doświadczenia
lub znajomości sprzętu, ale wyłącz-
nie pod nadzorem lub po wcześniej-
szym zrozumiałym objaśnieniu moż-
liwych zagrożeń i poinstruowaniu
dotyczącym bezpiecznego korzysta-
nia z urządzenia.
Należy zapewnić, aby dzieci nie
bawiły się urządzeniem.
UWAGA!

Nieprzestrzeganie grozi

uszkodzeniem mienia

Nie przenoś urządzenia podczas pracy.
Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka sieci pociągając za przewód.
Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka sieci gdy urządzenie pracuje.
Urządzenie podłączaj do gniazdka sieci elektrycznej (jedynie prądu przemiennego), o napięciu zgodnym z podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.
Nie narażaj urządzenia na działanie temperatury powyżej 60°C.
Nie stawiaj urządzenia na mokrej powierzchni.
Nie zanurzaj napędu urządzenia w wodzie, ani nie myj go pod bieżącą wodą.
Stawiaj urządzenie zawsze na stabilnej, równej i pła-skiej powierzchni; przewód przyłączeniowy nie może zwisać poza krawędź powierzchni, na której stoi urzą-dzenie. WSKAZÓWKA

Informacje o produkcie i wska-

zówki dotyczące użytkowania

Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. W przypadku wykorzystywania go do celów biznesu gastronomicznego, warunki gwarancji zmieniają się.
Po zakończeniu pracy wyjmij przewód przyłączeniowy z gniazdka sieci.
Do mycia obudowy nie używaj agresywnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, past, itp. Mogą one między innymi usunąć naniesione informacje symbole graczne takie, jak: podziałki, oznaczenia, znaki ostrzegawcze, itp.
Zelmer ZCP2100X

Besoin d’aide?

Nombre de questions : 0

Vous avez une question sur le ZCP2100X de la marque Zelmer ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici. Fournissez une description claire et complète du problème et de votre question. Plus votre problème et votre question sont détaillés, plus il sera facile pour les autres propriétaires du ZCP2100X de la marque Zelmer de répondre correctement à votre question.

Consultez gratuitement le manuel de la marque Zelmer ZCP2100X ici. Ce manuel appartient à la catégorie Centrifugeuses Citron et a été évalué par 1 personnes avec une moyenne de 7.5. Ce manuel est disponible dans les langues suivantes: Anglais. Vous avez une question sur le ZCP2100X de la marque Zelmer ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici

Spécifications du ZCP2100X de la marque Zelmer

Généralités
Marque Zelmer
Modèle ZCP2100X
Produit Centrifugeuse Citron
EAN 5900215020075
Langue Anglais
Type de fichier PDF
Puissance
Puissance 85 W
Type de prise Type C
Caractéristiques
Système anti-goutte Oui
Couleur du produit Black,Transparent,White
Type de produit Centrifugeuse
Contenant de jus Non
Nombre de vitesses 1
Pieds antidérapants Oui
Facile à nettoyer Oui
Réservoir à pulpe Oui ml
Accessoires passant au lave-vaisselle Oui
Parties lavables au lave vaisselle Oui
Informations sur l'emballage
Manuel d'utilisation Oui
Pichet Non
Matériau
Matériel Plastic,Stainless steel
voir plus

Foire aux questions

Ci-dessous, vous trouverez les questions les plus fréquemment posées à propos de Zelmer ZCP2100X.

Votre question n'est pas dans la liste ? Posez votre question ici