Zelmer ZVC215EP

Zelmer ZVC215EP mode d'emploi

(1)
 • 7ZVC215-001_v01
  Budowa urządzenia
  A
  1
  Przycisk włącz/wyłącz
  2
  Uchwyt
  3
  Przycisk zwijacza
  4
  Zaczep do mocowania ssawkoszczotki
  5
  Wtyczka z przewodem przyłączeniowym
  6
  Pokrywa ltra wylotowego
  7
  Zaczep pokrywy przedniej
  8
  Suwak regulacji mocy ssania
  9
  Pokrywa schowka na akcesoria
  10
  Wąż ssący
  11
  Rura ssąca teleskopowa
  12
  Worek SAFBAG (1 szt., zamontowany w odkurzaczu)
  TYPY ODKURZACZY ZVC215
  Opcja
  wykonania
  i wyposa-
  żenie
  Typ
  Regulacja mocy ssania
  Zawór bezpieczeństwa
  Worek/ilość
  Filtr wylotowy
  Rura ssąca
  Wąż ssący
  Ssawkoszczotka
  przełączalna
  Ssawka mała
  Ssawka szczelinowa
  Szczotka mała
  Szczotka parkietowa „BNB”
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  ZVC215EP + + SAFBAG 1 szt. Mikroltr Teleskopowa FLEXI + + + + +
  ZVC215EK + + SAFBAG 1 szt. Mikroltr Teleskopowa FLEXI + + + +
  Wszystkie akcesoria można nabyć w: punktach serwisowych, sklepach AGD, sklepie internetowym.
  WSKAWKA
  Informacje o produkcie i wska-
  zówki dotyczące użytkowania
  Odkurzacz przeznaczony jest tylko do użytku domo-
  wego.
  Odkurzacza używaj jedynie wewnątrz pomieszczeń
  i tylko do odkurzania suchych powierzchni. Dywany
  wyczyszczone na mokro przed odkurzaniem wysusz.
  Odkurzacz jest odkurzaczem uniwersalnym wyposa-
  żonym w ssawkoszczotkę przełączalną, która służy do
  odkurzania podłóg twardych i dywanów.
  Odkurzacze w klasie energetycznej A nie współpracują
  z turboszczotką ZELMER typ VB1000.
  Karta produktu dostarczana wraz z odkurzaczem,
  przedstawiająca parametry techniczne, jest integralną
  częścią instrukcji użytkowania.
  Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
  Sprzęt elektryczny przeznaczony do użytku w określo-
  nych granicach napięcia (LVD) – 2006/95/EC.
  Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
  – 2004/108/EC.
  Urządzenie spełnia wymagania określone Rozporządzeniem
  Komisji (UE) nr 666/2013 w sprawie wykonania dyrektywy
  Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesie-
  niu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla odkurzaczy.
  Urządzenie spełnia wymagania określone Rozporządzeniem
  Delegowanym Komisji (UE) nr 665/2013 uzupełniającym
  dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE
  w odniesieniu do etykietowania energetycznego odkurzaczy.
  Poziom mocy akustycznej: 81 dB(A).
  Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.
  Deklaracja zgodności CE znajduje się na stronie
  www.zelmer.pl.
  Elektrostatyka
  Odkurzanie niektórych powierzchni w warunkach niskiej
  wilgotności powietrza może doprowadzić do niewielkiego
  naelektryzowania się urządzenia. Jest to zjawisko naturalne,
  nie uszkadza urządzenia i nie jest jego wadą.
  W celu zminimalizowania tego zjawiska zaleca się:
  rozładowanie urządzenia poprzez częste dotykanie rurą
  metalowych obiektów w pokoju,
  zwiększenie wilgotności powietrza w pomieszczeniu,
  stosowanie ogólnodostępnych środków antyelektrosta-
  tycznych.
  Dane techniczne
  Typ odkurzacza oraz jego parametry techniczne podane
  na tabliczce znamionowej. Zabezpieczenie sieci 16 A.
  Nie powoduje zakłóceń w odbiorze RTV.
  Nie wymaga uziemienia .
  Odkurzacze ZELMER spełniają wymagania obowiązujących
  norm.
Zelmer ZVC215EP

Besoin d’aide?

Nombre de questions : 0

Vous avez une question sur le ZVC215EP de la marque Zelmer ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici. Fournissez une description claire et complète du problème et de votre question. Plus votre problème et votre question sont détaillés, plus il sera facile pour les autres propriétaires du ZVC215EP de la marque Zelmer de répondre correctement à votre question.

Consultez gratuitement le manuel de la marque Zelmer ZVC215EP ici. Ce manuel appartient à la catégorie Aspirateurs et a été évalué par 1 personnes avec une moyenne de 8. Ce manuel est disponible dans les langues suivantes: Anglais, Slovaque, Roumain, Hongrois, Polonais, Tchèque, Russe, Ukrainien. Vous avez une question sur le ZVC215EP de la marque Zelmer ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici

Spécifications du ZVC215EP de la marque Zelmer

Généralités
Marque Zelmer
Modèle ZVC215EP
Produit aspirateur
EAN 5900215024547
Langue Anglais, Slovaque, Roumain, Hongrois, Polonais, Tchèque, Russe, Ukrainien
Type de fichier PDF
Puissance
Puissance d'alimentation max. 650 W
Consommation annuelle d'énergie 26.9 kWh
Design
Type Aspirateur réservoir cylindrique
Type de conteneur à poussière Sac à poussière
Matériau du tube -
Couleur du produit Blue,Grey
Type de tube Télescopique
Capacité poussière 3 L
Type de nettoyage Sec
représentation / réalisation
Aspirateur à air filtrant Micro
Usage adapté Maison
Surfaces de nettoyage Carpet,Hard floor
E
E
C
Niveau sonore 81 dB
Rayon d'action 9 m
Technologie d'aspiration Filtrage
Ergonomie
Longueur du câble 6 m
Poids et dimensions
Largeur 303 mm
Profondeur 372 mm
Hauteur 304 mm
Poids (sans accessoire) 4300 g
Poids - g

Foire aux questions

Ci-dessous, vous trouverez les questions les plus fréquemment posées à propos de Zelmer ZVC215EP.

Votre question n'est pas dans la liste ? Posez votre question ici