Zelmer ZVC225SP

Zelmer ZVC225SP mode d'emploi

(1)
 • 7ZVC225-001_v03
  Budowa urządzenia
  A
  1
  Zaczep do mocowania ssawkoszczotki
  2
  Wtyczka z przewodem przyłączeniowym
  3
  Przycisk zwijacza
  4
  Przycisk włącz/wyłącz i jednocześnie pokrętło regulacji
  mocy ssania
  5
  Wskaźnik zapełnienia worka
  6
  Zaczep pokrywy górnej
  7
  Uchwyt
  8
  Zasuwka – mechaniczny regulator siły ssania
  9
  Wąż ssący
  10
  Rura ssąca teleskopowa
  11
  Filtr wlotowy (EPA E11)
  12
  Pianka maskująca
  WSKAZÓWKA
  Informacje o produkcie i wska-
  zówki dotyczące użytkowania
  Odkurzacz przeznaczony jest tylko do użytku domo-
  wego.
  Odkurzacza używaj jedynie wewnątrz pomieszczeń
  i tylko do odkurzania suchych powierzchni. Dywany
  wyczyszczone na mokro przed odkurzaniem wysusz.
  Odkurzacz jest odkurzaczem uniwersalnym wyposa-
  żonym w ssawkoszczotkę przełączalną, która służy do
  odkurzania podłóg twardych i dywanów.
  Odkurzacze w klasie energetycznej A nie współpracują
  z turboszczotką ZELMER typ VB1000.
  Karta produktu dostarczana wraz z odkurzaczem,
  przedstawiająca parametry techniczne, jest integralną
  częścią instrukcji użytkowania.
  Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
  Sprzęt elektryczny przeznaczony do użytku w określo-
  nych granicach napięcia (LVD) – 2006/95/EC.
  Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
  – 2004/108/EC.
  Urządzenie spełnia wymagania określone Rozporządzeniem
  Komisji (UE) nr 666/2013 w sprawie wykonania dyrektywy
  Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesie-
  niu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla odkurzaczy.
  Urządzenie spełnia wymagania określone Rozporządzeniem
  Delegowanym Komisji (UE) nr 665/2013 uzupełniającym
  dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE
  w odniesieniu do etykietowania energetycznego odkurzaczy.
  Poziom mocy akustycznej: 78 dB(A).
  Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.
  Deklaracja zgodności CE znajduje się na stronie
  www.zelmer.pl.
  Elektrostatyka
  Odkurzanie niektórych powierzchni w warunkach niskiej
  wilgotności powietrza może doprowadzić do niewielkiego
  naelektryzowania się urządzenia. Jest to zjawisko naturalne,
  nie uszkadza urządzenia i nie jest jego wadą.
  W celu zminimalizowania tego zjawiska zaleca się:
  rozładowanie urządzenia poprzez częste dotykanie rurą
  metalowych obiektów w pokoju,
  zwiększenie wilgotności powietrza w pomieszczeniu,
  stosowanie ogólnodostępnych środków antyelektrosta-
  tycznych.
  TYPY ODKURZACZY ZVC225
  Opcja
  wykonania
  i wyposa-
  żenie
  Typ
  Regulacja mocy ssania
  Wskaźnik zapełnienia
  worka
  Zabezpieczenie przed
  brakiem worka
  Worek/ilość
  Filtr wlotowy
  Rura ssąca
  Ssawkoszczotka
  przełączalna
  Szczotka parkietowa
  „BNB”
  Ssawka mała
  Ssawka szczelinowa
  Szczotka mała
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  ZVC225SP + + + SAFBAG 1 szt. EPA E11
  Teleskopowa
  z blokadą
  + + + + +
  ZVC225SK + + + SAFBAG 1 szt. EPA E11
  Teleskopowa
  z blokadą
  + + + +
  Wszystkie akcesoria można nabyć w Punktach Serwisowych, Sklepach AGD, Sklepie internetowym.
  Dane techniczne
  Typ odkurzacza oraz jego parametry techniczne podane
  na tabliczce znamionowej. Zabezpieczenie sieci 16 A.
  Nie powoduje zakłóceń w odbiorze RTV.
  Nie wymaga uziemienia .
  Odkurzacze ZELMER spełniają wymagania obowiązujących
  norm.
Zelmer ZVC225SP

Besoin d’aide?

Nombre de questions : 0

Vous avez une question sur le ZVC225SP de la marque Zelmer ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici. Fournissez une description claire et complète du problème et de votre question. Plus votre problème et votre question sont détaillés, plus il sera facile pour les autres propriétaires du ZVC225SP de la marque Zelmer de répondre correctement à votre question.

Consultez gratuitement le manuel de la marque Zelmer ZVC225SP ici. Ce manuel appartient à la catégorie Aspirateurs et a été évalué par 1 personnes avec une moyenne de 7.5. Ce manuel est disponible dans les langues suivantes: Anglais, Slovaque, Roumain, Hongrois, Polonais, Russe, Tchèque, Ukrainien. Vous avez une question sur le ZVC225SP de la marque Zelmer ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici

Spécifications du ZVC225SP de la marque Zelmer

Généralités
Marque Zelmer
Modèle ZVC225SP
Produit aspirateur
EAN 5900215024363
Langue Anglais, Slovaque, Roumain, Hongrois, Polonais, Russe, Tchèque, Ukrainien
Type de fichier PDF
Puissance
Puissance d'alimentation max. 700 W
Consommation annuelle d'énergie 26.7 kWh
Design
Type Aspirateur réservoir cylindrique
Type de conteneur à poussière Sac à poussière
Matériau du tube -
Couleur du produit Gris
Capacité poussière 3 L
Type de nettoyage Sec
représentation / réalisation
Aspirateur à air filtrant EPA
Usage adapté Maison
Surfaces de nettoyage Carpet,Hard floor
C
E
C
Niveau sonore 78 dB
Rayon d'action 9 m
Technologie d'aspiration Filtrage
Ergonomie
Longueur du câble 6 m
Poids et dimensions
Largeur 240 mm
Profondeur 290 mm
Hauteur 430 mm
Poids (sans accessoire) 4600 g
Poids - g
Contenu de l'emballage
Brosses d'aspiration fournies Brosse pour sol rigide
Suceur plat Oui

Foire aux questions

Ci-dessous, vous trouverez les questions les plus fréquemment posées à propos de Zelmer ZVC225SP.

Votre question n'est pas dans la liste ? Posez votre question ici